Валанцёрскі цэнтр
Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.С.Пушкіна
«Акадэмія добраахвотніцтва»

Ва ўстанове адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна” на высокім прафесійным узроўні на рэгулярнай аснове ажыццяўляецца добраахвотніцкая  дзейнасць; рэалізуецца мэтавая праграма “Валанцёрская дзейнасць студэнтаў”; паспяхова функцыянуе Савет валанцёраў універсітэта і Акадэмія добраахвотніцтва. На сённяшні дзень ва ўніверсітэце дзейнічаюць 23 валанцёрскія атрады.

Валанцёрская дзейнасць ва ўніверсітэце рэгламентуецца лакальнымі нарматыўнымі дакументамі: “Палажэнне аб валанцёрскім атрадзе (групе)”, “Палажэнне аб валанцёрскай дзейнасці ва ўніверсітэце”, “Палажэнне аб Савеце валанцёраў універсітэта”.

Праца ўсіх валанцёрскіх атрадаў арганізавана па прынцыпе “роўны вучыць роўнага”, студэнты-валанцёры старэйшых курсаў дзеляцца сваімі ведамі і вопытам са студэнтамі-валанцёрамі малодшых курсаў. Гэта спрыяе фарміраванню ў апошніх пазітыўных сацыяльных установак, каштоўнасных арыентацый, выпрацоўцы разнастайных практычных уменняў і навыкаў, набыццю вопыту аказання бязвыплатнай дапамогі розным катэгорыям грамадзян.

Так, у Брэсцкім дзяржаўным ўніверсітэце імя А.С. Пушкіна з 2010 года дзейнічае Акадэмія добраахвотніцтва (далей Акадэмія). Акадэмія добраахвотніцтва з’яўляецца дабравольным аб’яднаннем студэнтаў і работнікаў установы адукацыі, якія прапагандуюць і падтрымліваюць ідэі добраахвотніцкай працы ў асяродку моладзі.

Мэтай яе з’яўляецца фарміраванне ў студэнтаў іх прафесійнай накіраванасці праз ажыццяўленне валанцёрскай дзейнасці, арыентаванай на вырашэнне педагагічных, псіхалагічных, сацыяльна значымых і экалагічных праблем у грамадстве; прапаганда ідэй добраахвотніцкай працы сярод моладзі.

Для дасягнення пастаўленай мэты ў Акадэміі выкарыстоўваюцца наступныя формы і метады працы:

  • арганізацыя піяр-кампаній пра дзейнасць Акадэміі, яе мэты і задачы праз публікацыі ў малатыражнай газеце “Берасцейскі ўніверсітэт”, афармленне стэнда, які адлюстроўвае змест дзейнасці Акадэміі, і інтэрнэт-навіны аб працы Акадэміі на сайце ўніверсітэта, а таксама ў СМІ г. Брэста;
  • арганізацыя навучальных заняткаў для валанцёраў, трэнінгавых мерапрыемстваў, семінараў, круглых сталоў, дыдактычных кафэ, мерапрыемстваў па абмене вопытам;
  • арганізацыя практычных заняткаў студэнтаў (акцыі, аўтрыч-праца, флэш-мобы, наведванне па месцы пражывання, наведванне сацыяльных інстытутаў і інш.);
  • арганізацыя інфармацыйна-асветных мерапрыемстваў (інфармацыйныя сесіі, гутаркі, сустрэчы, інфа-палаткі і інш.);
  • арганізацыя мерапрыемстваў, накіраваных на заахвочванне і прызнанне дзейнасці валанцёраў і кіраўнікоў валанцёрскіх груп.
Барановичский государственный университет
Белорусская государственная академия искусств
Белорусская медицинская академия последипломного образования
Белорусский государственный медицинский университет
Белорусский государственный университет транспорта
Белорусский государственный экономический университет
Брестская областная библиотека имени М. Горького
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет
Витебский государственный технологический университет
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова
Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого
Гродненский государственный университет имени Я.Купалы
Университет гражданской защиты МЧС Беларуси
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова
Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий
Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина
Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь
Белорусская ассоциация студенческого спорта