Прэзентацыя гісторыка-краязнаўчых выданняў Дарафея Фіёніка

28 сакавіка 2017 г. у аддзеле краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі Брэсцкай абласной бібліятэцы імя М. Горкага адбылася прэзентацыя гістарычных і краязнаўчых выданняў дзеяча беларускай культуры ў Польшчы, даследчыка з Падляшша Дарафея Фіёніка – кнігі «Айцец Канстанцін Байко. Багаслоў, настаўнік, лекар» (Бельск Падляскі, 2016) і новага нумара краязнаўча-культуралагічнага зборніка «Бельскі гостінэць». У мерапрыемстве ўдзельнічалі супрацоўнікі ўстаноў культуры, журналісты, выкладчыкі і студэнты гістарычнага факультэта БрДУ імя А.С. Пушкіна.

У ходзе прэзентацыі кнігі Д. Фіёнік паказаў фатаграфіі і распавёў пра вучобу і богаслужэбную практыку ў Беларусі і Польшчы праваслаўнага святара К. Байко, яго драматычныя жыццёвыя выпрабаванні ў лагеры ў Варкуце, творчую дзейнасць і асветніцкую працу. Прафесар Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта А.А. Гладышчук падзяліўся ўласнымі ўспамінамі аб рэлігійным жыцці на Палессі, а таксама прадставіў свае артыкулы да 1000-годдзя Брэста (пра царкву Св. Пятра і Берасцейскі манетны двор), змешчаныя ў зборніку «Бельскі гостінэць».

Вядучы прэзентацыі – доктар гістарычных навук, прафесар, загадчык кафедры гісторыі славянскіх народаў А.М. Вабішчэвіч – вылучыў адметнасці манаграфіі Д. Фіёніка: прывабнае паліграфічнае выкананне, навукова-папулярны стыль выкладання змястоўнага матэрыялу, шырокае кола крыніц (асабліва фота, эпісталярнай спадчыны (лістоў), архіўных дакументаў), які вяртае з небыцця яшчэ адну невядомую старонку мінулага беларускага і польскага народаў, паказвае жыццёвы шлях К. Байко на фоне эпахальных гістарычных падзей ХХ стагоддзя.

У цэлым, на працягу ўсяго мерапрыемства скразнымі ідэямі былі актуальныя праблемы пераадолення бездухоўнасці (асабліва ў асяроддзі моладзі), абуджэння цікаўнасці да сваёй малой Радзімы.

Кафедра гісторыі славянскіх народаў

Барановичский государственный университет
Белорусская государственная академия искусств
Белорусская медицинская академия последипломного образования
Белорусский государственный медицинский университет
Белорусский государственный университет транспорта
Белорусский государственный экономический университет
Брестская областная библиотека имени М. Горького
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет
Витебский государственный технологический университет
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова
Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого
Гродненский государственный университет имени Я.Купалы
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Университет гражданской защиты МЧС Беларуси
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова
Могилевский государственный университет продовольствия
Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина
Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь
Белорусская ассоциация студенческого спорта