Аспiрантура

Мэтавая аспірантура пры Брэсцкім дзяржаўным педагагічным інстытуце імя А. С. Пушкіна адкрыта загадам Дзяржаўнага камітэта СССР па народнай адукацыі ад 31 ліпеня 1991 года.

Аспірантура – I ступень паслявузаўскай адукацыі, накіраваная на падрыхтоўку спецыялістаў, якія валодаюць навыкамі планавання і самастойнага правядзення навуковых даследаванняў, глыбокімі тэарэтычнымі ведамі, якія дазваляюць падрыхтаваць кваліфікацыйную навуковую працу (дысертацыю) на саісканне вучонай ступені кандыдата навук. На I ступені паслявузаўскай адукацыі рэалізуецца адукацыйная праграма аспірантуры, якая забяспечвае атрыманне навуковай кваліфікацыі «Даследчык».

Адукацыйныя праграмы аспірантуры рэалізуюцца ў дзённай або завочнай формах атрымання адукацыі, а таксама ў форме саіскальніцтва.

Мэтай падрыхтоўкі навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі ў аспірантуры ўніверсітэта з’яўляецца падрыхтоўка рэзерву выкладчыцкіх кадраў для кафедраў БрДУ, а таксама для іншых устаноў адукацыі і арганізацый.

Нарматыўныя прававыя акты рэспубліканскага ўзроўню

Лакальныя нарматыўныя акты

Адукацыйны працэс

Праграмы-мінімум кандыдацкіх экзаменаў

Пералікі навуковых выданняў для апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў:

Конкурсы і гранты

Прыём у аспірантуру

Спецыяльнасці

  01.00.00 Фізіка-матэматычныя навукі
  01.01.00 Матэматыка
1 01.01.01 Рэчыўны, комплексны і функцыянальны аналіз
2 01.01.02 Дыферэнцыяльныя ўраўненні, дынамічныя сістэмы і аптымальнае кіраванне
3 01.01.07 Вылічальная матэматыка
  03.00.00 Біялагічныя навукі
4 03.01.04 Біяхімія
5 03.02.01 Батаніка
6 07.00.02 Айчынная гісторыя
  10.00.00 Філалагічныя навукі
  10.01.00 Літаратуразнаўства
7 10.01.01 Беларуская літаратура
  10.02.00 Мовазнаўства
8 10.02.01 Беларуская мова
  13.00.00 Педагагічныя навукі
9 13.00.01 Агульная педагогіка, гісторыя педагогікі і адукацыі
10 13.00.02 Тэорыя і методыка навучання і выхавання (матэматыка)
11 13.00.08 Тэорыя і методыка прафесійнай адукацыі
  19.00.00 Псіхалагічныя навукі
12 19.00.07 Педагагічная псіхалогія
13 19.00.13 Псіхалогія развіцця, акмеалогія
  25.00.00 Навукі аб Зямлі
14 25.03.01 Фізічная геаграфія і біягеаграфія, геаграфія глеб і геахімія ландшафтаў
15 25.03.02 Эканамічная, сацыяльная, палітычная і і рэкрэацыйная геаграфія

Мароз Людміла Васільеўна
загадчык аспірантуры
Адрас бульвар Касманаўтаў, 21, кабінет №124 г. Брэст, 224016
Тэлефон (+375 162) 21-92-43
E-mail aspirant@brsu.brest.by
Барановичский государственный университет
Белорусская государственная академия искусств
Белорусская медицинская академия последипломного образования
Белорусский государственный медицинский университет
Белорусский государственный университет транспорта
Белорусский государственный экономический университет
Брестская областная библиотека имени М. Горького
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет
Витебский государственный технологический университет
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова
Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого
Гродненский государственный университет имени Я.Купалы
Университет гражданской защиты МЧС Беларуси
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова
Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий
Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина
Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь
Белорусская ассоциация студенческого спорта