Навуковы семінар “Навуковая школа як інстытут падрыхтоўкі кадраў і інавацыйнага развіцця ўніверсітэта”

26 красавіка на псіхолага-педагагічным факультэце Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.С. Пушкіна прайшоў навуковы семінар “Навуковая школа як інстытут падрыхтоўкі кадраў і інавацыйнага развіцця ўніверсітэта”.

Сёння ва ўніверсітэце працуе 7 навуковых школ. Вядучай лічыцца навуковая школа “Педагогіка і методыка вышэйшай школы” пад кіраўніцтвам рэктара ўніверсітэта, доктара педагагічных навук, прафесара Ганны Мікалаеўны Сендзер. За час працы школы адбылося 6 абарон кандыдацкіх дысертацый, падрыхтавана каля 10 манаграфій, 20 дапаможнікаў і вучэбна-метадычных дапаможнікаў, больш за 160 навуковых артыкулаў.

У рамках правядзення навуковага семінара адбыўся дыялог па пытаннях педагогікі, методыкі выкладання матэматыкі, педагогікі вышэйшай школы.

Актыўна ўдзельнiчалi ў семінары студэнты. Маладое пакаленне цікавілася фундаментальнымі і прыкладнымі даследаваннямі, якія рэалізуюцца ў БрДУ імя А.С. Пушкіна, а таксама пытаннямі, што звязаны з вызначэннем навуковай праблематыкі, ходам навуковых даследаванняў і інш.

Навуковыя мерапрыемствы такога фармату з’яўляюцца добрым стымулам для студэнтаў і магістрантаў заняцца навуковай дзейнасцю.

Барановичский государственный университет
Белорусская государственная академия искусств
Белорусская медицинская академия последипломного образования
Белорусский государственный медицинский университет
Белорусский государственный университет транспорта
Белорусский государственный экономический университет
Брестская областная библиотека имени М. Горького
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет
Витебский государственный технологический университет
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова
Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого
Гродненский государственный университет имени Я.Купалы
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Университет гражданской защиты МЧС Беларуси
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова
Могилевский государственный университет продовольствия
Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина
Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь
Белорусская ассоциация студенческого спорта