Кафедра агульнага і рускага мовазнаўства

Кафедра створана ў 1945 годзе як кафедра рускай і беларускай моў. З 30 жніўня 1952 года – самастойная кафедра рускай мовы, 29 мая 1992 года перайменавана ў кафедру славянскіх моў, а з 29 снежня 1999 года – у кафедру агульнага і рускага мовазнаўства.

Прафесарска-выкладчыцкі склад – 15 чалавек, з іх 9 кандыдатаў навук, 1 – прафесар, доктар філалагічных навук (сумяшчальнік). Загадчык кафедры – Вольга Барысаўна Пераход, дацэнт, кандыдат філалагічных навук.

Спецыяльнасці, па якіх кафедра з’яўляецца выпускаючай

  • 1-21 05 02 «Руская філалогія (па напрамках)»

Напрамак спецыяльнасці: 1-21 05 02-01 «Руская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць)»

Спецыялізацыі:

  • 1-21 05 02 01-01 «Мовазнаўства»
  • 1-21 05 02 01-02 «Літаратуразнаўства»
  • 1-02 03 04 «Руская мова і літаратура. Замежная мова (англійская)» (4 гады)

Другая ступень атрымання адукацыі (магістратура):

  • 1-21 80 11 Мовазнаўства (рускае)
Принадлежность к структурным подразделениям: 

Выкладчыцкі склад кафедры

Вучэбна-дапаможны склад кафедры

Принадлежность к структурным подразделениям: 

Адрас

вул. Міцкевіча, 28, аўд. 308, 310, г. Брэст, 224016

Тэлефон

(+372 162) 21-63-92

E-mail

ruslingv@brsu.brest.by

Принадлежность к структурным подразделениям: 
Барановичский государственный университет
Белорусская государственная академия искусств
Белорусская медицинская академия последипломного образования
Белорусский государственный медицинский университет
Белорусский государственный университет транспорта
Белорусский государственный экономический университет
Брестская областная библиотека имени М. Горького
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет
Витебский государственный технологический университет
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова
Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого
Гродненский государственный университет имени Я.Купалы
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Университет гражданской защиты МЧС Беларуси
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова
Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий
Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина
Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь
Белорусская ассоциация студенческого спорта