Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя «Уз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР у гістарычным лёсе беларускага народа»

17 верасня 2021 г. у Брэсцкім дзяржаўным універсітэце імя А.С. Пушкіна прайшла Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя «Уз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР у гістарычным лёсе беларускага народа». Прысвечаная святкаванню 82-й гадавіны скасавання несправядлівых умоў Рыжскага міру і кансалідацыі беларусаў у складзе адзінай дзяржавы, канферэнцыя выклікала зацікаўленасць не толькі брэсцкіх вучоных-гісторыкаў, але і шырокага кола беларускіх навукоўцаў з Мінска, Гомеля, Гродна, Пінска, Полацка.

На абмеркаванне ўдзельнікаў канферэнцыі было прапанавана шырокае кола пытанняў, якія раскрываюць разнастайныя аспекты праблемы, у тым ліку значэнне падзеленай Беларусі ў геапалітычнай архітэктуры Цэнтральнай і Усходняй Еўропы, палітыку Польшчы, адміністратыўна-палітычнае становішча і сацыяльна-эканамічныя адносіны ў Заходняй Беларусі ў 1921–1939 гг., грамадска-палітычныя і этнакультурныя працэсы ў заходніх рэгіёнах Беларусі ў складзе міжваеннай Польшчы, этнаканфесійнае і этнакультурнае ўзаемадзеянне на тэрыторыі беларуска-літоўка-польска-ўкраінскага памежжа. Актуальнасць і натуральную цікавасць выклікалі падзеі палітыка-дыпламатычных і ваенна-палітычных стасункаў у Еўропе ў 1920–1930-я гады, праблемы абароназдольнасці савецкай краіны ва ўмовах абвастрэння ваеннай пагрозы і распачатай другой сусветнай вайны. Акрамя гэтага, высокі навуковы ўзровень мерапрыемства быў забяспечаны змястоўнымі дакладамі па праблемах гістарыяграфіі і крыніцазнаўства айчыннай гісторыі і гісторыі Заходняй Беларусі. Заяўленыя і агучаныя больш чым 50 пленарных і секцыйных выступленняў яскрава ілюстравалі ўз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР як стрыжнёвую падзею айчыннай гісторыі ХХ стагоддзя і важны фактар міжнародных адносін у Еўропе, якая мае вялікае значэнне ў ідэйна-палітычным выхаванні грамадзян Рэспублікі Беларусь і ўмацаванні яе дзяржаўнай незалежнасці і суверэнітэту.

Кафедра гісторыі славянскіх народаў

Портал информационной поддержки экспорта

Официальный сайт о высшем образовании в Республике Беларусь для иностранных граждан

Информационно-консультационный центр по вопросам получения образования и пребывания в Республике Беларусь

Барановичский государственный университет
Белорусская государственная академия искусств
Белорусская медицинская академия последипломного образования
Белорусский государственный медицинский университет
Белорусский государственный университет транспорта
Белорусский государственный экономический университет
Брестская областная библиотека имени М. Горького
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет
Витебский государственный технологический университет
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова
Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого
Гродненский государственный университет имени Я.Купалы
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Университет гражданской защиты МЧС Беларуси
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова
Могилевский государственный университет продовольствия
Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина
Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь
Белорусская ассоциация студенческого спорта