Кафедра тэорыі і гісторыі дзяржавы і права

Кафедра была створана ў лютым 1997 г.

Кафедра сёння – гэта 8 штатных выкладчыкаў і 5 сумяшчальнікаў, з іх 1 прафесар, 2 дацэнты. 8 старшых выкладчыкаў, 1 выкладчык-стажор. На кафедры працуе 1 спецыяліст па суправаджэнні вучэбнага працэсу.

Дысцыпліны кафедры

 • Агульная тэорыя права
 • Канстытуцыйнае права
 • Адміністрацыйнае права
 • Гісторыя дзяржавы і прва замежных краін
 • Гісторыя дзяржавы і права Рэспублікі Беларусь
 • Адміністрацыйна-дэліктнае права і працэсуальна-выканаўчае права
 • Міжнароднае публічнае права
 • Гісторыя палітычных і прававых вучэнняў
 • Iнфармацыйнае права
 • Фінансавае права
 • Сацыялогія права

Спецыялізацыя кафедры – 1-24 01 02 01 «Арганізацыя і дзейнасць дзяржаўных органаў»

Дысцыпліны спецыялізацыі

 • Выбарчае права
 • Мясцовае кіраванне і самакіраванне
 • Дзяржаўная служба
 • Праватворчы працэс
 • Мытнае права
 • Процідзеянне тэрарызму: арганізацыя і прававое рэгуляванне
 • Рымскае прыватнае права
 • Тэхніка юрыдычнага пісьма
 • Міжнародная абарона праў чалавека

Дысцыпліны магістратуры

 • Iнстытуцыянальнае права саюзнай дзяржавы, ЕАЭС і СНД
 • Праватворчасць органаў прадстаўнічай, выканаўчай і судовай улады