Заруцкий Сергей Александрович

Кантактная інфармацыя

Адрас:

224016 Беларусь, Брэст, бул. Касманаўтаў, 21, каб. 731

Тэлефон:

(+375 162) 21-70-92

E-mail:

zarutski82@gmail.com

 

Кароткая біяграфія

Нарадзіўся 26 чэрвеня 1982 г. у р.п. Мiкашэвiчы Лунінецкага раёна. Беларус. У 2004 г. скончыў з адзнакай геаграфiчны факультэт Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя А.С. Пушкіна па спецыяльнасці “Геаграфiя” з наданнем кваліфікацыі “Географ. Выкладчык геаграфii”. З 2006 г. па 2009 г. навучался ў аспірантуры БДУ. У 2013 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю на тэму “Этнокультурная структура населения и территориальная организация культурных ландшафтов приграничных территорий (на примере Брестской области)”. З 2004 г. – асістэнт, выкладчык, з 2013 г. – старшы выкладчык, дацэнт кафедры cацыяльна-эканамiчнай геаграфii i турызму БрДУ. У 2013–2014 гг. з'яўляўся намеснікам дэкана геаграфічнага факультэта па вучэбнай працы. Стыпендыят спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавiтай моладзі (2004 г.). Аўтар звыш 25 навуковых публікацый.

Навуковыя iнтарэсы

культурна-геаграфічныя асаблівасці насельніцтва і культурныя ландшафты Беларусі, тапаніміка Беларусі, сацыяльна-эканамічная геаграфія рэгіёнаў Беларусі і замежных краін.

Асноўныя публікацыі

Комплексная оценка уровня социально-экономического развития административных районов Брестской области // Вестник БГУ. Сер.2. Химия. Биология. География. 2008. № 3; Культурно-ландшафтное районирование Брестской области // Вестник БГУ. Сер.2. Химия. Биология. География.2009. № 3; Этнокультурная структура населения как основа выделения культурных ландшафтов приграничных территорий (на примере Брестской области) // Культурные ландшафты России и устойчивое развитие. Четвёртый выпуск научных трудов семинара «Культурный ландшафт». М., МГУ. 2009; Земельно-ресурсный потенциал и эффективность его использования в Брестской области // Веснік Брэсцкага універсітэта. Серыя 5. Хiмiя. Бiялогiя. Навукi аб зямлi. 2012. № 1; Теоретические подходы культурной географии по изучению культурно-географической структуры регионов // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серыя. Географічні науки. 2012. № 18 (243).