Беларускае гісторыка-функцыянальнае літаратуразнаўства: тэорыя і практыка інтэрпрэтацыі мастацкага твора

Мельнікава Зоя Пятроўна,  прафесар кафедры беларускай філалогіі, доктар філалагічных навук, прафесар

  • У 1984 г. закончыла аспірантуру пры Інстытуце літаратуры імя Янкі Купалы АН Беларусі.
  • З 1985 г. і па цяперашні час працуе в БрДУ імя А.С. Пушкіна”.
  • У 1986 г. абараніла кандыдацкую дысертацыю.
  • У 2005 г. абараніла доктарскую дысертацыю.
  • 2016 г. – прысвоена вычонае званне прафесара.

З 2009 г. з’яўляецца кіраўніком аўтарскага калектыву па распрацоўцы вучэбных і метадычных дапаможнікаў па беларускай літаратуры і яе выкладанні ў школах Беларусі.

На працягу 2016 – 2017 гг. член экспертнага савета ВАК Рэспублікі Беларусь па філалагічных навуках.

З’яўляецца аўтарам больш як 300 навуковых прац, сярод якіх праграмы і падручнікі па беларускай літаратуры для агульнаадукацыйных школ і навукова-метадычныя выданні з грыфам Міністэрства адукацыі РБ.

Асноўныя накірункі навуковых даследаванняў: гісторыя беларускай літаратуры, тэорыя і філасофія літаратурнага працэсу ХХ стагоддзя,  метадалогія літаратуразнаўства, выкладанне і вывучэнне літаратуры ў школе і ВНУ, гісторыка-функцыянальнае літаратуразнаўства, тэорыя і практыка інтэрпрэтацыі літаратурнага твора.
 

 

Абарона кандыдацкіх дысертацый у рамках школы

Назва дысертацыі

Аўтар

Навуковы кіраўнік

Год абароны

1

Сюжэталогія беларускай і польскай антываеннай прозы (А. Адамовіч, В. Быкаў, Т. Новак, Т, Бароўскі)

Кавальчук
Вольга Мікалаеўна

Доктар філал. навук, прафесар З.П. Мельнікава

2014 г.

2

Белорусская экспериментальная поэзия второй половины ХХ – начала ХХІ вв. и немецкоязычный конкретизм

Садко
Людмила Михайловна

Доктор филол. навук, профессор  З.П. Мельникова

2016

Барановичский государственный университет
Белорусская государственная академия искусств
Белорусская медицинская академия последипломного образования
Белорусский государственный медицинский университет
Белорусский государственный университет транспорта
Белорусский государственный экономический университет
Брестская областная библиотека имени М. Горького
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет
Витебский государственный технологический университет
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова
Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого
Гродненский государственный университет имени Я.Купалы
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Университет гражданской защиты МЧС Беларуси
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова
Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий
Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина
Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь
Белорусская ассоциация студенческого спорта