Прафесарска-выкладчыцкі склад кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права

Преподавательский состав кафедры

Совместители

Учебно-вспомогательный состав кафедры