Вышэйшая адукацыя

Вышэйшая адукацыя – узровень асноўнай адукацыі, накіраваны на развіццё асобы студэнта, слухача, іх інтэлектуальных і творчых здольнасцяў, атрыманне імі спецыяльнай тэарэтычнай і практычнай падрыхтоўкі, якая завяршаецца прысваеннем кваліфікацыі спецыяліста з вышэйшай адукацыяй, ступені магістра.

На I ступені вышэйшай адукацыі забяспечваецца падрыхтоўка спецыялістаў, якія валодаюць фундаментальнымі і спецыяльнымі ведамі, уменнямі і навыкамі, з прысваеннем кваліфікацыі спецыяліста з вышэйшай адукацыяй. На I ступені вышэйшай адукацыі рэалізуецца адукацыйная праграма вышэйшай адукацыі I ступені, якая забяспечвае атрыманне кваліфікацыі спецыяліста з вышэйшай адукацыяй, і адукацыйная праграма вышэйшай адукацыіI ступені, якая забяспечвае атрыманне кваліфікацыі спецыяліста з вышэйшай адукацыяй і інтэгравана з адукацыйнымі праграмамі сярэдняй спецыяльнай адукацыі.

Вышэйшая адукацыя I ступені дае права прадоўжыць адукацыю на II ступені вышэйшай адукацыі і працаўладкавацца па атрыманай спецыяльнасці (накірунку спецыяльнасці, спецыялізацыі) і прысвоенай кваліфікацыі.

Пералік спецыяльнасцяў (накірункаў спецыяльнасцяў, спецыялізацый) і месцаў будучага працаўладкавання

Дакументы

Дакументы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Лакальныя прававыя акты

Барановичский государственный университет
Белорусская государственная академия искусств
Белорусская медицинская академия последипломного образования
Белорусский государственный медицинский университет
Белорусский государственный университет транспорта
Белорусский государственный экономический университет
Брестская областная библиотека имени М. Горького
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет
Витебский государственный технологический университет
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова
Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого
Гродненский государственный университет имени Я.Купалы
Университет гражданской защиты МЧС Беларуси
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова
Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий
Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина
Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь
Белорусская ассоциация студенческого спорта