Базавыя арганізацыі

З мэтай узмацнення практычнага складнікў падрыхтоўкі спецыялістаў, павышэння якасці іх падрыхтоўкі з улікам патрабаванняў інавацыйнага развіцця эканомікі рэспублікі ўніверсітэтам наладжана сістэма ўзаемадзеяння з арганізацыямі-заказчыкамі кадраў у адпаведнасці з пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 19.07.2011 № 972 «Аб некаторых пытаннях фарміравання заказу на падрыхтоўку кадраў».

Сёння ўніверсітэтам рэалізуюцца дагаворы аб узаемадзеянні з 36 базавымі арганізацыямі – асноўнымі заказчыкамі кадраў. Работнікі базавых арганізацый прымаюць непасрэдны ўдзел у рэалізацыі адукацыйнага працэсу, распрацоўцы вучэбна-праграмнай дакументацыі, у выніковай атэстацыі навучэнцаў, фарміраванні тэматыкі курсавых і дыпломных праектаў (работ), магістарскіх дысертацый і т. п. Работнікі базавых арганізацый штогод прыцягваюцца да чытання лекцый, правядзення практычных, лабараторных заняткаў, кіраўніцтва курсавымі, дыпломнымі працамі і магістарскімі дысертацыямі, кіраўніцтва практыкай як на ўмовах сумяшчальніцтва, так і на ўмовах пагадзіннай аплаты працы.

Пералік базавых арганізацый БрДУ імя А. С. Пушкіна:

Барановичский государственный университет
Белорусская государственная академия искусств
Белорусская медицинская академия последипломного образования
Белорусский государственный медицинский университет
Белорусский государственный университет транспорта
Белорусский государственный экономический университет
Брестская областная библиотека имени М. Горького
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет
Витебский государственный технологический университет
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова
Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого
Гродненский государственный университет имени Я.Купалы
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Университет гражданской защиты МЧС Беларуси
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова
Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий
Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина
Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь
Белорусская ассоциация студенческого спорта