Навукова-даследчая праца студэнтаў

Асноўнымі формамі далучэння студэнтаў да навукова-даследчай дзейнасці з’яўляюцца:

  • удзел у выкананні НДП, што фінансуюцца з розных крыніц;
  • праца ў студэнцкіх навукова-даследчых аб’яднаннях: навуковых гуртках (СНК), навукова-даследчых групах (СНДГ), навукова-даследчых лабараторыях (СНДЛ);
  • удзел у працы навуковых канферэнцый, у конкурсах, выставах,
  • навуковыя даследаванні пры выкананні лабараторных, курсавых і дыпломных работ, а таксама магістарскіх дысертацый;
  • выкананне індывідуальных даследчых заданняў у рамках аўдыторных заняткаў і падчас вучэбных і вытворчых практык.

Нарматыўныя дакументы