Акадэмічная мабільнасць

Агульная інфармацыя

Акадэмічная мабільнасць – гэта абмен навучэнцамі і педагагічнымі работнікамі Рэспублікі Беларусь і замежнай дзяржавы ў мэтах навучання, павышэння кваліфікацыі, удасканалення педагагічнай дзейнасці. Падобны абмен носіць часовы характар. Удзельнікі акадэмічных абменаў пасля завяршэння навучання або стажыроўкі вяртаюцца ў сваю ВНУ і працягваюць там навучанне ці прафесійную дзейнасць.

Удзельнікамі акадэмічнай мабільнасці ў ВНУ з’яўляюцца студэнты, магістранты, аспіранты, а таксама выкладчыкі, навуковыя работнікі і адміністрацыйны персанал.

Заявачны пакет дакументаў кандыдата (application package)

Ацэнка кандыдатаў ажыццяўляецца на падставе тых дакументаў, якія яны прадстаўляюць у адборачны камітэт.

Тры галоўныя правілы падрыхтоўкі дакументаў заявачнага пакета:

  • камплектнасць – у заявачны пакет павінны ўключацца толькі тыя дакументы, якія патрабуюцца праграмай;
  • пісьменнасць – тэкст дакументаў не павінен змяшчаць арфаграфічных і граматычных памылак;
  • ахайнасць – дакументы павінны быць у належным выглядзе, без якіх-небудзь фізічных пашкоджанняў.

Важным нюансам пры афармленні дакументаў для падачы на міжнародную праграму акадэмічнай мабільнасці з’яўляецца мова выканання дакументаў. У большасці выпадкаў міжнародныя адборачныя камітэты прымаюць дакументы на замежных мовах (як правіла, на англійскай).

Якія дакументы вам неабходна падрыхтаваць?

  • Дакументы з персанальнымі звесткамі (пашпарт, студэнцкі білет, даведка аб статусе навучэнца/работніка, выпіска з асабістай справы, іншыя даведкі);
  • Дакументы аб навукова-адукацыйнай дзейнасці (дыпломы і дадаткі да іх, выпіскі з залікова-экзаменацыйных ведамасцяў, пасведчання аб праходжанні якіх-небудзь вучэбных праграм, курсаў, трэнінгаў, сертыфікаты, якія пацвярджаюць удзел у вучэбных семінарах, канферэнцыях і інш.);
  • Дакументы аб валоданні замежнай мовай (універсітэцкія сертыфікаты, сертыфікаты міжнародных моўных школ і тэстуючых агенцтваў: TOEFL, IELTS, FCE-CAE-CPE, DaF, DELF, DELE і інш.). Для многіх праграм акадэмічнай мабільнасці, уключаючы абмены ў рамках праграмы Erasmus+, дапушчальная спрошчаная працэдура пацверджання ўзроўню валодання замежнай мовай, напрыклад, прадастаўленне даведкі ад выкладчыка замежнай мовы, які асабіста ведае кандыдата і можа гарантаваць, што яго ўзровень валодання замежнай мовай з’яўляецца дастатковым для ўдзелу ў праграме. Падобная даведка можа быць аформлена як у адпаведнасці з прынятымі ў ВНУ правіламі вядзення справаводства, так і з выкарыстаннем шаблону, так званага «ліста моўнай самаацэнкі» («language assessment sheet»). Абодва дакументы павінны быць падпісаны выкладчыкам замежнай мовы і, пры неабходнасці, дэканам альбо начальнікам аддзела міжнародных сувязяў.
  • Дакументы па ўдзеле ў праграме абмену (план навучання/стажыроўкі за мяжой, матывацыйны ліст/эсэ кандыдата, Рэзюмэ («Curriculum Vitae») і рэкамендацыйны ліст).

Дакументы могуць падавацца альбо на «папяровым носьбіце», альбо ў электронным выглядзе (у фарматах JPEG, PNG, PDF). Разам з дакументамі, якія накіроўваюцца ў адборачны камітэт, кандыдат таксама запаўняе спецыяльную анкету-заяўку («application form»).

Удзельнікі акадэмічнай мабільнасці адлюстроўваюць змест свайго акадэмічнага візіту ў індывідуальным вучэбным плане. Форма індывідуальнага вучэбнага плана ўстанаўліваецца правіламі той ці іншай праграмы.

Швейцарская Конфедерация, г. Кройцлинген

С 4 апреля 2006 года действует договор о сотрудничестве между Учреждением образования «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» и Педагогической высшей школой г. Кройцлинген (Швейцария).

В рамках этого договора ежегодно в Педагогическую высшую школу г. Кройцлинген для прохождения «включенного» обучения выезжают студенты факультета иностранных языков:

2011/2012 учебный год

Онискевич Екатерина Петровна, 4 курс – 09.08.2011–29.01.2012

Усольцева Диана Сергеевна, 4 курс – 09.08.2011–29.01.2012

2012/2013 учебный год

Матерн Елена Сергеевна, 5 курс – 07.08.2012–27.01.2013

Ребковец Александр Александрович, 5 курс – 07.08.2012–27.01.2013

2014/2015 учебный год

Бубнова Оксана Сергеевна, 4 курс – 04.08.2014–25.01.2015

Криштопик Инна Владимировна, 4 курс – 04.08.2014–25.01.2015

2015/2016 учебный год

Винокур Наталья Игоревна, 5 курс – 03.08.2015–30.01.2016

Оксенюк Ольга Анатольевна, 5 курс – 03.08.2015–30.01.2016

2016/2017 учебный год

Курсанов Николай Владимирович, 4 курс – 08.08.2016–28.01.2017

Назарец Оксана Александровна, 4 курс – 08.08.2016–28.01.2017

2017/2018 учебный год

Шурина Марина Павловна, 4 курс – 07.08.2017–27.01.2018

Панасевич Тихон Николаевич, 4 курс – 07.08.2017–27.01.2018

2018/2019 учебный год

Будько Вероника Вячеславовна, 3 курс – 06.08.2018 – 26.01.2019

Агеева Милана Валерьевна, 3 курс – 06.08.2018 – 26.01.2019

2019/2020 учебный год

Пухнаревич Ксения Владимировна, 4 курс - 02.09.2019-25.01.2020

Кухарчук Юлия Александровна, 5 курс - 02.09.2019-25.01.2020

Федеративная Республика Германия, г. Вайнгартен

19 января 2011 год был подписан договор о партнерских связях между Учреждением образования «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» и Высшей педагогической школой г. Вайнгартен.

В рамках этого договора ежегодно в Высшую педагогическую школу г. Вайнгартен для прохождения «включенного» обучения выезжают студенты факультета иностранных языков:

2010/2011 учебный год

Конопацкая Елена Михайловна, 4 курс – 04.04.2011–31.07.2011

2011/2012 учебный год

Евтушик Татьяна Ивановна, 4 курс – 01.10.2011–28.02.2012

Синчук Людмила Александровна, 4 курс – 31.03.2012–01.08.2012

2012/2013 учебный год

Шмат Кристина Николаевна, 4 курс – 01.10.12–28.02.13

Заруба Ирина Степановна, 4 курс – 01.04.2013–31.07.2013

2013/2014 учебный год

Песецкая Валентина Николаевна, 3 курс – 16.09.2013–13.02.2014

Будько Ирина Сергеевна, 4 курс – 06.03.2014–02.08.2014

2014/2015 учебный год

Мацулевич Екатерина Николаевна, 4 курс – 01.10.2014–20.02.15

Смолюк Екатерина Олеговна, 4 курс – 06.04.2015–31.08.2015

Алёшина Елена Игоревна, 4 курс – 06.04.2015–31.08.2015

2015/2016 учебный год

Матюхевич Елена Николаевна, 4 курс – 01.10.2015–28.02.2016

Кулик Ольга Вячеславовна, 4 курс – 01.04.2016–31.07.2016

Моцук Татьяна Сергеевна, 3 курс – 01.04.2016–31.07.2016

2016/2017 учебный год

Крылова Яна Олеговна, 3 курс – 01.10.2016–15.02.2017

Якубович Валерия Леонидовна, 4 курс – 01.04.2017–01.08.2017

2018/2019 учебный год

Котляренко Ксения Юрьевна, 4 курс – 01.04.2018–31.07.2018

2019/2020 учебный год

Виторский Максим Сергеевич, 4 курс - 30.09.2019-28.02.2020

Учреждение образования «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» – одно из первых высших учебных заведений Республики Беларусь, принявшее участие в проектах академической мобильности программы «Эразмус Мундус». На сегодняшний день более 30 студентов и магистрантов университета смогли выехать для прохождения обучения за рубежом в рамках различных международных программ:

2007/2008 учебный год

Программа Erasmus Mundus

30.08.2011–02.01.2012, 06.01.2012–30.06.2012 – Синчук О.В., студент 3 курса биологического факультета – Университет Бордо I (г. Таленс, Франция);

15.09.2007-15.07.2008 – Ченчевик Инна Степановна, студентка 5 курса филологического факультета – Гуманитарная Академия имени Александра Гейштора (г. Пултуск, Польша);

15.09.2007-15.07.2008 – Уперовец Анна Игоревна, студентка 4 курса исторического факультета – Гуманитарная Академия имени Александра Гейштора (г. Пултуск, Польша);

15.09.2007-15.07.2008 – Михновская Наталья Вячеславовна, студентка 4 курса филологического факультета – Гуманитарная Академия имени Александра Гейштора (г. Пултуск, Польша);

15.09.2007–15.07.2008 – Васильчук Иван Дмитриевич, студент 4 курса филологического факультета – Гуманитарная Академия имени Александра Гейштора (г. Пултуск, Польша);

01.10.2007-01.08.2008 – Приступа Нина Николаевна, студентка 3 курса факультета иностранных языков – университет Гумбольдта (г. Берлин, Германия);

01.10.2007-01.08.2008 – Свидерская Анна Викторовна, студентка 3 курса факультета иностранных языков – университет Гумбольдта (г. Берлин, Германия);

01.09.2007-01.07.2008 – Пытлякова Елена Анатольевна, студентка 4 курса филологического факультета – университет Болоньи (г. Болонья, Италия);

01.09.2007-01.07.2008 – Посохин Иван Андреевич, студент 4 курса филологического факультета – университет Болоньи (г. Болонья, Италия);

01.09.2007-01.07.2008 – Григорович Мария Николаевна, студентка 3 курса юридического факультета – университет Болоньи (г. Болонья, Италия);

03.09.2007-01.07.2008 – Костюк Ирина Алексеевна, студентка 4 курса филологического факультета – Вильнюсский университет (г. Вильнюс, Литва);

01.09.2007-01.07.2008 – Гайда Анастасия Владимировна, студентка 3 курса физического факультета – университет Бордо I (г. Бордо, Франция);

01.09.2007-31.12.2008 – Карпук Ольга Александровна, студентка 5 курса факультета иностранных языков – университет Деусто (г. Сан-Себастьян, Испания);

01.09.2007-01.07.2008 – Ищенко Екатерина Сергеевна, студентка 4 курса филологического факультета – Ближневосточный технический университет (г. Анкара, Турция);

25.10.2007-15.07.2008 – Бульская Инна Валерьевна, студентка 5 курса биологического факультета – Аристотель Университет – Салоники (г. Салоники, Греция);

2008/2009 учебный год

Программа Erasmus Mundus

01.12.2008- 30.09.2009 – Колбас Александр Петрович, аспирант 2-го года очной формы обучения кафедры ботаники и экологии – университет Бордо I (г. Бордо, Франция);

01.03.2008 – 28.02.2009 – Ильяшева Екатерина Александровна, преподаватель кафедры иностранных языков второй специальности, аспирантка кафедры истории белорусского языка и диалектологии 2-го года обучения – университет имени В.Гумбольдта (г. Берлин, Германия);

01.03.2008-01.03.2009 – Сацук Алеся Владимировна, аспирантка кафедры психологии развития 3-го года обучения – Гуманитарная Академия имени Александра Гейштора (г. Пултуск, Польша);

26.03.2008-24.09.2008 – Чичурин Александр Вячеславович, заведующий кафедрой математического анализа и дифференциальных уравнений математического факультета – университет Бордо I (г. Таланс, Франция);

26.03.2008-26.09.2008 – Мельникова Зоя Петровна, заведующая кафедрой белорусского литературоведения – Гуманитарная Академия имени Александра Гейштора (Польша);

15.09.2008-15.07.2009 – Архипова Екатерина Евгеньевна, преподаватель-стажёр кафедры классической и современной зарубежной филологии – Гуманитарная Академия имени Александра Гейштора (г. Пултуск, Польша);

01.10.2008-31.08.2009 – Мария Гончаревич, студентка 2 курса факультета иностранных языков – Университет Гумбольдта (г. Берлин, Германия);

15.10.2008-15.07.2009 – Жигалова Мария Петровна, профессор, филологический факультет – университет Гумбольдта (г. Берлин,Германия);

04.09.2008-04.07.2009 – Квашевич Денис Александрович, студент 4 курса факультета иностранных – Ближневосточный Технический Университет (г. Анкара, Турция);

01.09.2008-30.06.2009 – Синькевич Дана Михайловна, студентка 3 курса юридического факультета – Университет Деусто (г. Бильбао, Испания);

01.09.2008-10.01.2010 – Хадыева Олеся Гильфановна, выпускница филологического факультета – университет Деусто (г. Бильбао, Испания);

28.03.2008-15.07.2008 – Саевич Алена Анатольевна, студентка 2 курса юридического факультета – университет Гумбольдта (г. Берлин, Германия);

15.09.2008-15.07.2009 – Козятин Валентина Николаевна, студентка 2 курса филологического факультета – Гуманитарная Академия имени Александра Гейштора (г. Пултуск, Польша);

26.02.2008-31.08.2009 – Чистова Анастасия Владимировна, студентка 2 курса филологического факультета – Гуманитарная Академия имени Александра Гейштора (г. Пултуск, Польша);

29.03.2008-7.04.2008 и 16.06.2008-6.07.2008 – Малыхина Маргарита Владимировна, заместитель декана по научной работе факультета иностранных языков – университет Алгарве (г. Алгарве, Португалия);

09.03.2008-16.03.2008 и 20.06.2008-11.07.2008 – Максимук Лариса Михайловна, заведующая кафедрой иностранных языков – университет Деусто (г. Бильбао, Испания);

2009/2010 учебный год

Программа Erasmus Mundus

22.03.2009–19.09.2009 – Диченская Елена Анатольевна, доцент кафедры теории и методики эстетического образования – университет Болоньи (г. Болонья, Италия);

15.08.2009-15.08.2010 – Архипова Екатерина Евгеньевна, преподаватель кафедры классической и современной зарубежной филологии – Гуманитарная Академия имени Александра Гейштора (г. Пултуск, Польша);

30.03.2009-30.04.2010 – Вишнякова Татьяна Владимировна, студентка 5 курса факультета иностранных языков – университет Бордо I (г. Бордо, Франция);

25.03.2009-25.03.2010 – Коваленко Оксана Николаевна, ассистент кафедры иностранных языков – Гуманитарная Академия имени Александра Гейштора (г. Пултуск, Польша);

01.11.2009-31.08.2010 – Колбас Александр Петрович, аспирант 3-го года очной формы обучения кафедры ботаники и экологии – университет Бордо I (г. Бордо, Франция);

2010/2011 учебный год

Программа Erasmus Mundus

02.02.2010-02.12.2010 – Колбас Н.Ю., аспирантка 1-го года обучения – университет Бордо I (г. Бордо, Франция);

04.05.2010-31.01.2011 – Наумовец Виктория Александровна, студентка 2 курса математического факультета – университет Алгарве (г. Фаро, Португалия);

2011/2012 учебный год

Программа Erasmus Mundus

30.08.2011–02.01.2012, 06.01.2012–30.06.2012 – Синчук Олег Викторович (студент 3 курса биологического факультета) – Университет г. Бордо (Франция);

30.08.2011–01.03.2012 – Янкович Татьяна Валерьевна (студент 4 курса факультета иностранных языков) – Аристотель университет, г. Салоники (Греция);

30.08.2011–01.03.2012 – Петушенко Ирина Владимировна (4 курс факультета иностранных языков) – Аристотель университет, г. Салоники (Греция);

01.09.2011–29.02.2012 – Галкина Маргарита Сергеевна (4 курс филологического факультета) – Аристотель университет, г. Салоники (Греция);

06.09.2011–30.06.2012 – Зданевич Кристина Вячеславовна (3 курс факультета иностранных языков) – Аристотель университет, г. Салоники (Греция);

01.09.2011–01.03.2012 – Тарасюк Евгений Вячеславович (4 курс биологического факультета) – Университет имени Гумбольдта, г. Берлин (Германия);

01.09.2011–01.02.2012 – Кондратюк Анастасия Игоревна (2 курс факультета иностранных языков) – Вильнюсский университет, г. Вильнюс (Литва);

01.09.2011–30.06.2012 – Дорогокупец Татьяна Александровна (3 курс факультета иностранных языков) – Вильнюсский университет, г. Вильнюс (Литва);

01.09.2011–01.07.2012 – Калилец Елена Павловна (4 курс факультета иностранных языков) – Вильнюсский университет, г. Вильнюс (Литва);

11.10.2011–06.12.2011, 21.12.2011–01.03.2012, 22.03.2012–10.05.2012 – Сергеева Ольга Станиславовна (4 курс математического факультета) – Университет Альгавре, г. Фаро (Португалия);

Проект Tempus

01.04.2012–30.06.2012 – Старовойтова Дарья Алексеевна (аспирант специальности «Общая педагогика, история педагогики и образования») – Фондовый университет г. Хильдесхайм (Германия).

Стипендиальная программа Немецкой службы академических обменов (ДААД)

28.09.2011–02.03.2012 – Ковалева Наталья Сергеевна (4 курс факультета иностранных языков) – Университет имени Фридриха Шиллера, г. Йена(Германия);

01.10.2011–28.02.2012 – Синчук Людмила Александровна (3 курс факультета иностранных языков) – Университет Дуйсбург-Эссен, г. Эссен (Германия).

2012/2013 учебный год

Программа Erasmus Mundus

01.09.2012–01.07.2013 – Мишина Юлия Витальевна (4 курс филологического факультета) – Гуманитарная академия имени Александра Гейштора, г. Пултуск (Польша);

01.09.2012–01.07.2013 – Фомук Анна Викторовна (4 курс филологического факультета) – Гуманитарная академия имени Александра Гейштора, г. Пултуск (Польша);

10.09.2012–25.12.2012 – Носкович Наталья Геннадьевна (2 курс факультета иностранных языков) – Аристотель Университет, г. Салоники (Греция);

Проект Tempus

15.10.2012–24.11.2012 – Зорко Ирина Александровна (магистрантка 1 года обучения кафедры педагогики) – Фондовый университет г. Хильдесхайм (Германия);

15.10.2012–24.11.2012 – Глинская Татьяна Алексеевна (магистрантка 1 года обучения кафедры педагогики) – Фондовый университет г. Хильдесхайм (Германия).

2013/2014 учебный год

Программа Erasmus Mundus

22.08.2013–22.06.2014 – Веремейчук Наталья Владимировна (4 курс факультета иностранных языков) – Университет Деусто, г. Бильбао (Испания);

01.09.2013–15.02.2014, 18.03.2014–30.06.2014 – Саваневская Елена Николаевна (3 курс биологического факультета) – Университет имени Гумбольдта, г. Берлин (Германия);

30.08.2013–28.01.2014 – Басалай Екатерина Николаевна (5 курс биологического факультета) – Вильнюсский университет, г. Вильнюс (Литва);

02.09.2013–26.01.2014 – Тарас Александра Геннадьевна (3 курс юридического факультета) – Вильнюсский университет, г. Вильнюс (Литва);

08.09.2013–08.03.2014 – Дашкевич Ольга Геннадьевна (3 курс юридического факультета) – Болонский университет, г. Болонья (Италия);

08.09.2013–08.03.2014 – Драгун Ангелина Сергеевна (3 курс юридического факультета) – Болонский университет, г. Болонья (Италия);

2014/2015 учебный год

Программа Erasmus Mundus

12.08.2014–30.06.2015 – Пряхина Евгения Игоревна (1 курс магистратуры юридического факультета) – Университет Мальмё, г. Мальмё (Швеция);

22.08.2014–26.01.2015 – Диденко Ульяна Александровна (4 курс факультета иностранных языков) – Университет Деусто, г. Бильбао (Испания);

22.08.2014–26.01.2015 – Добышук Юлия Валерьевна – Университет Деусто, г. Бильбао (Испания);

25.08.2014–25.02.2015 – Солышко Наталья Сергеевна (магистрант юридического факультета) – Политехнический университет, г. Валенсия (Испания);

01.09.2014–01.02.2015 – Квашнина Екатерина Александровна (4 курс факультета иностранных языков) – Болонский университет, г. Болонья (Испания);

01.09.2014–26.01.2015 – Флейто Илья Дмитриевич (3 курс факультета иностранных языков) – Вильнюсский университет, г. Вильнюс (Литва);

01.09.2014–01.07.2015 – Коротыш Аксана Викторовна (2 курс факультета иностранных языков) – Вильнюсский университет, г. Вильнюс (Литва);

01.09.2014–28.02.2015 – Бульская Инна Валерьевна (аспирантка биологического факультета) – Вильнюсский университет, г. Вильнюс (Литва);

03.09.2014–02.07.2015 – Рыжикова Яна Александровна (2 курс факультета иностранных языков) – Universita Ca Foscari Venezia, г. Венеция (Италия).

10.09.2014–10.03.2015 – Бобко Анна Николаевна (3 курс факультета иностранных языков) – Университет им. Аристотеля, г. Салоники (Греция);

30.12.2014–31.05.2015 – Анисимова Вероника Сергеевна (2 курс магистратуры географического факультета) – Университет Турку, г. Турку (Финляндия).

Программа GFPS

01.04.2015–31.08.2015 – Христофорова Валерия Владимировна (3 курс факультета иностранных языков) – Университет г. Лейпциг (Германия).

2015/2016 учебный год

Программа Erasmus Mundus (проект EMBER)

07.09.2015–15.07.2016 – Макарченя Анастасия Николаевна (4 курс факультета иностранных языков) – Университет в Севилье, г. Севилья (Испания).

01.10.2015–31.07.2016 – Ящук Тимофей Сергеевич (3 курс факультета иностранных языков) – Йенский университет имени Фридриха Шиллера, г. Йена (Германия).

Программа Erasmus Mundus (проект Euroeast)

08.09.2015–12.07.2016 – Козик Наталья Юрьевна (4 курс факультета иностранных языков) – Университет имени Адама Мицкевича, г. Познань (Польша).

2016/2017 учебный год

Программа Erasmus Mundus

01.09.2016–05.03.2017 – Мазан Ирина Эдуардовна (4 курс факультета иностранных языков) – Университет имени Аристотеля, г. Салоники (Греция).

В программах академической мобильности активно участвуют не только студенты, но и преподаватели Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина:

2013/2014 учебный год

Программа Erasmus Mundus (проект Euroeast)

10.12.2013–09.05.2014 – Будько Дмитрий Александрович (доцент кафедры информатики и компьютерных систем) – Политехнический университет, г. Валенсия (Испания)

2014/2015 учебный год

1.09.2014-30.06.2015 - Наталья Патейчук, замдекана факультета иностранных языков - университет Гумбольдта (г. Берлин, Германия);

16.09.2014-14.12.2014 - Петр Резько, преподаватель, кафедры иностранных языков - университет Альгарве (г. Альгарве, Португалия);

Программа Erasmus Mundus (проект EMBER)

01.11.2014–30.03.2015 (I этап), 01.11.2015–29.02.2016 (II этап) – Башков Александр Александрович (доцент кафедры истории славянских народов) – Лодзинский университет, г. Лодзь (Польша)

Программа Erasmus Mundus (проект Euroeast)

01.11.2014–30.11.2014 – Кошкова Ольга Фёдоровна (преподаватель кафедры немецкой филологии) – Свободный университет Берлина, г. Берлин (Германия)

2015/2016 учебный год

1.08.2015-30.10.2015 - Красовский Константин Константинович, профессор кафедры туризма и страноведения - Вильнюсский университет, г. Вильнюс (Литва);

В рамках договора о сотрудничестве между университетами

03.05.2016–08.05.2016 (I этап), 17.05.2016–22.05.2016 (II этап) – Силюк Лариса Александровна (доцент кафедры социальной работы) – Университет в Белостоке, г. Белосток (Польша)

03.05.2016–08.05.2016 (I этап), 17.05.2016–22.05.2016 (II этап) – Бай Елена Алексеевна (заведующий кафедрой социальной работы) – Университет в Белостоке, г. Белосток (Польша)

2016/2017 учебный год

Программа Erasmus Mundus (проект EMBER)

10.10.2016–10.12.2016 – Клевжиц Валерия Анатольевна (специалист по международным связям) – Вильнюсский университет, г. Вильнюс (Литва)

Программа Erasmus+

02.01.2017–31.05.2017 – Богдасаров Максим Альбертович (заведующий кафедрой географии и природопользования) – Вильнюсский университет, г. Вильнюс (Литва)

23.01.2017–05.02.2017 – Матысик Олег Викторович (заведующий кафедрой прикладной математики и информатики) – Левенский католический университет, г. Левен (Бельгия)

25.05.2017–01.06.2017 – Григорович Елена Николаевна (декан юридического факультета) – Гуманитарный университет в Седльцах, г. Седльце (Польша)

17.04.2017–24.04.2017 – Михута Игорь Юрьевич (заведующий кафедрой спортивных дисциплин) Центр биомеханики «Simi Reality Motion Systems Gmbh», г. Мюнхен (Германия) MOST

26.06.2017–30.06.2017 – Будько Александр Евгеньевич (проректор по научной работе, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры алгебры, геометрии и математического моделирования) – Университет Турку, г. Турку (Финляндия).

26.06.2017–30.06.2017 – Сендер Александр Николаевич (зав. кафедрой алгебры, геометрии и математического моделирования, кандидат физико-математических наук, доцент) – Университет Турку, г. Турку (Финляндия).

2017/2018 учебный год

Программа Erasmus+

14.02.2018 – 20.06.2018 – Ковальчук Полина Васильевна (2 курс факультета иностранных языков) – Высшая государственная профессиональная школа имени Папы Римского Иоанна Павла II, г. Бяла Подляска (Польша);

26.03.2018 – 31.08.2018 – Гусева Александра Васильевна (3 курс факультета иностранных языков) – Йенский университет имени Фридриха Шиллера, г. Йена (Германия);

26.03.2018 – 31.08.2018 – Кирилюк Елизавета Олеговна (3 курс факультета иностранных языков) – Йенский университет имени Фридриха Шиллера, г. Йена (Германия);

26.03.2018 – 31.08.2018 – Остапук Виктория Олеговна (3 курс факультета иностранных языков) – Йенский университет имени Фридриха Шиллера, г. Йена (Германия).

Программа Erasmus+

15.04.2018 – 21.04.2018 – Чичурин Александр Вячеславович (профессор кафедры математического анализа, дифференциальных уравнений и их приложений) – Университет в Белостоке, г. Белосток (Польша);

Стажировка в рамках Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Польша о сотрудничестве в сфере образования от 20.07.2016:

26.02.2018 – 04.03.2018 – Савич Александр Александрович (доцент кафедры истории славянских народов) – Университет в Белостоке, г. Белосток (Польша);

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

18.03.2018 – 24.03.2018 – Никитюк Денис Владимирович (заведующий кафедрой туризма и страноведения географического факультета) – Высшая государственная профессиональная школа имени Папы Римского Иоанна Павла II, г. Бяла Подляска (Польша);

18.03.2018 – 24.03.2018 – Красовский Константин Константинович (профессор, доктор географических наук, профессор кафедры туризма и страноведения географического факультета) – Высшая государственная профессиональная школа имени Папы Римского Иоанна Павла II, г. Бяла Подляска (Польша);

2018/2019 учебный год

Программа Erasmus+

01.01.2019 – 31.05.2019 – Панферова Владислава Георгиевна (2 курс биологического факультета) – Университет Турку, г. Турку (Финляндия).

01.01.2019 – 31.05.2019 – Бурак Надежда Олеговна (2 курс факультета иностранных языков) – Университет Турку, г. Турку (Финляндия).

18.02.2019 – 25.06.2019 – Семашко Анна Викторовна (2 курс факультета иностранных языков) – Высшая государственная профессиональная школа имени Папы Римского Иоанна Павла II, г. Бяла Подляска (Польша).

01.04.2019 – 01.09.2019 – Гребень Анастасия Николаевна (3 курс факультета иностранных языков) – Йенский университет имени Фридриха Шиллера, г. Йена (Германия).

01.04.2019 – 01.09.2019 – Михалевич Татьяна Андреевна (2 курс факультета иностранных языков) – Йенский университет имени Фридриха Шиллера, г. Йена (Германия).

01.04.2019 – 01.09.2019 – Хомюк Марина Владимировна (2 курс факультета иностранных языков) – Йенский университет имени Фридриха Шиллера, г. Йена (Германия).

2018/2019 учебный год

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Программа Erasmus+

21.01.2019 – 25.01.2019 – Богдасаров Максим Альбертович (доктор геолого-минералогических наук, профессор, заведующий кафедрой географии и природопользования) – Высшая государственная профессиональная школа имени Папы Римского Иоанна Павла II, г. Бяла Подляска (Польша).

08.04.2019 – 12.04.2019 – Чмыга Оксана Васильевна (кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории и истории государства и права) – Университет Турку, г. Турку (Финляндия).

08.04.2019 – 12.04.2019 – Коротич Елена Алексеевна(кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории государства и права) – Университет Турку, г. Турку (Финляндия).

23.06.2019 - 30.06.2019 – Будько Александр Евгеньевич (проректор по научной работе, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры алгебры, геометрии и математического моделирования) – Йенский университет имени Фридриха Шиллера, г. Йена (Германия).

23.06.2019 - 30.06.2019 - Сендер Александр Николаевич (зав. кафедрой алгебры, геометрии и математического моделирования, кандидат физико-математических наук, доцент) - Йенский университет имени Фридриха Шиллера, г. Йена (Германия).

2019/2020 учебный год

Программа Erasmus+

22.09.2019-31.03.2020 - Костючик Александра Владимировна (4 курс факультета иностранных языков) – Йенский университет имени Фридриха Шиллера, г. Йена (Германия).

24.02.2020-29.06.2020 - Нестерчук Марина Андреевна (3 курс факультета иностранных языков) - Государственная высшая школа имени Папы Римского Иоанна Павла II, г. Бяла-Подляска (Республика Польша). 

Барановичский государственный университет
Белорусская государственная академия искусств
Белорусская медицинская академия последипломного образования
Белорусский государственный медицинский университет
Белорусский государственный университет транспорта
Белорусский государственный экономический университет
Брестская областная библиотека имени М. Горького
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет
Витебский государственный технологический университет
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова
Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого
Гродненский государственный университет имени Я.Купалы
Университет гражданской защиты МЧС Беларуси
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова
Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий
Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина
Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь
Белорусская ассоциация студенческого спорта