Филологический факультет

Кароткія звесткі

Быў створаны ў Брэсцкім педагагічным інстытуце 1  лістапада 1950 года, першая назва – факультэт мовы і літаратуры. На факультэце працуюць 3 дактары навук, 28 кандыдатаў навук. Маюць званне дацэнта 25 выкладчыкаў, званне прафесара – тры. Забяспечанасць кадрамі вышэйшай навуковай кваліфікацыі складае 85,7%.

Кантактная інфармацыя

Адрас: вул. Міцкевіча, 28, каб.№ 329, 330 г. Брэст, 224016

Тэлефоны: (+375 162) 21-71-03, (+375 162) 21-64-62

Электронны адрас: philolog@brsu.brest.by

Официальная группа факультета ВКонтакте: https://vk.com/philolog_brsu

Дэканат

Сянькевіч Таццяна Васільеўна

дэкан, 

кандыдат філалагічных навук, дацэнт,

тэл. 21-71-03

Нікіціна Надзея Яўгеньеўна

намеснік дэкана па вучэбнай працы,

кандыдат філалагічных навук

тэл. 21-64-62

Караба Вольга Аляксандраўна

намеснік дэкана па выхаваўчай працы

ст. выкладчык

тэл. 21-64-62

 

 

 

Кісель Таццяна Аляксандраўна

намеснік дэкана па навуковай працы,

дацэнт, кандыдат філалагічных навук

тэл. 21-64-62

Зінкевіч Галіна Мікалаеўна

намеснік дэкана па фізічнай культуры і спорту,

старэйшы выкладчык кафедры фізічнай культуры

тэл. 21-72-03

Дронь Таццяна Канстанцінаўна

сакратар

тэл. 21-71-03

 

 

Кафедры і іншыя падраздзяленні

Спецыяльнасці

Дзённая форма навучання

1-23 01 08 «Журналістыка (па накірунках)»

Накірунак спецыяльнасці: 1-23 01 08-01 «Журналістыка (друкаваныя СМІ)»

Спецыялізацыя 1-23 01 08-01 01 «Перыядычны друк»

D1-21 05 01 «Беларуская філалогія (па накірунках)»

Накірунак спецыяльнасці:

1-21 05 01-01 «Беларуская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць)»

Спецыялізацыі:

1-21 05 01 01-01 «Мовазнаўства»

1-21 05 01 01-01 «Літаратуразнаўства»

D1-21 05 02 «Руская філалогія (па накірунках)»

Накірунак спецыяльнасці: 1-21 05 02-01 «Руская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць)»

Спецыялізацыі:

1-21 05 01 02-01 «Мовазнаўства»

1-21 05 01 02-01 «Літаратуразнаўства»

А1-020304 «Руская мова і літаратура. Замежная мова (англійская)» 

 

 

 

 

Падрабязная iнфармацыя

Філалагічная адукацыя ў Брэсцкім дзяржаўным універсітэце імя А.С.Пушкіна з’яўляецца адной з прыярытэтных з першых дзён яго адкрыцця. На працягу 75 гадоў яе атрымалі больш за пятнаццаць тысяч студэнтаў, многія з якіх сталі вядомымі ў краіне спецыялістамі: настаўнікамі, пісьменнікамі, выкладчыкамі ВНУ, журналістамі, літаратуразнаўцамі, моваведамі, кіраўнікамі дзяржаўных органаў і ўстаноў.

У далёкі 1945 год на гісторыка-філалагічнае аддзяленне настаўніцкага інстытута прыйшло 27 студэнтаў, якія за два гады навучання атрымалі права выкладання ў школе беларускай мовы і літаратуры, рускай мовы і літаратуры, гісторыі. Аддзяленне размяшчалася ў памяшканні былой гімназіі імя Р.Траўгута. Студэнты і выкладчыкі жылі, вучыліся і працавалі ў адным будынку.

Аддзяленнем у 40-я гады кіраваў Міхаіл Юр’евіч Дуброўскі – выкладчык беларускай літаратуры, член Саюза пісьменнікаў. У розныя гады аддзяленнем, потым факультэтам кіравалі: М.М. Моладаў, П.Ф. Шляхтуноў, Р.Л. Маслюкоў, Л.П. Смальянова, А.А. Майсейчык, В.Я. Зарэцкая, Ю.В. Паталкоў, М.М. Аляхновіч, У.А. Сенькавец, З.П. Мельнiкава, В.А. Фелькіна.

Выкладанне профільных дысцыплін на аддзяленні напачатку забяспечвала адна філалагічная кафедра, якая аб’ядноўвала выкладчыкаў усіх мовазнаўчых і літаратуразнаўчых дысцыплін. Узначальваў яе І.І. Зянько. Выкладчыкаў не хапала, многія дысцыпліны не выкладаліся.

З 1 лістапада 1950 года ўтвараецца самастойны факультэт мовы і літаратуры, на які было набрана 50 чалавек. Дэканам факультэта быў назначаны М.М. Моладаў. З гэтага часу пачалі ўтварацца самастойныя кафедры: беларускай літаратуры, беларускай мовы, рускай мовы, рускай і замежнай літаратуры.

 

Студэнцкая навуковая праца

На факультэце працуе студэнцкае навуковае таварыства, якое актыўна ўдзельнічае ў арганізацыі штогадовых студэнцкіх навукова-практычных канферэнцый. Па выніках канферэнцый выдаецца зборнік навуковых прац студэнтаў факультэта пад назвай “Станаўленне”, з 2009 г. – “Слова ў мове, маўленні, тэксце”. У Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі маладых філолагаў “Слова ў мове, маўленні, тэксце” кожны год прымаюць удзел больш за 200 чалавек. Маштабную студэнцкую канферэнцыю "Классика и современность в изящной словесности ХIX-XXI столетий" арганізуе кожны год кафедра рускай літаратуры і журналістыкі.

Пад кіраўніцтвам доктара навук І.А. Швед эфектыўна працуе вучэбная фальклорна-краязнаўчая лабараторыя.

Штогод ў Рэспубліканскім аглядзе-конкурсе ўдзельнічае не менш за 4 студэнцкія навуковыя працы, усе адзначаюцца дыпломамі І, ІІ, ІІІ катэгорыі.

Студэнты факультэта прымаюць актыўны ўдзел у рэспубліканскіх і міжнародных навуковых канферэнцыях  у Беларусі, Расіі, Украіне, Польшчы, інш. краінах.

Мiжнародныя сувязi

Факультэт актыўна супрацоўнічае з Маскоўскім педагагічным, Смаленскім дзяржаўнымі ўніверсітэтамі, Валгаградскім сацыяльна-педагагічным універсітэтам (Расія), Чарнавіцкім нацыянальным універсітэтам імя Ю. Федзьковіча, Усходнееўрапейскім нацыянальным ўніверсітэтам імя Лесі Ўкраінкі (Украіна), Будапешцкім універсітэтам імя Этвеша Лоранда (Венгрыя), Прыродазнаўча-Гуманітарным універсітэтам г. Сельдцэ (Польшча), інш.

Другі накірунак міжнароднага супрацоўніцтва – узаемадзеянне з польскімі і расійскімі дыпламатычнымі прадстаўніцтвамі. Пры падтрымцы Фонда "Русский мир" быў адкрыты Рускі культурна-асветны цэнтр імя А.С. Пушкіна. Генеральнае консульства РФ у Брэсце з'яўляецца адным з арганізатараў Міжнароднага Пушкінскага фестывалю «Друзья, прекрасен наш союз…», ініцыіраванага кафедрай тэорыі і гісторыі рускай літаратуры (з верасня 2017 года -- кафедра рускай літаратуры і журналістыкі).

 Выпускнікі філфака навучаліся ў магістратуры іншых краін (Польшча, Іспанія, Турцыя, Славакія).

Філалагічныя навукі на факультэце асвойваюць замежныя студэнты з Туркменістана, Славакіі, Пакістана, Кітая, Украіны.

 У 2014-2015 навучальным годзе па праграме акадэмічнай мабільнасці “Эразмус Мундус” навучаліся дактарант з Польшчы і магістрант з Бельгіі. У 2015 годзе магістратуру на філалагічным факультэце паспяхова закончылі 7 грамадзян Кітая і 2 навучэнкі з Турцыі. У 2019 годзе выпускніком магістратуры стаў грамадзянін Паўднёвай Карэі. 

Ідэалагічная і выхаваўчая праца са студэнтамi

У гэтым накірунку на факультэце назапашаны вялікі вопыт. Інтэнсіўнасці і эфектыўнасці выхаваўчай працы спрыяе сам змест філалагічнай адукацыі: вывучэнне мовы і літаратуры – традыцыйная, правераная стагоддзямі форма выхавання. Але літаратурныя вечарыны, сустрэчы з пісьменнікамі і прэзентацыі новых кніг – толькі невялікая частка сістэмы ідэалагічнай і выхаваўчай працы.

Удасканальваецца інфармацыйная прастора факультэта, акрамя традыцыйных сценгазет па выніках летніх практык, да юбілеяў пісьменнікаў і вучоных і інш., у калідорах філфака можна прачытаць вучэбную газету "Слово", інфармацыйна-літаратурны альманах "Рускі цэнтр БрДУ: людзі, факты, падзеі".

Найбольш прыкметныя мерапрыемствы філалагічнага факультэта – гэта адкрытыя універсітэцкія конкурсы: конкурс мастацкага слова «Таямніцы слова і думкі» і конкурс аратарскага майстэрства «Мастер слова»; Фестываль замежных студэнтаў, Міжнародны Пушкінскі фестываль "Друзья, прекрасен наш союз...", у рамках якога -- адкрытыя конкурс чытальнікаў, сцэнічны конкурс, конкурс эсэ, плакатаў, майстар-класы. Гэтыя мерапрыемствы сталі традыцыйнымі.

Выходзіць за межы філалагічнага факультэта шэраг іншых мерапрыемстваў: Міжфакультэцкі фестываль “Неруш роднага слова”, Дні беларускай літаратуры, Дні маладзёжнай творчасці “Наш Пушкін”, Міжфакультэцкія Дні славянскай пісьменнасці, Тыдзень філалагічнага факультэта, Тыдзень роднай мовы, адкрыты фотаконкурс "Першацвет" і г.д. З 2019 года на факультэце праводзяцца конкурс "Філалагіня", конкурс інсцэніровак твораў беларускіх пісьменнікаў.

На факультэце працуюць тэатральная студыя "Эпізод Ў-нескладовік", літаратурны гурток "Ветразь"  (кіраўнік -- дацэнт Шчэрба С.М.), дыскусійны клуб "Дэбаты" (кіраўнік -- дацэнт Садко Л.М.).

З 2008 года ў апошнюю суботу чэрвеня праходзіць Вечар сустрэчы з выпускнікамі філалагічнага факультэта.

Асаблівую ролю ў сістэме выхаваўчай працы факультэта адыгрываюць органы студэнцкага самакіравання: ССС, прафсаюзнае бюро студэнтаў, СНТ, камітэт БРСМ. На факультэце таксама працуюць 3 валанцёрскія атрады ("Вместе лучше", "Дружба народов", "Next").

Выхаваўчыя мерапрыемствы праходзяць не толькі ў вучэбным корпусе, але і ў інтэрнаце. Вядзецца праца і з бацькамі – праз бацькоўскія сходы, тэлефонныя размовы, лісты.  


МІЖФАКУЛЬТЭЦКІ ВУЧЭБНЫ КАБІНЕТ

Вучэбны кабінет заснаваны ў верасні 2005 года як міжкафедральны. Кабінет садзейнічаў забеспячэнню вучэбнага працэсу, навукова-даследчай і ідэйна-выхаваўчай работы філалагічнага факультэта, а таксама іншых факультэтаў, на якіх выкладаюцца дысцыпліны філалагічнага профілю. Вучэбны кабінет ажыццяўляе бібліятэчнае і інфармацыйна-бібліяграфічнае абслугоўванне студэнтаў, выкладчыкаў і супрацоўнікаў універсітэта, аказвае вучэбна-метадычную кансультатыўную дапамогу студэнтам у падборы матэрыялаў для напісання рэфератаў, курсавых і дыпломных работ. Фонд вучэбнага кабінета налічвае звыш 10 тысяч адзінак кніг, вучэбна-метадычных дапаможнікаў і перыядычных выданняў па профілях факультэта.

У сакавіку 2015 года кабінет быў рэарганізаваны ў міжфакультэцкі, і абслугоўвае студэнтаў філалагічнага, псіхолага-педагагічнага і сацыяльна-педагагічнага факультэтаў.

Планы практычных заняткаў, тэматыка кантрольных, курсавых і дыпломных работ, пытанні да экзаменаў і залікаў, вучэбна-метадычныя комплексы па чытаемых дысцыплінах і педагагічных практыках прадстаўлены як у друкаванай форме, так і ў электронным варыянце. У чытальнай зале  вучэбнага кабінета адначасова могуць займацца  40 наведвальнікаў.

Кабінет рыхтуе выставы, прысвечаныя памятным датам, юбілеям  пісьменнікаў, тэматычныя экспазіцыі “Кніжныя навінкі”, “Табе, першакурснік”, “У дапамогу студэнту-практыканту”, “Выкладчыкі ў друку” і інш.

Электронны адрас:  E-mail: philolog324@brsu.brest.by

Склад супрацоўнікаў кабінета:

Кішкевіч Ірына Віктараўна – спецыяліст па суправаджэнню навучальнага працэсу I катэгорыі

Лышчык Ганна Віктараўна – спецыяліст па суправаджэнню навучальнага працэсу ІІ катэгорыі