Для тых, хто паступае ў аспірантуру

Прыём у аспірантуру

Спецыяльнасці

  01.00.00 Фізіка-матэматычныя навукі
  01.01.00 Матэматыка
1 01.01.01 Рэчыўны, комплексны і функцыянальны аналіз
2 01.01.02 Дыферэнцыяльныя ўраўненні, дынамічныя сістэмы і аптымальнае кіраванне
3 01.01.07 Вылічальная матэматыка
  03.00.00 Біялагічныя навукі
4 03.01.04 Біяхімія
5 03.02.01 Батаніка
6 07.00.02 Айчынная гісторыя
  10.00.00 Філалагічныя навукі
  10.01.00 Літаратуразнаўства
7 10.01.01 Беларуская літаратура
  10.02.00 Мовазнаўства
8 10.02.01 Беларуская мова
  13.00.00 Педагагічныя навукі
9 13.00.01 Агульная педагогіка, гісторыя педагогікі і адукацыі
10 13.00.02 Тэорыя і методыка навучання і выхавання (матэматыка)
11 13.00.08 Тэорыя і методыка прафесійнай адукацыі
  19.00.00 Псіхалагічныя навукі
12 19.00.07 Педагагічная псіхалогія
13 19.00.13 Псіхалогія развіцця, акмеалогія
  25.00.00 Навукі аб Зямлі
14 25.03.01 Фізічная геаграфія і біягеаграфія, геаграфія глеб і геахімія ландшафтаў
15 25.03.02 Эканамічная, сацыяльная, палітычная і і рэкрэацыйная геаграфія
Барановичский государственный университет
Белорусская государственная академия искусств
Белорусская медицинская академия последипломного образования
Белорусский государственный медицинский университет
Белорусский государственный университет транспорта
Белорусский государственный экономический университет
Брестская областная библиотека имени М. Горького
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет
Витебский государственный технологический университет
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова
Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого
Гродненский государственный университет имени Я.Купалы
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Университет гражданской защиты МЧС Беларуси
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова
Могилевский государственный университет продовольствия
Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина
Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь
Белорусская ассоциация студенческого спорта