Лингводидактическая

Яўдошына Ларыса Іванаўна, дацэнт кафедры беларускай філалогіі, кандыдат філалагічных навук, дацэнт
  • З 1991 г працуе ў БрДУ імя А.С. Пушкіна.
  • У 2002 г. абараніла кандыдацкую дысертацыю.
  • Званне дацэнта атрымала ў 2008 г.

Аўтар звыш 60 публікацый, у тым ліку манаграфіі “Слова ў мастацкім кантэксце” (Брэст, 2003).

Даследуе мову мастацкіх твораў, займаецца праблемамі лінгвістычнага і філалагічнага аналізу тэксту, лексікалогіі, фразеалогіі, лексікаграфіі.

 

Абароны кандыдацкіх дысертацый у межах школы

Назва дысертацыі

Аўтар

Навуковы кіраўнік

Год абароны

1

Сінанімія і варыянтнасць у дыялектнай фразеалогіі (на матэрыяле гаворак Брэстчыны)

Касцючык В.М.

праф. Г.М.Малажай

2000

2

Лексіка-фразеалагічная і сінтаксічная адметнасць мовы мастацкіх твораў Ф.Янкоўскага

Яўдошына Л.І.

праф. Г.М.Малажай

2002

3

Устойлівыя адзінкі мовы ў кантэксце беларускай казкі (адносіны апазіцыйнасці)

Станкевіч Л.Ф.

дац. М.М.Аляхновіч

2004

Портал информационной поддержки экспорта

Официальный сайт о высшем образовании в Республике Беларусь для иностранных граждан

Информационно-консультационный центр по вопросам получения образования и пребывания в Республике Беларусь

Барановичский государственный университет
Белорусская государственная академия искусств
Белорусская медицинская академия последипломного образования
Белорусский государственный медицинский университет
Белорусский государственный университет транспорта
Белорусский государственный экономический университет
Брестская областная библиотека имени М. Горького
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет
Витебский государственный технологический университет
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова
Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого
Гродненский государственный университет имени Я.Купалы
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Университет гражданской защиты МЧС Беларуси
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова
Могилевский государственный университет продовольствия
Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина
Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь
Белорусская ассоциация студенческого спорта