Гуль Марыя Уладзіміраўна

Гуль Марыя Уладзіміраўна
Должность: 
старшы выкладчык кафедры англійскай філалогіі
Ученая степень, звание: 
кандыдат філалагічных навук
Приоритеты научных исследований: 
тэорыя моўных кантактаў, тэрміналогія, словаўтварэнне
Основные публикации: 
«Беларуска-рускі і руска-беларускі слоўнік сацыялагічных тэрмінаў» (даведачнае выданне; 2017)
«Асаблівасці адаптацыі англіцызмаў у філасофска-сацыялагічнай тэрміналогіі» (артыкул ВАК; 2017)
«Суфіксальнае ўтварэнне беларускіх філасофскіх і сацыялагічных тэрмінаў» (артыкул ВАК; 2017)
Барановичский государственный университет
Белорусская государственная академия искусств
Белорусская медицинская академия последипломного образования
Белорусский государственный медицинский университет
Белорусский государственный университет транспорта
Белорусский государственный экономический университет
Брестская областная библиотека имени М. Горького
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет
Витебский государственный технологический университет
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова
Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого
Гродненский государственный университет имени Я.Купалы
Университет гражданской защиты МЧС Беларуси
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова
Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий
Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина
Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь
Белорусская ассоциация студенческого спорта