Кафедра спатртыўных дысцыплін і методык іх выкладання

Кафедра спартыўных дысцыплін была ўтворана 31 жніўня 1972 года (загад рэктара № 467). У цяперашні час на кафедры працуе 13 штатных выкладчыкаў. З іх: адзін доктар геаграфічных навук, чатыры кандыдаты педагагічных навук, адзін кандыдат філасофскіх навук, адзін прафесар і пяць дацэнтаў.

Першым загадчыкам кафедры быў заслужаны трэнер СССР Я.М. Шукевіч

З 1977 года па 1979 год кафедрай кіраваў кандыдат педагагічных навук, дацэнт Някрасаў К.Г. У 1979 годзе на гэтай пасадзе яго замяніў кандыдат педагагічных навук Лях У.В., які ў 1984 годзе стаў дактарантам. На час яго вучобы па загадзе рэктара абавязкі загадчыка кафедры выконваў кандыдат педагагічных навук, дацэнт Някрасаў К.Г. З 1987 па 1988 г. кафедрай кіраваў кандыдат педагагічных навук, дацэнт Лях У.В. Пасля выбрання яго на пасаду загадчыка лабараторыі НДІ фізіялогіі дзяцей і падлеткаў у Маскве загадчыкам кафедры быў выбраны Арцем’еў В.П. – кандыдат педагагічных навук, дацэнт.

З 1995 па 2016 год кафедрай кіраваў кандыдат педагагічных навук, дацэнт Белы К.І., з 2016 па 2018 год – кандыдат педагагічных навук, дацэнт Міхута І.Ю. Цяпер кафедрай зноў кіруе Белы К.І.

У розныя гады на кафедры працавалі вядомыя ў сферы фізічнай культуры і спорту не толькі ў Брэсцкай вобласці, але і ў Рэспубліцы Беларусь, спецыялісты:

заслужаны трэнер Рэспублікі Беларусь, дацэнт Мяшкоў А.П.; доктар педагагічных навук, прафесар Лях У.В., дацэнт Іонаў Б.Д. (двойчы прызначаўся дэканам факультэта фізічнага выхавання); кандыдаты педагагічных навук, старшыя выкладчыкі Жураўскі А.Ю., Ботух В.А.; старшыя выкладчыкі Нікішчанкоў М.Д., Максімук В.А., Рудэнка А., Разін А., Матусевіч В.М., Казлоў В.Ф., Фурсаў М.І., Дайлід К.Ф., Хурсевіч А.Я., Зароўскі В.А.; выкладчыкі Касабукін С.Г., Катлінскі В.К., Лазоўскі Д., якія ўнеслі значны ўклад у станаўленне і развіццё кафедры на розных этапах яе функцыянавання і развіцця.

Асноўнымі задачамі, якімі кіруецца кафедра ў сваёй дзейнасці, з’яўляюцца:

  • арганізацыя і правядзенне вучэбнай і навукова-метадычнай працы па замацаваных дысцыплінах;
  • арганізацыя выхаваўчай працы сярод студэнтаў факультэта фізічнага выхавання;
  • арганізацыя і правядзенне навуковых даследаванняў па профілі працы кафедры;
  • прафарыентацыйная праца, у тым ліку і на базе філіяла кафедры – установе “Брэсцкі абласны ЦАР “Вікторыя” імя А.П. Мяшкова”.

Кафедра знаходзіцца ў структуры факультэта фізічнага выхавання і з’яўляецца прафілюючай па спецыяльнасці 1-03 02 01 “Фізічная культура” з дадатковымі спецыялізацыямі “Трэнерская праца па відзе спорту (спартыўныя гульні)”; “Фізкультурна-аздараўленчая і турысцка-рэкрэацыйная дзейнасць”.

Принадлежность к структурным подразделениям: 

Выкладчыцкі склад кафедры

Вучэбна-дапаможны склад кафедры

Принадлежность к структурным подразделениям: 

Адрас

г. Брэст, вуліца Міцкевіча 41, оф. 203

Тэлефон

(+375 162) 53-78-95

E-mail

sportdis@brsu.brest.by

Принадлежность к структурным подразделениям: 
Барановичский государственный университет
Белорусская государственная академия искусств
Белорусская медицинская академия последипломного образования
Белорусский государственный медицинский университет
Белорусский государственный университет транспорта
Белорусский государственный экономический университет
Брестская областная библиотека имени М. Горького
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет
Витебский государственный технологический университет
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова
Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого
Гродненский государственный университет имени Я.Купалы
Университет гражданской защиты МЧС Беларуси
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова
Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий
Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина
Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь
Белорусская ассоциация студенческого спорта