Абітурыенту філалагічнага факультэта

I ступень

Дзённая форма атрымання адукацыі

Кірунак спецыяльнасці: 1-21 05 01-01 «Беларуская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць)»

Спецыялізацыі:
1-21 05 01-01 01 «Мовазнаўства»
1-21 05 01-01 02 «Літаратуразнаўства»

Кірунак спецыяльнасці: 1-21 05 02-01 «Руская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць)»

Спецыялізацыі:
1-21 05 02-01 01«Мовазнаўства»
1-21 05 02-01 02 «Літаратуразнаўства»

II ступень (магістратура)

Завочная форма атрымання адукацыі

  • Спецыяльнасць 1-21 80 11 Мовазнаўства (тэрмін навучання 2 гады)

Прафілізацыі: Рускае мовазнаўства, Беларускае мовазнаўства

  • Спецыяльнасць: 1-21 80 10 Літаратуразнаўства (тэрмін навучання 1,5 г.)

Прафілізацыі: Рускае літаратуразнаўства, Беларускае літаратуразнаўства

Барановичский государственный университет
Белорусская государственная академия искусств
Белорусская медицинская академия последипломного образования
Белорусский государственный медицинский университет
Белорусский государственный университет транспорта
Белорусский государственный экономический университет
Брестская областная библиотека имени М. Горького
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет
Витебский государственный технологический университет
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова
Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого
Гродненский государственный университет имени Я.Купалы
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Университет гражданской защиты МЧС Беларуси
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова
Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий
Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина
Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь
Белорусская ассоциация студенческого спорта