Сучасная пачатковая адукацыя: абмеркаванне актуальных пытанняў, абмен вопытам

5 лістапада 2019 года на псіхолага-педагагічным факультэце прайшоў рэгіянальны навукова-метадычны семінар «Сучасная пачатковая адукацыя: актуальныя праблемы навучання і выхавання», арганізатарам якога выступіла кафедра агульнаадукацыйных дысцыплін і методык іх выкладання. Сярод удзельнікаў семінара – выкладчыкі ВНУ, настаўнікі пачатковых класаў, магістранты і студэнты.

З прывітальным словам да ўдзельнікаў семінара звярнулася дэкан псіхолага-педагагічнага факультэта, кандыдат педагагічных навук, дацэнт Т. В. Нічышына, якая адзначыла, што сучасная сітуацыя, у якой жыве дзіця, характарызуецца з’яўленнем «новых» феноменаў дзіцячай субкультуры, трансфармацыяй традыцыйных формаў і спосабаў рэгуляцыі ўзаемаадносін у дзіцячых групах, наяўнасцю спецыфічных «дзіцячых прадуктаў» навукова-тэхнічнага прагрэсу, а гэта патрабуе ад настаўнікаў гатоўнасці працаваць у новых сацыяльных умовах.

Загадчык кафедры агульнаадукацыйных дысцыплін і методык іх выкладання, кандыдат філалагічных навук, дацэнт Г. М. Канцавая адзначыла, што арганізацыя такіх семінараў мае важнае значэнне не толькі для педагогаў вышэйшай школы, настаўнікаў пачатковых класаў, але і для студэнтаў – будучых маладых спецыялістаў у сферы адукацыі.

Прысутныя на семінары абмеркавалі пытанні зместу дзейнасці класнага кіраўніка па аптымізацыі ўзаемадзеяння з педагогамі, бацькамі, вучнямі  (I. М. Ашкіна (ДУА «Сярэдняя школа № 9 г. Пінска»)), мэтазгоднасці выкарыстання дыдактычных гульняў на аснове канструктара «Bunchems» на ўроках матэматыкі ў I класе (А. У. Валец (ДУА «Сярэдняя школа № 15 г. Баранавічы)), прадставілі цікавы практычны вопыт выкарыстання дыферэнцаванага падыходу ў арганізацыі самастойнай дзейнасці вучняў пачатковых класаў па матэматыцы (В. М. Гідрэвіч (ДУА «Сярэдняя школа № 9 г. Пінска»)), расказалі пра першыя крокі ў прафарыентацыйнай падрыхтоўцы вучняў пачатковых класаў на вучэбных занятках (Ю. У. Каспяровіч (ДУА «Сярэдняя школа № 9 г. Пінска»)), падзяліліся вопытам выкарыстання прыёмаў праблемнага навучання на ўроках вучэбнага прадмета «Чалавек і свет» як сродку развіцця пазнавальнай актыўнасці вучняў I–III класаў (I. П. Марчук (ДУА «Сярэдняя школа № 9 г. Пінска»)), абмяняліся думкамі па пытанні развіцця маўленчай кампетэнцыі вучняў I ступені агульнай сярэдняй адукацыі на ўроках рускай мовы (Н. Я. Цяліпка (ДУА «Сярэдняя школа № 13 г. Брэста імя В. I. Хована»)), падзяліліся вопытам выкарыстання канструктара Лега з мэтай павышэння якасці засваення вучэбнага матэрыялу малодшымі школьнікамі (Л. С. Юрэня (ДУА «Сярэдняя школа № 15 г. Баранавічы»)), апавядалі пра дамашняе заданне як сродак фарміравання трывалых ведаў і папярэджання перагрузкі вучняў пачатковай школы (Д. М. Трызна (ДУА «Сярэдняя школа № 13 г. Брэста імя В. I. Хована»)).

Далей абмеркаванне заяўленай тэмы прадоўжылася на пасяджэннях секцый. Яно суправаджалася канструктыўным абменам думкамі, практычным вопытам і цікавымі ідэямі па актуальных пытаннях навучання і выхавання на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі.

Семінар прайшоў цікава, плённа, зносіны настаўнікаў, выкладчыкаў і студэнтаў атрымаліся свабоднымі і добразычлівымі. Усе ўдзельнікі семінара адзначылі важнасць і практычную арыентаванасць мерапрыемства, атрымалі зарад новых творчых ідэй, якія, несумненна, будуць рэалізаваны ў далейшай прафесійнай дзейнасці.

Аргкамітэт шчыра дзякуе ўсім, хто даслаў свае артыкулы, прыняў актыўны ўдзел у абмеркаванні актуальных пытанняў і абмяняўся паспяховым вопытам рэалізацыі задач, якія сёння стаяць перад сістэмай пачатковай адукацыі.

Кафедра агульнаадукацыйных дысцыплін і методык іх выкладання

Портал информационной поддержки экспорта

Официальный сайт о высшем образовании в Республике Беларусь для иностранных граждан

Информационно-консультационный центр по вопросам получения образования и пребывания в Республике Беларусь

Барановичский государственный университет
Белорусская государственная академия искусств
Белорусская медицинская академия последипломного образования
Белорусский государственный медицинский университет
Белорусский государственный университет транспорта
Белорусский государственный экономический университет
Брестская областная библиотека имени М. Горького
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет
Витебский государственный технологический университет
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова
Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого
Гродненский государственный университет имени Я.Купалы
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Университет гражданской защиты МЧС Беларуси
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова
Могилевский государственный университет продовольствия
Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина
Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь
Белорусская ассоциация студенческого спорта