Навучанне замежным мовам

I ступень вышэйшай адукацыі

 • Замежныя мовы (англійская, нямецкая)

 • Замежныя мовы (нямецкая, англійская)

Тэрмін навучання – 4 гады
Кваліфікацыя: Выкладчык (дзвюх замежных моў)

Spoiler: Highlight to view

Асноўныя вучэбныя дысцыпліны:

 • Педагогіка
 • Псіхалогія
 • Уводзіны ў мовазнаўства
 • Практыка вуснага і пісьмовага англійскага (нямецкага) маўлення
 • Практычная граматыка
 • Практычная фанетыка
 • Тэарэтычная граматыка
 • Тэарэтычная фанетыка
 • Дыскурс-аналіз
 • Гісторыя лінгвістычнай навукі
 • Асновы тэорыі камунікацыі
 • Уводзіны ў кагнітыўную лінгвістыку
 • Лексікалогія
 • Замежная літаратура
 • Краіназнаўства
 • Функцыянальная граматыка
 • Камунікатыўная граматыка
 • Стылістыка
 • Методыка навучання замежным мовам
 • Гісторыя англійскай (нямецкай) мовы
 • Дыскурсіўная практыка
 • Камп’ютарная лінгвістыка
 • Прафесійнае суразмоўніцтва

Кампетэнцыі:

 • якасна навучаць замежным мовам у адукацыйных установах розных тыпаў на аснове інавацыйных тэхналогій;
 • кіраваць працэсамі развіцця полікультурнай асобы ў сучасным сацыякультурным кантэксце;
 • ажыццяўляць перакладчыцкае суправаджэнне ў розных прафесійных кантэкстах.

Магчымасці працаўладкавання:

 • установы агульнай сярэдняй, сярэдняй спецыяльнай і вышэйшай адукацыі, адукацыйныя цэнтры.

 

 • Сучасныя замежныя (англійская, нямецкая) мовы (выкладанне) са спецыялізацыяй “Камп’ютарная лінгвістыка”

 • Сучасныя замежныя (нямецкая, англійская) мовы (выкладанне) са спецыялізацыяй “Камп’ютарная лінгвістыка”

Тэрмін навучання – 5 гадоў
Кваліфікацыя: Лінгвіст. Выкладчык дзвюх замежных моў. Спецыяліст у галіне камп’ютарнай лінгвістыкі

Spoiler: Highlight to view

Асноўныя вучэбныя дысцыпліны:

 • Педагогіка
 • Псіхалогія
 • Дыскурс-аналіз
 • Гісторыя лінгвістычнай навукі
 • Уводзіны ў сацыялінгвістыку
 • Кагнітыўная семантыка
 • Асновы тэорыі камунікацыі
 • Камп’ютарная лінгвістыка
 • Тэорыя і практыка перакладу
 • Камп’ютарны пераклад
 • Камп’ютарнае мадэліраванне
 • Асновы лінгвістыкі тэксту
 • Методыка выкладання замежных моў
 • Практычная граматыка
 • Тэарэтычная граматыка
 • Лексікалогія
 • Стылістыка
 • Замежная літаратура
 • Краіназнаўства
 • Практычная фанетыка
 • Тэарэтычная фанетыка
 • Гісторыя англійскай (нямецкай) мовы
 • Дыскурсіўная практыка

Кампетэнцыі:

 • якасна навучаць замежным мовам у адукацыйных установах розных тыпаў на аснове інавацыйных тэхналогій;
 • кіраваць працэсамі развіцця полікультурнай асобы ў сучасным сацыякультурным кантэксце;
 • ажыццяўляць перакладчыцкае суправаджэнне ў розных прафесійных кантэкстах; ажыццяўляць пераклад, адаптацыю і рэдагаванне іншамоўных тэкстаў, у тым ліку камп’ютарны пераклад.

Магчымасці працаўладкавання:

 • установы агульнай сярэдняй, сярэдняй спецыяльнай і вышэйшай адукацыі, адукацыйныя цэнтры і перакладчыцкія бюро
 • кампаніі-рэзідэнты Парку высокіх тэхналогій

 

II ступень вышэйшай адукацыі (магістратура)

 • Інавацыі ў навучанні замежным мовам

Тэрмін навучання – 1 год
Кваліфікацыя: магістр адукацыі

Spoiler: Highlight to view

Асноўныя вучэбныя дысцыпліны:

 • Тэарэтычныя асновы фарміравання інавацыйнага адукацыйнага асяроддзя навучання замежным мовам
 • Тэарэтыка-метадалагічныя асновы распрацоўкі інавацыйных тэхналогій навучання замежнай мове
 • Праектаванне дыстанцыйных адукацыйных курсаў па замежнай мове і анлайн формаў сеткавага педагагічнага ўзаемадзеяння
 • Праектаванне вучэбных модуляў па замежнай мове на аснове вэб-тэхналогій
 • Інтэрактыўныя тэхналогіі моўнай адукацыі
 • Тэхналогія стварэння электронных вучэбна-метадычных дапаможнікаў па замежнай мове
 • Праектаванне білінгвальных адукацыйных курсаў

Кампетэнцыі:

 • праектаваць і ажыццяўляць экспертызу адукацыйных праграм і модуляў па замежных мовах;
 • распрацоўваць білінгвальныя адукацыйныя праграмы;
 • распрацоўваць інавацыйныя тэхналогіі навучання замежным мовам (інтэрактыўныя, дыстанцыйныя, тэлекамунікацыйныя, сеткавыя);
 • валодаць метадалогіяй лінгвадыдактычнага даследавання;
 • валодаць тэхналогіямі камп’ютарнай дыягностыкі;
 • праектаваць і ствараць адукацыйныя інтэрнэт-рэсурсы (вэб-старонкі, блогі і інш.); рэалізоўваць анлайн формы сеткавага педагагічнага ўзаемадзеяння з носьбітамі мовы;
 • валодаць тэхналогіямі праектавання электронных падручнікаў па замежных мовах, тэхналогіямі праектавання дыстанцыйных курсаў на аснове Moodle.

Магчымасці працаўладкавання:

 • установы агульнай сярэдняй, сярэдняй спецыяльнай і вышэйшай адукацыі, адукацыйныя цэнтры і перакладчыцкія бюро, кампаніі-рэзідэнты Парку высокіх тэхналогій.

 

Дадатковая адукацыя дарослых
перападрыхтоўка на ўзроўні вышэйшай адукацыі

 • Замежная мова (англійская, нямецкая)

Тэрмін навучання – 17 месяцаў
Кваліфікацыя: выкладчык замежнай мовы (з указаннем мовы)

Spoiler: Highlight to view

Вучэбныя дысцыпліны:

 • Псіхалогія засваення замежных моў
 • Асновы мовазнаўства
 • Тэарэтычны курс замежнай мовы
 • Замежная літаратура
 • Практыка вуснага і пісьмовага маўлення
 • Практычная фанетыка
 • Практычная граматыка
 • Прафесійнае суразмоўніцтва на замежнай мове
 • Методыка выкладання замежных моў
 • Інфармацыйна-камунікацыйныя тэхналогіі ў навучанні замежным мовам

Віды прафесійнай дзейнасці:

 • навучанне замежнай мове, якое забяспечвае яе выкарыстанне ў якасці сродку камунікацыі носьбітаў розных моў у кантэксце дыялогу нацыянальных культур;
 • вучэбна-метадычнае забеспячэнне працэсу навучання аспектам замежнай мовы і відам маўленчай дзейнасці;
 • педагагічнае суправаджэнне моўнай адукацыі тых, хто навучаецца, у вучэбнай і пазавучэбнай дзейнасці.

 

 • Сучасная замежная мова (англійская, нямецкая) (з указаннем віду прафесійнай дзейнасці)

Тэрмін навучання – 17 месяцаў
Кваліфікацыя: перакладчык-рэферэнт (з указаннем мовы)

[spoiler]

Вучэбныя дысцыпліны:

 • Тэарэтычны курс замежнай мовы
 • Практыка вуснага і пісьмовага маўлення
 • Практычная фанетыка
 • Практычная граматыка
 • Замежная мова для спецыяльных мэтаў
 • Замежная мова для дзелавога суразмоўніцтва
 • Асновы тэорыі перакладу
 • Пісьмовы пераклад
 • Вусны пераклад
 • Рэфератыўны пераклад
 • Афіцыйна-дзелавы пераклад
 • Сучасныя тэхналогіі перакладу

Віды прафесійнай дзейнасці:

 • пераклад навуковай, тэхнічнай, грамадска-палітычнай, эканамічнай і іншай спецыяльнай літаратуры, а таксама матэрыялаў канферэнцый, нарад, семінараў, дзелавой перапіскі з замежнымі арганізацыямі з роднай мовы на замежную і з замежнай на родную;
 • рэферыраванне і анаціраванне тэкстаў грамадска-палітычнай, эканамічнай, юрыдычнай, сацыяльнай, агульнакультурнай тэматыкі, навукова-папулярных і тэхнічных тэкстаў;
 • аператыўны пошук і прад’яўленне інфармацыі для складання дакументаў, якія накіроўваюцца зарубежным партнёрам і арганізацыям для правядзення сустрэч і перагавораў, у тым ліку інфармацыйнае абслугоўванне кіраўнікоў.

 

 • Лінгвістычнае забеспячэнне турыстычнага прадукту

Тэрмін навучання – 17 месяцаў
Кваліфікацыя: гід-перакладчык

Spoiler: Highlight to view

Вучэбныя дысцыпліны:

 • Практыка вуснага і пісьмовага маўлення
 • Практычная фанетыка
 • Практычная граматыка
 • Асновы тэорыі перакладу
 • Практыкум па міжкультурнай камунікацыі
 • Прафесійнае суразмоўніцтва на замежнай мове
 • Вусны пераклад
 • Спецыяльны пераклад
 • Культурна-гістарычная спадчына Беларусі
 • Геаграфія міжнароднага турызму

Віды прафесійнай дзейнасці:

 • перакладчыцкая дзейнасць – вусны і пісьмовы пераклад экскурсій, спадарожнай інфармацыі, гутарак, сустрэч;
 • экскурсаводчая дзейнасць – правядзенне экскурсій на роднай і замежнай мовах;
 • сэрвісная дзейнасць – арганізацыя экскурсійнага абслугоўвання і забеспячэнне комплекснага абслугоўвання турыстаў;
 • аналітычная дзейнасць – ацэнка эфектыўнасці турыстычнага прадукту і інавацый у турыстычнай дзейнасці.

 

Навучальныя курсы

(англійская, нямецкая, французская, італьянская, іспанская, польская мовы)

 • пачатковы ўзровень
 • базавы ўзровень
 • паглыблены ўзровень
Барановичский государственный университет
Белорусская государственная академия искусств
Белорусская медицинская академия последипломного образования
Белорусский государственный медицинский университет
Белорусский государственный университет транспорта
Белорусский государственный экономический университет
Брестская областная библиотека имени М. Горького
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет
Витебский государственный технологический университет
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова
Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого
Гродненский государственный университет имени Я.Купалы
Университет гражданской защиты МЧС Беларуси
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова
Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий
Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина
Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь
Белорусская ассоциация студенческого спорта