Навукова-даследчая праца студэнтаў

Асноўнымі формамі далучэння студэнтаў да навукова-даследчай дзейнасці з’яўляюцца:

  • удзел у выкананні НДП, што фінансуюцца з розных крыніц;
  • праца ў студэнцкіх навукова-даследчых аб’яднаннях: навуковых гуртках (СНК), навукова-даследчых групах (СНДГ), навукова-даследчых лабараторыях (СНДЛ);
  • удзел у працы навуковых канферэнцый, у конкурсах, выставах,
  • навуковыя даследаванні пры выкананні лабараторных, курсавых і дыпломных работ, а таксама магістарскіх дысертацый;
  • выкананне індывідуальных даследчых заданняў у рамках аўдыторных заняткаў і падчас вучэбных і вытворчых практык.

Нарматыўныя дакументы

Барановичский государственный университет
Белорусская государственная академия искусств
Белорусская медицинская академия последипломного образования
Белорусский государственный медицинский университет
Белорусский государственный университет транспорта
Белорусский государственный экономический университет
Брестская областная библиотека имени М. Горького
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет
Витебский государственный технологический университет
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова
Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого
Гродненский государственный университет имени Я.Купалы
Университет гражданской защиты МЧС Беларуси
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова
Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий
Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина
Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь
Белорусская ассоциация студенческого спорта