Адлік сваёй гісторыі факультэт пачынае з 1957 года, калі пры факультэце мовы і літаратуры была адкрыта спецыяльнасць “Педагогіка і методыка пачатковага навучання”.

ФАКУЛЬТЭТ СЁННЯ

700 50 3
студэнтаў
усіх формаў навучання
штатных
выкладчыкаў
кафедры, якія ажыццяўляюць
падрыхтоўку спецыялістаў

У 1969 годзе факультэт мовы і літаратуры і падрыхтоўкі настаўнікаў пачатковых класаў быў падзелены на два самастойныя факультэты: філалагічны і педагагічны. У сувязі з адкрыццём на педагагічным факультэце спецыяльнасці “Псіхалогія” ў 1999 годзе факультэт перайменаваны ў псіхолага-педагагічны.

Сёння на факультэце вядзецца навучанне па 3-х спецыяльнасцях: пачатковая адукацыя, псіхалогія, практычная псіхалогія.

На кафедрах факультэта працуе больш за 50 выкладчыкаў, у ліку якіх – 1 доктар філалагічных навук, 1 доктар педагагічных навук, 1 доктар псіхалагічных навук, 4 прафесары, 7 кандыдатаў педагагічных навук, 4 кандыдаты філалагічных навук, 10 кандыдатаў псіхалагічных навук, 1 кандыдат біялагічных навук, 1 кандыдат філасофскіх навук. На факультэце на ўсіх формах навучання займаецца больш як 700 студэнтаў.

Выкладчыкі факультэта ўдзельнічаюць у распрацоўцы навукова-даследчых тэм. У арганізацыі навукова-даследчай дзейнасці студэнтаў у розных формах удзельнічаюць усе выкладчыкі факультэта. Асноўнай формай вучэбнай навукова-даследчай дзейнасці студэнтаў з’яўляецца правядзенне навуковых даследаванняў у межах курсавых і дыпломных прац. Значная ўвага надаецца фарміраванню ў студэнтаў навуковых кампетэнцый і метадалагічных навыкаў навуковых даследаванняў. Для ўдзелу ў Рэспубліканскім конкурсе навуковых прац студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь факультэтам штогод прад’яўляюцца найлепшыя дыпломныя даследаванні.

На дадзены момант на факультэце праводзяць навукова-даследчую дзейнасць 13 студэнцкіх навукова-даследчых аб’яднанняў: на кафедры педагогікі пачатковай адукацыі – 5, на кафедры псіхалогіі – 5, на кафедры агульнаадукацыйных дысцыплін і методык іх выкладання – 3. Тэматыка працы студэнцкіх навукова-даследчых аб’яднанняў дастаткова варыятыўная, што дае магчымасць уключаць студэнтаў у даследчую дзейнасць у самых розных напрамках. На факультэце працуе СНТ. Студэнты спецыяльнасці “Псіхалогія” займаюцца навукова-практычнай дзейнасцю ў студэнцкіх навуковых лабараторыях. Вынікі сваёй працы студэнты абмяркоўваюць на навуковых канферэнцыях і семінарах. Штогод на факультэце праводзяцца Дні навукі. Вынікам навуковых круглых сталоў, дыскусій, прэзентацый з’яўляецца студэнцкая навуковая канферэнцыя, на якой у розных секцыях выступаюць студэнты ўсіх спецыяльнасцей факультэта з дакладамі па розных навуковых напрамках. Вынікі студэнцкіх навуковых даследаванняў публікуюцца ў зборніках артыкулаў.

Кафедрай псіхалогіі арганізавана актыўнае міжнароднае супрацоўніцтва з ВНУ Украіны: Пераяслаўль-Хмяльніцкім дзяржаўным універсітэтам імя Грыгорыя Скаварады і Ровенскім дзяржаўным гуманітарным універсітэтам. На цяперашні момант кафедрай педагогікі пачатковай адукацыі таксама вядзецца праца па падпісанні дагавора аб навуковым супрацоўніцтве з Пераяслаўль-Хмяльніцкім дзяржаўным універсітэтам імя Грыгорыя Скаварады МА Украіны.

Принадлежность к структурным подразделениям: 
Принадлежность к структурным подразделениям: 

I cтупень

Дзённая форма атрымання адукацыі

Выкладчык

Псіхолаг, выкладчык псіхалогіі

Спецыялізацыі:
1-23 01 04 04 «Педагагічная псіхалогія»
1-23 01 04 02 «Сацыяльная псіхалогія»
1-23 01 04 06 «Псіхалогія сямейных адносін»
1-23 01 04 07 «Медыцынская псіхалогія»

Педагог-псіхолаг​

Завочная форма атрымання адукацыі

Педагог-псіхолаг

Завочная скарочаная форма атрымання адукацыі

II ступень (магістратура)

Завочная форма атрымання адукацыі

  • 1-23 80 03 «Псіхалогія з прафілізацыяй: Псіхалагічнае кансультаванне і псіхакарэкцыя» (тэрмін навучання 1,5 г.)

Магістр

Принадлежность к структурным подразделениям: 
vk
instagram

Адрас

224665 Беларусь, Брэст, Міцкевіча, 28, каб. 227

Тэлефон

(+375 162) 21-64-35,
(+375 162) 21-64-14

E-mail

psycho@brsu.brest.by

Принадлежность к структурным подразделениям: 
Барановичский государственный университет
Белорусская государственная академия искусств
Белорусская медицинская академия последипломного образования
Белорусский государственный медицинский университет
Белорусский государственный университет транспорта
Белорусский государственный экономический университет
Брестская областная библиотека имени М. Горького
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет
Витебский государственный технологический университет
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова
Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого
Гродненский государственный университет имени Я.Купалы
Университет гражданской защиты МЧС Беларуси
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова
Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий
Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина
Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь
Белорусская ассоциация студенческого спорта