Акадэмічная мабільнасць

Агульная інфармацыя

Акадэмічная мабільнасць – гэта абмен навучэнцамі і педагагічнымі работнікамі Рэспублікі Беларусь і замежнай дзяржавы ў мэтах навучання, павышэння кваліфікацыі, удасканалення педагагічнай дзейнасці. Падобны абмен носіць часовы характар. Удзельнікі акадэмічных абменаў пасля завяршэння навучання або стажыроўкі вяртаюцца ў сваю ВНУ і працягваюць там навучанне ці прафесійную дзейнасць.

Удзельнікамі акадэмічнай мабільнасці ў ВНУ з’яўляюцца студэнты, магістранты, аспіранты, а таксама выкладчыкі, навуковыя работнікі і адміністрацыйны персанал.

Заявачны пакет дакументаў кандыдата (application package)

Ацэнка кандыдатаў ажыццяўляецца на падставе тых дакументаў, якія яны прадстаўляюць у адборачны камітэт.

Тры галоўныя правілы падрыхтоўкі дакументаў заявачнага пакета:

  • камплектнасць – у заявачны пакет павінны ўключацца толькі тыя дакументы, якія патрабуюцца праграмай;
  • пісьменнасць – тэкст дакументаў не павінен змяшчаць арфаграфічных і граматычных памылак;
  • ахайнасць – дакументы павінны быць у належным выглядзе, без якіх-небудзь фізічных пашкоджанняў.

Важным нюансам пры афармленні дакументаў для падачы на міжнародную праграму акадэмічнай мабільнасці з’яўляецца мова выканання дакументаў. У большасці выпадкаў міжнародныя адборачныя камітэты прымаюць дакументы на замежных мовах (як правіла, на англійскай).

Якія дакументы вам неабходна падрыхтаваць?

  • Дакументы з персанальнымі звесткамі (пашпарт, студэнцкі білет, даведка аб статусе навучэнца/работніка, выпіска з асабістай справы, іншыя даведкі);
  • Дакументы аб навукова-адукацыйнай дзейнасці (дыпломы і дадаткі да іх, выпіскі з залікова-экзаменацыйных ведамасцяў, пасведчання аб праходжанні якіх-небудзь вучэбных праграм, курсаў, трэнінгаў, сертыфікаты, якія пацвярджаюць удзел у вучэбных семінарах, канферэнцыях і інш.);
  • Дакументы аб валоданні замежнай мовай (універсітэцкія сертыфікаты, сертыфікаты міжнародных моўных школ і тэстуючых агенцтваў: TOEFL, IELTS, FCE-CAE-CPE, DaF, DELF, DELE і інш.). Для многіх праграм акадэмічнай мабільнасці, уключаючы абмены ў рамках праграмы Erasmus+, дапушчальная спрошчаная працэдура пацверджання ўзроўню валодання замежнай мовай, напрыклад, прадастаўленне даведкі ад выкладчыка замежнай мовы, які асабіста ведае кандыдата і можа гарантаваць, што яго ўзровень валодання замежнай мовай з’яўляецца дастатковым для ўдзелу ў праграме. Падобная даведка можа быць аформлена як у адпаведнасці з прынятымі ў ВНУ правіламі вядзення справаводства, так і з выкарыстаннем шаблону, так званага «ліста моўнай самаацэнкі» («language assessment sheet»). Абодва дакументы павінны быць падпісаны выкладчыкам замежнай мовы і, пры неабходнасці, дэканам альбо начальнікам аддзела міжнародных сувязяў.
  • Дакументы па ўдзеле ў праграме абмену (план навучання/стажыроўкі за мяжой, матывацыйны ліст/эсэ кандыдата, Рэзюмэ («Curriculum Vitae») і рэкамендацыйны ліст).

Дакументы могуць падавацца альбо на «папяровым носьбіце», альбо ў электронным выглядзе (у фарматах JPEG, PNG, PDF). Разам з дакументамі, якія накіроўваюцца ў адборачны камітэт, кандыдат таксама запаўняе спецыяльную анкету-заяўку («application form»).

Удзельнікі акадэмічнай мабільнасці адлюстроўваюць змест свайго акадэмічнага візіту ў індывідуальным вучэбным плане. Форма індывідуальнага вучэбнага плана ўстанаўліваецца правіламі той ці іншай праграмы.

Швейцарская Конфедерация, г. Кройцлинген

С 4 апреля 2006 года действует договор о сотрудничестве между Учреждением образования «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» и Педагогической высшей школой г. Кройцлинген (Швейцария).

В рамках этого договора ежегодно в Педагогическую высшую школу г. Кройцлинген для прохождения «включенного» обучения выезжают студенты факультета иностранных языков:

2011/2012 учебный год

Онискевич Екатерина Петровна, 4 курс – 09.08.2011–29.01.2012

Усольцева Диана Сергеевна, 4 курс – 09.08.2011–29.01.2012

2012/2013 учебный год

Матерн Елена Сергеевна, 5 курс – 07.08.2012–27.01.2013

Ребковец Александр Александрович, 5 курс – 07.08.2012–27.01.2013

2014/2015 учебный год

Бубнова Оксана Сергеевна, 4 курс – 04.08.2014–25.01.2015

Криштопик Инна Владимировна, 4 курс – 04.08.2014–25.01.2015

2015/2016 учебный год

Винокур Наталья Игоревна, 5 курс – 03.08.2015–30.01.2016

Оксенюк Ольга Анатольевна, 5 курс – 03.08.2015–30.01.2016

2016/2017 учебный год

Курсанов Николай Владимирович, 4 курс – 08.08.2016–28.01.2017

Назарец Оксана Александровна, 4 курс – 08.08.2016–28.01.2017

2017/2018 учебный год

Шурина Марина Павловна, 4 курс – 07.08.2017–27.01.2018

Панасевич Тихон Николаевич, 4 курс – 07.08.2017–27.01.2018

2018/2019 учебный год

Будько Вероника Вячеславовна, 3 курс – 06.08.2018 – 26.01.2019

Агеева Милана Валерьевна, 3 курс – 06.08.2018 – 26.01.2019

2019/2020 учебный год

Пухнаревич Ксения Владимировна, 4 курс - 02.09.2019-25.01.2020

Кухарчук Юлия Александровна, 5 курс - 02.09.2019-25.01.2020

Федеративная Республика Германия, г. Вайнгартен

19 января 2011 год был подписан договор о партнерских связях между Учреждением образования «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» и Высшей педагогической школой г. Вайнгартен.

В рамках этого договора ежегодно в Высшую педагогическую школу г. Вайнгартен для прохождения «включенного» обучения выезжают студенты факультета иностранных языков:

2010/2011 учебный год

Конопацкая Елена Михайловна, 4 курс – 04.04.2011–31.07.2011

2011/2012 учебный год

Евтушик Татьяна Ивановна, 4 курс – 01.10.2011–28.02.2012

Синчук Людмила Александровна, 4 курс – 31.03.2012–01.08.2012

2012/2013 учебный год

Шмат Кристина Николаевна, 4 курс – 01.10.12–28.02.13

Заруба Ирина Степановна, 4 курс – 01.04.2013–31.07.2013

2013/2014 учебный год

Песецкая Валентина Николаевна, 3 курс – 16.09.2013–13.02.2014

Будько Ирина Сергеевна, 4 курс – 06.03.2014–02.08.2014

2014/2015 учебный год

Мацулевич Екатерина Николаевна, 4 курс – 01.10.2014–20.02.15

Смолюк Екатерина Олеговна, 4 курс – 06.04.2015–31.08.2015

Алёшина Елена Игоревна, 4 курс – 06.04.2015–31.08.2015

2015/2016 учебный год

Матюхевич Елена Николаевна, 4 курс – 01.10.2015–28.02.2016

Кулик Ольга Вячеславовна, 4 курс – 01.04.2016–31.07.2016

Моцук Татьяна Сергеевна, 3 курс – 01.04.2016–31.07.2016

2016/2017 учебный год

Крылова Яна Олеговна, 3 курс – 01.10.2016–15.02.2017

Якубович Валерия Леонидовна, 4 курс – 01.04.2017–01.08.2017

2018/2019 учебный год

Котляренко Ксения Юрьевна, 4 курс – 01.04.2018–31.07.2018

2019/2020 учебный год

Виторский Максим Сергеевич, 4 курс - 30.09.2019-28.02.2020

Учреждение образования «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» – одно из первых высших учебных заведений Республики Беларусь, принявшее участие в проектах академической мобильности программы «Эразмус Мундус». На сегодняшний день более 30 студентов и магистрантов университета смогли выехать для прохождения обучения за рубежом в рамках различных международных программ:

2007/2008 учебный год

Программа Erasmus Mundus

30.08.2011–02.01.2012, 06.01.2012–30.06.2012 – Синчук О.В., студент 3 курса биологического факультета – Университет Бордо I (г. Таленс, Франция);

15.09.2007-15.07.2008 – Ченчевик Инна Степановна, студентка 5 курса филологического факультета – Гуманитарная Академия имени Александра Гейштора (г. Пултуск, Польша);

15.09.2007-15.07.2008 – Уперовец Анна Игоревна, студентка 4 курса исторического факультета – Гуманитарная Академия имени Александра Гейштора (г. Пултуск, Польша);

15.09.2007-15.07.2008 – Михновская Наталья Вячеславовна, студентка 4 курса филологического факультета – Гуманитарная Академия имени Александра Гейштора (г. Пултуск, Польша);

15.09.2007–15.07.2008 – Васильчук Иван Дмитриевич, студент 4 курса филологического факультета – Гуманитарная Академия имени Александра Гейштора (г. Пултуск, Польша);

01.10.2007-01.08.2008 – Приступа Нина Николаевна, студентка 3 курса факультета иностранных языков – университет Гумбольдта (г. Берлин, Германия);

01.10.2007-01.08.2008 – Свидерская Анна Викторовна, студентка 3 курса факультета иностранных языков – университет Гумбольдта (г. Берлин, Германия);

01.09.2007-01.07.2008 – Пытлякова Елена Анатольевна, студентка 4 курса филологического факультета – университет Болоньи (г. Болонья, Италия);

01.09.2007-01.07.2008 – Посохин Иван Андреевич, студент 4 курса филологического факультета – университет Болоньи (г. Болонья, Италия);

01.09.2007-01.07.2008 – Григорович Мария Николаевна, студентка 3 курса юридического факультета – университет Болоньи (г. Болонья, Италия);

03.09.2007-01.07.2008 – Костюк Ирина Алексеевна, студентка 4 курса филологического факультета – Вильнюсский университет (г. Вильнюс, Литва);

01.09.2007-01.07.2008 – Гайда Анастасия Владимировна, студентка 3 курса физического факультета – университет Бордо I (г. Бордо, Франция);

01.09.2007-31.12.2008 – Карпук Ольга Александровна, студентка 5 курса факультета иностранных языков – университет Деусто (г. Сан-Себастьян, Испания);

01.09.2007-01.07.2008 – Ищенко Екатерина Сергеевна, студентка 4 курса филологического факультета – Ближневосточный технический университет (г. Анкара, Турция);

25.10.2007-15.07.2008 – Бульская Инна Валерьевна, студентка 5 курса биологического факультета – Аристотель Университет – Салоники (г. Салоники, Греция);

2008/2009 учебный год

Программа Erasmus Mundus

01.12.2008- 30.09.2009 – Колбас Александр Петрович, аспирант 2-го года очной формы обучения кафедры ботаники и экологии – университет Бордо I (г. Бордо, Франция);

01.03.2008 – 28.02.2009 – Ильяшева Екатерина Александровна, преподаватель кафедры иностранных языков второй специальности, аспирантка кафедры истории белорусского языка и диалектологии 2-го года обучения – университет имени В.Гумбольдта (г. Берлин, Германия);

01.03.2008-01.03.2009 – Сацук Алеся Владимировна, аспирантка кафедры психологии развития 3-го года обучения – Гуманитарная Академия имени Александра Гейштора (г. Пултуск, Польша);

26.03.2008-24.09.2008 – Чичурин Александр Вячеславович, заведующий кафедрой математического анализа и дифференциальных уравнений математического факультета – университет Бордо I (г. Таланс, Франция);

26.03.2008-26.09.2008 – Мельникова Зоя Петровна, заведующая кафедрой белорусского литературоведения – Гуманитарная Академия имени Александра Гейштора (Польша);

15.09.2008-15.07.2009 – Архипова Екатерина Евгеньевна, преподаватель-стажёр кафедры классической и современной зарубежной филологии – Гуманитарная Академия имени Александра Гейштора (г. Пултуск, Польша);

01.10.2008-31.08.2009 – Мария Гончаревич, студентка 2 курса факультета иностранных языков – Университет Гумбольдта (г. Берлин, Германия);

15.10.2008-15.07.2009 – Жигалова Мария Петровна, профессор, филологический факультет – университет Гумбольдта (г. Берлин,Германия);

04.09.2008-04.07.2009 – Квашевич Денис Александрович, студент 4 курса факультета иностранных – Ближневосточный Технический Университет (г. Анкара, Турция);

01.09.2008-30.06.2009 – Синькевич Дана Михайловна, студентка 3 курса юридического факультета – Университет Деусто (г. Бильбао, Испания);

01.09.2008-10.01.2010 – Хадыева Олеся Гильфановна, выпускница филологического факультета – университет Деусто (г. Бильбао, Испания);

28.03.2008-15.07.2008 – Саевич Алена Анатольевна, студентка 2 курса юридического факультета – университет Гумбольдта (г. Берлин, Германия);

15.09.2008-15.07.2009 – Козятин Валентина Николаевна, студентка 2 курса филологического факультета – Гуманитарная Академия имени Александра Гейштора (г. Пултуск, Польша);

26.02.2008-31.08.2009 – Чистова Анастасия Владимировна, студентка 2 курса филологического факультета – Гуманитарная Академия имени Александра Гейштора (г. Пултуск, Польша);

29.03.2008-7.04.2008 и 16.06.2008-6.07.2008 – Малыхина Маргарита Владимировна, заместитель декана по научной работе факультета иностранных языков – университет Алгарве (г. Алгарве, Португалия);

09.03.2008-16.03.2008 и 20.06.2008-11.07.2008 – Максимук Лариса Михайловна, заведующая кафедрой иностранных языков – университет Деусто (г. Бильбао, Испания);

2009/2010 учебный год

Программа Erasmus Mundus

22.03.2009–19.09.2009 – Диченская Елена Анатольевна, доцент кафедры теории и методики эстетического образования – университет Болоньи (г. Болонья, Италия);

15.08.2009-15.08.2010 – Архипова Екатерина Евгеньевна, преподаватель кафедры классической и современной зарубежной филологии – Гуманитарная Академия имени Александра Гейштора (г. Пултуск, Польша);

30.03.2009-30.04.2010 – Вишнякова Татьяна Владимировна, студентка 5 курса факультета иностранных языков – университет Бордо I (г. Бордо, Франция);

25.03.2009-25.03.2010 – Коваленко Оксана Николаевна, ассистент кафедры иностранных языков – Гуманитарная Академия имени Александра Гейштора (г. Пултуск, Польша);

01.11.2009-31.08.2010 – Колбас Александр Петрович, аспирант 3-го года очной формы обучения кафедры ботаники и экологии – университет Бордо I (г. Бордо, Франция);

2010/2011 учебный год

Программа Erasmus Mundus

02.02.2010-02.12.2010 – Колбас Н.Ю., аспирантка 1-го года обучения – университет Бордо I (г. Бордо, Франция);

04.05.2010-31.01.2011 – Наумовец Виктория Александровна, студентка 2 курса математического факультета – университет Алгарве (г. Фаро, Португалия);

2011/2012 учебный год

Программа Erasmus Mundus

30.08.2011–02.01.2012, 06.01.2012–30.06.2012 – Синчук Олег Викторович (студент 3 курса биологического факультета) – Университет г. Бордо (Франция);

30.08.2011–01.03.2012 – Янкович Татьяна Валерьевна (студент 4 курса факультета иностранных языков) – Аристотель университет, г. Салоники (Греция);

30.08.2011–01.03.2012 – Петушенко Ирина Владимировна (4 курс факультета иностранных языков) – Аристотель университет, г. Салоники (Греция);

01.09.2011–29.02.2012 – Галкина Маргарита Сергеевна (4 курс филологического факультета) – Аристотель университет, г. Салоники (Греция);

06.09.2011–30.06.2012 – Зданевич Кристина Вячеславовна (3 курс факультета иностранных языков) – Аристотель университет, г. Салоники (Греция);

01.09.2011–01.03.2012 – Тарасюк Евгений Вячеславович (4 курс биологического факультета) – Университет имени Гумбольдта, г. Берлин (Германия);

01.09.2011–01.02.2012 – Кондратюк Анастасия Игоревна (2 курс факультета иностранных языков) – Вильнюсский университет, г. Вильнюс (Литва);

01.09.2011–30.06.2012 – Дорогокупец Татьяна Александровна (3 курс факультета иностранных языков) – Вильнюсский университет, г. Вильнюс (Литва);

01.09.2011–01.07.2012 – Калилец Елена Павловна (4 курс факультета иностранных языков) – Вильнюсский университет, г. Вильнюс (Литва);

11.10.2011–06.12.2011, 21.12.2011–01.03.2012, 22.03.2012–10.05.2012 – Сергеева Ольга Станиславовна (4 курс математического факультета) – Университет Альгавре, г. Фаро (Португалия);

Проект Tempus

01.04.2012–30.06.2012 – Старовойтова Дарья Алексеевна (аспирант специальности «Общая педагогика, история педагогики и образования») – Фондовый университет г. Хильдесхайм (Германия).

Стипендиальная программа Немецкой службы академических обменов (ДААД)

28.09.2011–02.03.2012 – Ковалева Наталья Сергеевна (4 курс факультета иностранных языков) – Университет имени Фридриха Шиллера, г. Йена(Германия);

01.10.2011–28.02.2012 – Синчук Людмила Александровна (3 курс факультета иностранных языков) – Университет Дуйсбург-Эссен, г. Эссен (Германия).

2012/2013 учебный год

Программа Erasmus Mundus

01.09.2012–01.07.2013 – Мишина Юлия Витальевна (4 курс филологического факультета) – Гуманитарная академия имени Александра Гейштора, г. Пултуск (Польша);

01.09.2012–01.07.2013 – Фомук Анна Викторовна (4 курс филологического факультета) – Гуманитарная академия имени Александра Гейштора, г. Пултуск (Польша);

10.09.2012–25.12.2012 – Носкович Наталья Геннадьевна (2 курс факультета иностранных языков) – Аристотель Университет, г. Салоники (Греция);

Проект Tempus

15.10.2012–24.11.2012 – Зорко Ирина Александровна (магистрантка 1 года обучения кафедры педагогики) – Фондовый университет г. Хильдесхайм (Германия);

15.10.2012–24.11.2012 – Глинская Татьяна Алексеевна (магистрантка 1 года обучения кафедры педагогики) – Фондовый университет г. Хильдесхайм (Германия).

2013/2014 учебный год

Программа Erasmus Mundus

22.08.2013–22.06.2014 – Веремейчук Наталья Владимировна (4 курс факультета иностранных языков) – Университет Деусто, г. Бильбао (Испания);

01.09.2013–15.02.2014, 18.03.2014–30.06.2014 – Саваневская Елена Николаевна (3 курс биологического факультета) – Университет имени Гумбольдта, г. Берлин (Германия);

30.08.2013–28.01.2014 – Басалай Екатерина Николаевна (5 курс биологического факультета) – Вильнюсский университет, г. Вильнюс (Литва);

02.09.2013–26.01.2014 – Тарас Александра Геннадьевна (3 курс юридического факультета) – Вильнюсский университет, г. Вильнюс (Литва);

08.09.2013–08.03.2014 – Дашкевич Ольга Геннадьевна (3 курс юридического факультета) – Болонский университет, г. Болонья (Италия);

08.09.2013–08.03.2014 – Драгун Ангелина Сергеевна (3 курс юридического факультета) – Болонский университет, г. Болонья (Италия);

2014/2015 учебный год

Программа Erasmus Mundus

12.08.2014–30.06.2015 – Пряхина Евгения Игоревна (1 курс магистратуры юридического факультета) – Университет Мальмё, г. Мальмё (Швеция);

22.08.2014–26.01.2015 – Диденко Ульяна Александровна (4 курс факультета иностранных языков) – Университет Деусто, г. Бильбао (Испания);

22.08.2014–26.01.2015 – Добышук Юлия Валерьевна – Университет Деусто, г. Бильбао (Испания);

25.08.2014–25.02.2015 – Солышко Наталья Сергеевна (магистрант юридического факультета) – Политехнический университет, г. Валенсия (Испания);

01.09.2014–01.02.2015 – Квашнина Екатерина Александровна (4 курс факультета иностранных языков) – Болонский университет, г. Болонья (Испания);

01.09.2014–26.01.2015 – Флейто Илья Дмитриевич (3 курс факультета иностранных языков) – Вильнюсский университет, г. Вильнюс (Литва);

01.09.2014–01.07.2015 – Коротыш Аксана Викторовна (2 курс факультета иностранных языков) – Вильнюсский университет, г. Вильнюс (Литва);

01.09.2014–28.02.2015 – Бульская Инна Валерьевна (аспирантка биологического факультета) – Вильнюсский университет, г. Вильнюс (Литва);

03.09.2014–02.07.2015 – Рыжикова Яна Александровна (2 курс факультета иностранных языков) – Universita Ca Foscari Venezia, г. Венеция (Италия).

10.09.2014–10.03.2015 – Бобко Анна Николаевна (3 курс факультета иностранных языков) – Университет им. Аристотеля, г. Салоники (Греция);

30.12.2014–31.05.2015 – Анисимова Вероника Сергеевна (2 курс магистратуры географического факультета) – Университет Турку, г. Турку (Финляндия).

Программа GFPS

01.04.2015–31.08.2015 – Христофорова Валерия Владимировна (3 курс факультета иностранных языков) – Университет г. Лейпциг (Германия).

2015/2016 учебный год

Программа Erasmus Mundus (проект EMBER)

07.09.2015–15.07.2016 – Макарченя Анастасия Николаевна (4 курс факультета иностранных языков) – Университет в Севилье, г. Севилья (Испания).

01.10.2015–31.07.2016 – Ящук Тимофей Сергеевич (3 курс факультета иностранных языков) – Йенский университет имени Фридриха Шиллера, г. Йена (Германия).

Программа Erasmus Mundus (проект Euroeast)

08.09.2015–12.07.2016 – Козик Наталья Юрьевна (4 курс факультета иностранных языков) – Университет имени Адама Мицкевича, г. Познань (Польша).

2016/2017 учебный год

Программа Erasmus Mundus

01.09.2016–05.03.2017 – Мазан Ирина Эдуардовна (4 курс факультета иностранных языков) – Университет имени Аристотеля, г. Салоники (Греция).

В программах академической мобильности активно участвуют не только студенты, но и преподаватели Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина:

2013/2014 учебный год

Программа Erasmus Mundus (проект Euroeast)

10.12.2013–09.05.2014 – Будько Дмитрий Александрович (доцент кафедры информатики и компьютерных систем) – Политехнический университет, г. Валенсия (Испания)

2014/2015 учебный год

1.09.2014-30.06.2015 - Наталья Патейчук, замдекана факультета иностранных языков - университет Гумбольдта (г. Берлин, Германия);

16.09.2014-14.12.2014 - Петр Резько, преподаватель, кафедры иностранных языков - университет Альгарве (г. Альгарве, Португалия);

Программа Erasmus Mundus (проект EMBER)

01.11.2014–30.03.2015 (I этап), 01.11.2015–29.02.2016 (II этап) – Башков Александр Александрович (доцент кафедры истории славянских народов) – Лодзинский университет, г. Лодзь (Польша)

Программа Erasmus Mundus (проект Euroeast)

01.11.2014–30.11.2014 – Кошкова Ольга Фёдоровна (преподаватель кафедры немецкой филологии) – Свободный университет Берлина, г. Берлин (Германия)

2015/2016 учебный год

1.08.2015-30.10.2015 - Красовский Константин Константинович, профессор кафедры туризма и страноведения - Вильнюсский университет, г. Вильнюс (Литва);

В рамках договора о сотрудничестве между университетами

03.05.2016–08.05.2016 (I этап), 17.05.2016–22.05.2016 (II этап) – Силюк Лариса Александровна (доцент кафедры социальной работы) – Университет в Белостоке, г. Белосток (Польша)

03.05.2016–08.05.2016 (I этап), 17.05.2016–22.05.2016 (II этап) – Бай Елена Алексеевна (заведующий кафедрой социальной работы) – Университет в Белостоке, г. Белосток (Польша)

2016/2017 учебный год

Программа Erasmus Mundus (проект EMBER)

10.10.2016–10.12.2016 – Клевжиц Валерия Анатольевна (специалист по международным связям) – Вильнюсский университет, г. Вильнюс (Литва)

Программа Erasmus+

02.01.2017–31.05.2017 – Богдасаров Максим Альбертович (заведующий кафедрой географии и природопользования) – Вильнюсский университет, г. Вильнюс (Литва)

23.01.2017–05.02.2017 – Матысик Олег Викторович (заведующий кафедрой прикладной математики и информатики) – Левенский католический университет, г. Левен (Бельгия)

25.05.2017–01.06.2017 – Григорович Елена Николаевна (декан юридического факультета) – Гуманитарный университет в Седльцах, г. Седльце (Польша)

17.04.2017–24.04.2017 – Михута Игорь Юрьевич (заведующий кафедрой спортивных дисциплин) Центр биомеханики «Simi Reality Motion Systems Gmbh», г. Мюнхен (Германия) MOST

26.06.2017–30.06.2017 – Будько Александр Евгеньевич (проректор по научной работе, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры алгебры, геометрии и математического моделирования) – Университет Турку, г. Турку (Финляндия).

26.06.2017–30.06.2017 – Сендер Александр Николаевич (зав. кафедрой алгебры, геометрии и математического моделирования, кандидат физико-математических наук, доцент) – Университет Турку, г. Турку (Финляндия).

2017/2018 учебный год

Программа Erasmus+

14.02.2018 – 20.06.2018 – Ковальчук Полина Васильевна (2 курс факультета иностранных языков) – Высшая государственная профессиональная школа имени Папы Римского Иоанна Павла II, г. Бяла Подляска (Польша);

26.03.2018 – 31.08.2018 – Гусева Александра Васильевна (3 курс факультета иностранных языков) – Йенский университет имени Фридриха Шиллера, г. Йена (Германия);

26.03.2018 – 31.08.2018 – Кирилюк Елизавета Олеговна (3 курс факультета иностранных языков) – Йенский университет имени Фридриха Шиллера, г. Йена (Германия);

26.03.2018 – 31.08.2018 – Остапук Виктория Олеговна (3 курс факультета иностранных языков) – Йенский университет имени Фридриха Шиллера, г. Йена (Германия).

Программа Erasmus+

15.04.2018 – 21.04.2018 – Чичурин Александр Вячеславович (профессор кафедры математического анализа, дифференциальных уравнений и их приложений) – Университет в Белостоке, г. Белосток (Польша);

Стажировка в рамках Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Польша о сотрудничестве в сфере образования от 20.07.2016:

26.02.2018 – 04.03.2018 – Савич Александр Александрович (доцент кафедры истории славянских народов) – Университет в Белостоке, г. Белосток (Польша);

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

18.03.2018 – 24.03.2018 – Никитюк Денис Владимирович (заведующий кафедрой туризма и страноведения географического факультета) – Высшая государственная профессиональная школа имени Папы Римского Иоанна Павла II, г. Бяла Подляска (Польша);

18.03.2018 – 24.03.2018 – Красовский Константин Константинович (профессор, доктор географических наук, профессор кафедры туризма и страноведения географического факультета) – Высшая государственная профессиональная школа имени Папы Римского Иоанна Павла II, г. Бяла Подляска (Польша);

2018/2019 учебный год

Программа Erasmus+

01.01.2019 – 31.05.2019 – Панферова Владислава Георгиевна (2 курс биологического факультета) – Университет Турку, г. Турку (Финляндия).

01.01.2019 – 31.05.2019 – Бурак Надежда Олеговна (2 курс факультета иностранных языков) – Университет Турку, г. Турку (Финляндия).

18.02.2019 – 25.06.2019 – Семашко Анна Викторовна (2 курс факультета иностранных языков) – Высшая государственная профессиональная школа имени Папы Римского Иоанна Павла II, г. Бяла Подляска (Польша).

01.04.2019 – 01.09.2019 – Гребень Анастасия Николаевна (3 курс факультета иностранных языков) – Йенский университет имени Фридриха Шиллера, г. Йена (Германия).

01.04.2019 – 01.09.2019 – Михалевич Татьяна Андреевна (2 курс факультета иностранных языков) – Йенский университет имени Фридриха Шиллера, г. Йена (Германия).

01.04.2019 – 01.09.2019 – Хомюк Марина Владимировна (2 курс факультета иностранных языков) – Йенский университет имени Фридриха Шиллера, г. Йена (Германия).

2018/2019 учебный год

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Программа Erasmus+

21.01.2019 – 25.01.2019 – Богдасаров Максим Альбертович (доктор геолого-минералогических наук, профессор, заведующий кафедрой географии и природопользования) – Высшая государственная профессиональная школа имени Папы Римского Иоанна Павла II, г. Бяла Подляска (Польша).

08.04.2019 – 12.04.2019 – Чмыга Оксана Васильевна (кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории и истории государства и права) – Университет Турку, г. Турку (Финляндия).

08.04.2019 – 12.04.2019 – Коротич Елена Алексеевна(кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории государства и права) – Университет Турку, г. Турку (Финляндия).

23.06.2019 - 30.06.2019 – Будько Александр Евгеньевич (проректор по научной работе, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры алгебры, геометрии и математического моделирования) – Йенский университет имени Фридриха Шиллера, г. Йена (Германия).

23.06.2019 - 30.06.2019 - Сендер Александр Николаевич (зав. кафедрой алгебры, геометрии и математического моделирования, кандидат физико-математических наук, доцент) - Йенский университет имени Фридриха Шиллера, г. Йена (Германия).

2019/2020 учебный год

Программа Erasmus+

22.09.2019-31.03.2020 - Костючик Александра Владимировна (4 курс факультета иностранных языков) – Йенский университет имени Фридриха Шиллера, г. Йена (Германия).

24.02.2020-29.06.2020 - Нестерчук Марина Андреевна (3 курс факультета иностранных языков) - Государственная высшая школа имени Папы Римского Иоанна Павла II, г. Бяла-Подляска (Республика Польша).