САКАЛОВА Таццяна Васільеўна

Прарэктар па выхаваўчай працы
Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна,
кандыдат педагагічных навук, дацэнт

Кантактная інфармацыя

Адрас: г. Брэст, бульвар Касманаўтаў, 21, каб. № 217, 224016
Тэлефон: (+375 162) 21-65-23
E-mail: sokolova@brsu.brest.by

Кароткая біяграфія

Нарадзілася 11 ліпеня 1981 года ў г. Хмяльніцкі (Украіна) у сям'і вайскоўца. У 2003 годзе скончыла факультэт дашкольнай адукацыі Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна па спецыяльнасці «Дашкольная адукацыя» з дадатковай спецыяльнасцю «Практычная псіхалогія». Працуе ў БрДУ імя А. С. Пушкіна з 2003 года. З 2010 года кіруе «Акадэміяй добраахвотніцтва» ўніверсітэта.

У чэрвені 2015 г. абараніла кандыдацкую дысертацыю на тэму «Валанцёрская дзейнасць як сродак фарміравання прафесійнай накіраванасці будучых спецыялістаў сацыяльна-гуманітарнага профілю» па спецыяльнасцях 13 00 01 Агульная педагогіка, гісторыя педагогікі і адукацыі, 13 00 08 Тэорыя і методыка прафесійнай адукацыі. З 2015 года – дацэнт кафедры сацыяльнай працы сацыяльна-педагагічнага факультэта БрДУ імя А. С. Пушкіна. У 2017 годзе прысвоена званне дацэнта.

Навуковая дзейнасць

Аўтар больш за 70 навуковых прац, прысвечаных падрыхтоўцы будучых спецыялістаў сацыяльна-гуманітарнага профілю да прафесійнай дзейнасці, а таксама методыцы фарміравання прафесійнай накіраванасці студэнтаў сродкамі добраахвотніцкай працы. Апублікаваны практычны дапаможнік «Использование интерактивных методов организации превентивной деятельности среди молодежи в сфере противодействия торговле людьми», вучэбна-метадычны дапаможнік «Волонтерская деятельность студентов: образовательный аспект» і манаграфія «Научно-педагогические основы формирования профессиональной направленности студентов средствами волонтерской деятельности».

Навуковыя інтарэсы

  • фарміраванне прафесійнай накіраванасці будучых спецыялістаў сацыяльна-гуманітарнага профілю,
  • выхаваўчы патэнцыял валанцёрскай дзейнасці,
  • інтэрактыўныя метады і формы працы са студэнтамі-валанцёрамі,
  • сацыяльна-педагагічная і псіхалагічная падтрымка асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця.

Google

Портал информационной поддержки экспорта

Официальный сайт о высшем образовании в Республике Беларусь для иностранных граждан

Информационно-консультационный центр по вопросам получения образования и пребывания в Республике Беларусь

Барановичский государственный университет
Белорусская государственная академия искусств
Белорусская медицинская академия последипломного образования
Белорусский государственный медицинский университет
Белорусский государственный университет транспорта
Белорусский государственный экономический университет
Брестская областная библиотека имени М. Горького
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет
Витебский государственный технологический университет
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова
Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого
Гродненский государственный университет имени Я.Купалы
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Университет гражданской защиты МЧС Беларуси
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова
Могилевский государственный университет продовольствия
Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина
Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь
Белорусская ассоциация студенческого спорта