Конкурс на лепшую магістарскую працу і дыпломную працу

Віншуем пераможцаў конкурсу
на лепшую магістарскую працу:

Гронскую Вольгу Юр’еўну
(філалагічны факультэт);
навуковы кіраўнік Швед Іна Анатольеўна,
дэкан факультэта замежных моў, прафесар,
доктар філалагічных навук, прафесар;

на лепшую дыпломную працу гуманітарнага профілю:

Зданевіча Арсенія Аляксандравіча
(факультэт фізічнага выхавання);
навуковы кіраўнік Шукевіч Лідзія Васільеўна,
дацэнт кафедры спартыўных дысцыплін і методык іх выкладання,
кандыдат педагагічных навук, дацэнт;

на лепшую дыпломную працу прыродазнаўчанавуковага профілю:

Цішчука Дзяніса Анатольевіча
(геаграфічны факультэт);
навуковы кіраўнік Такарчук Святлана Міхайлаўна,
дацэнт кафедры геаграфіі і прыродакарыстання,
кандыдат геаграфічных навук, дацэнт

 

Рэктарат, НМС універсітэта

Портал информационной поддержки экспорта

Официальный сайт о высшем образовании в Республике Беларусь для иностранных граждан

Информационно-консультационный центр по вопросам получения образования и пребывания в Республике Беларусь

Барановичский государственный университет
Белорусская государственная академия искусств
Белорусская медицинская академия последипломного образования
Белорусский государственный медицинский университет
Белорусский государственный университет транспорта
Белорусский государственный экономический университет
Брестская областная библиотека имени М. Горького
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет
Витебский государственный технологический университет
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова
Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого
Гродненский государственный университет имени Я.Купалы
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Университет гражданской защиты МЧС Беларуси
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова
Могилевский государственный университет продовольствия
Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина
Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь
Белорусская ассоциация студенческого спорта