Навукова-педагагічныя школы

На базе БрДУ імя А.C. Пушкіна створана і дзейнічае 13 навуковых школ. Дзейнасць школ ажыццяўляецца пад кіраўніцтвам выкладчыкаў, якія маюць высокія дасягненні ў навукова-даследчай дзейнасці (дактары навук, кандыдаты навук) і вялікі вопыт працы з адоранай моладдзю.

Палажэнне «Аб навукова-педагагічнай школе»

Назва

Навуковы кіраўнік

Педагогіка і методыка вышэйшай школы
Сендзер Ганна Мікалаеўна
доктар педагагічных навук, прафесар
Беларускае гісторыка-функцыянальнае літаратуразнаўства: тэорыя і практыка інтэрпрэтацыі мастацкага твора
Мельнікава Зоя Пятроўна
доктар філалагічных навук, прафесар
Краіназнаўства і турызм
Красоўскі Канстанцін Канстанцінавіч
доктар геаграфічных навук, прафесар
Псіхалогія самасвядомасці
Лысюк Лідзія Глебаўна
доктар псіхалагічных навук, прафесар
Геалогія і геаграфія
Багдасараў Максім Альбертавіч
доктар геолага-мінералагічных навук, прафесар, член-карэспандэнт НАН Беларусі
Намінатыўная і функцыянальная лінгвістыка
Сянкевіч Васіль Iванавіч
доктар філалагічных навук, прафесар
Гісторыя, культура і рэлігія заходнебеларускіх зямель
Вабішчэвіч Аляксандр Мікалаевіч
доктар гістарычных навук, прафесар
Экалогія жывёл
Гайдук Васіль Емяльянавіч
доктар біялагічных навук, прафесар
Практычная псіхалогія дзяцінства
Валітава Iрына Яўгенаўна
кандыдат псіхалагічных навук, дацэнт
Псіхалогія пазнавальнага суб’екта
Мядзведская Алена Іванаўна
кандыдат псіхалагічных навук, дацэнт
Лінгвадыдактычная
Яўдошына Ларыса Iванаўна
кандыдат філалагічных навук, дацэнт
Метадалагічныя і лінгвадыдактычныя аспекты фарміравання інавацыйнага адукацыйнага асяроддзя навучання замежнай мове студэнтаў
Сацінава Валянціна Фёдараўна
кандыдат педагагічных навук, прафесар
Вялікая Айчынная вайна ў гістарычнай памяці беларускага народа
Здановіч Уладзімір Васільевіч
доктар гістарычных навук, прафесар

 

 

Барановичский государственный университет
Белорусская государственная академия искусств
Белорусская медицинская академия последипломного образования
Белорусский государственный медицинский университет
Белорусский государственный университет транспорта
Белорусский государственный экономический университет
Брестская областная библиотека имени М. Горького
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет
Витебский государственный технологический университет
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова
Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого
Гродненский государственный университет имени Я.Купалы
Университет гражданской защиты МЧС Беларуси
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова
Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий
Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина
Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь
Белорусская ассоциация студенческого спорта