Студэнцкае самакіраванне

Студэнцкае самакіраванне ва ўстанове адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна” з’яўляецца адной з формаў выхаваўчай працы, накіраванай на фарміраванне ўсебакова развітай, творчай асобы з актыўнай жыццёвай пазіцыяй, падрыхтоўку сучасных кваліфікаваных спецыялістаў.

Студэнцкае самакіраванне – гэта асобая форма ініцыятыўнай, самастойнай дзейнасці студэнтаў па рашэнні жыццёва важных пытанняў па арганізацыі вучэбнай, навуковай, выхаваўчай працы, быту, вольнага часу і інш.

Мэтай дзейнасці студэнцкага самакіравання з’яўляецца арганізацыя ўсебакова цікавага і грамадска карыснага студэнцкага жыцця, а таксама арганізацыя сістэмнай працы па далучэнні студэнцкай моладзі да культурных і духоўных каштоўнасцей, садзейнічанне сацыяльнай самарэалізацыі студэнтаў.

Для рэалізацыі дадзенай мэты студэнцкае самакіраванне рэалізуе наступныя задачы:

  • садзейнічанне кіраўніцтву ўніверсітэта, факультэтаў і іншым структурным падраздзяленням, што ажыццяўляюць ідыялагічную і выхаваўчую працу, у стварэнні перадумоў і матываў, якія спрыяюць актыўнаму прыцягненню студэнцкай моладзі ў розныя сферы жыццядзейнасці ўніверсітэта і павышэнню яе сацыяльнай актыўнасці;
  • удзел у распрацоўцы, прыняцці і рэалізацыі нарматыўных прававых актаў, якія рэгламентуюць жыццядзейнасць студэнцкай моладзі ўніверсітэта;
  • інфармацыйнае забеспячэнне студэнцкай моладзі па разнастайных пытаннях жыццядзейнасці ўніверсітэта і рэалізацыі дзяржаўнай моладзевайй палітыкі;
  • садзейнічанне зацвярджэнню сярод студэнтаў асноў здаровага ладу жыцця, прафілактыцы правапарушэнняў і шкодных звычак;
  • арганізацыя сацыяльна значымай дзейнасці студэнцкай моладзі ва ўніверсітэце: правядзенне разнастайных мерапрыемстваў, што спрыяюць развіццю асобы, фарміраванню грамадзянскасці і патрыятызму студэнцтва, рэалізацыя яго сацыяльных і працоўных ініцыятыў.

 

Барановичский государственный университет
Белорусская государственная академия искусств
Белорусская медицинская академия последипломного образования
Белорусский государственный медицинский университет
Белорусский государственный университет транспорта
Белорусский государственный экономический университет
Брестская областная библиотека имени М. Горького
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет
Витебский государственный технологический университет
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова
Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого
Гродненский государственный университет имени Я.Купалы
Университет гражданской защиты МЧС Беларуси
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова
Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий
Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина
Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь
Белорусская ассоциация студенческого спорта