Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя маладых вучоных

15 мая 2020 года праводзіцца XXII Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя маладых вучоных.

Адрас 224016, г. Брэст, б-р Касманаўтаў, 21, БрДУ імя А. С. Пушкіна
Тэлефоны +375 (162) 21-92-43, +375 (33) 355-97-10 (адказны сакратар – Ільютчык Анастасія Іванаўна)
E-mail inovac@brsu.brest.by

Да ўдзелу запрашаюцца маладыя навукоўцы (да 30 гадоў, якія не маюць вучонай ступені), што атрымалі самастойныя навуковыя вынікі, вартыя публікацыі. Публікацыі – па выніках выступленняў на секцыйных пасяджэннях. Удзел у канферэнцыі бясплатны. Рабочыя мовы канферэнцыі – руская, беларуская.

Для ўдзелу ў канферэнцыі неабходна адправіць да 10 красавіка 2020 г. у раздрукаваным варыянце (абавязкова) (па паштовым штэмпелі):

 • матэрыялы, падпісаныя аўтарам і навуковым кіраўніком (заверыць подпіс кіраўніка)
 • заяўку (на кожнага суаўтара – асобна)

У выглядзе прымацаванага файла накіроўваць на e-mail: inovac@brsu.brest.by (абавязкова запрасіць пацверджанне прачытання) толькі матэрыялы. Назва файла павінна ўтрымліваць прозвішча, нумар секцыі, абрэвіятуру ўстановы, напрыклад: Петров_3_БрГУ.doc  або Петров_Сидоров_3_БрГУ.doc

Ад кожнага аўтара/суаўтара прымаюцца толькі адны матэрыялы. Колькасць суаўтараў – не больш за два.

Усе матэрыялы рэцэнзуюцца. Крытэрыі адбору – навізна, навуковая, метадычная, практычная значнасць тэмы. Адхіленыя матэрыялы не вяртаюцца. Аўтары матэрыялаў, якія атрымалі станоўчую рэцэнзію, будуць запрошаныя для ўдзелу ў канферэнцыі.

Напрамкі канферэнцыі

 • Прырода, насельніцтва, гаспадарка
 • Фізіка і астрафізіка
 • Псіхалогія
 • Сучасныя метады і тэхналогіі матэматыкі і інфарматыкі
 • Сучасныя праблемы біялогіі і хіміі
 • Актуальныя праблемы эканомікі і права
 • Гісторыя, гістарыяграфія, крыніцазнаўства
 • Актуальныя праблемы мовазнаўства і літаратуразнаўства
 • Фізічная культура, спорт і алімпійскі рух
 • Актуальныя праблемы педагогікі

Аргкамітэт

Старшыня аргкамітэта
Будзько А. Я. кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт, прарэктар па навуковай працы
Члены аргкамітэта
Манахаў В. С. доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар, прафесар кафедры алгебры і геаметрыі ГДУ імя Францыска Скарыны;
Новікаў С. Я. кандыдат гістарычных навук, дацэнт, загадчык кафедры гісторыі сусветнай культуры і турызму Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта;
Плакс Д. П. кандыдат геолага-мінералагічных навук, дацэнт кафедры горных работ Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта;
Сальнікава К. Г. кандыдат філалагічных навук, дацэнт, намеснік дэкана па навуковай працы факультэта замежных моў;
Бурык А. А. кандыдат гістарычных навук, дэкан гістарычнага факультэта;
Займіст Г. I. кандыдат філасофскіх навук, дацэнт, намеснік дэкана па навуковай працы юрыдычнага факультэта.
Барановичский государственный университет
Белорусская государственная академия искусств
Белорусская медицинская академия последипломного образования
Белорусский государственный медицинский университет
Белорусский государственный университет транспорта
Белорусский государственный экономический университет
Брестская областная библиотека имени М. Горького
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет
Витебский государственный технологический университет
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова
Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого
Гродненский государственный университет имени Я.Купалы
Университет гражданской защиты МЧС Беларуси
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова
Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий
Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина
Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь
Белорусская ассоциация студенческого спорта