Вучэбная фальклорна-краязнаўчая лабараторыя пры кафедры беларускага літаратуразнаўства

 

Члены студэнцкай навукова-даследчай лабараторыі “Фалькларыстыка і краязнаўства” прынялі ўдзел у семінары “Культурная спадчына беларусаў як аснова грамадзянска-патрыятычнага выхавання навучэнцаў”.

1 лістапада 2017 года ў ДУА "Цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі г. Брэста" адбыўся семінар "Культурная спадчына беларусаў як аснова грамадзянска-патрыятычнага выхавання навучэнцаў", які быў прызначаны для настаўнікаў эстэтычных дысцыплін, кіраўнікоў тэатраў "Батлейка" і педагогаў дадатковай адукацыі г. Брэста па праекце "Нетрадыцыйныя крокі традыцыйнай культуры".Арганізатарам семінара выступіў УК "Брэсцкі абласны краязнаўчы музей" (філіял "Мастацкі музей").

Актыўны ўдзел у семінары прынялі студэнты філалагічнага факультэта УА "Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя А.С. Пушкіна", члены студэнцкай навукова-даследчай лабараторыі “Фалькларыстыка і краязнаўства” Канановіч Павел, Русенка Марыя (2 курс спецыяльнасці "Беларуская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць))", Жыгар Святлана (3 курса спецыяльнасці "Беларуская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць))". Яны выступілі па тэме "Роля краязнаўчых даследаванняў у захаванні і папулярызацыі гісторыка-культурнай спадчыны Брэстчыны", пазнаёмілі ўдзельнікаў семіра з накірункамі працы студэнцкай навукова-даследчай лабараторыі “Фалькларыстыка і краязнаўства” пад кіраўніцтвам праф. І.А. Швед, з вынікамі дзенасці, якая праводзіцца на філалагічным факультэце ў сферы фіксацыі, вывучэння і папулярызацыі тэкстаў фальклору Берасцейшчыны, розных фактаў аўтэнтчнай культуры, назапашванні і вывучэнні прадметаў матэрыяльнай культуры, твораў народнага мастацтва. Былі прадстаўлены нумары “Астрамечаўкага рукапісу” і іншыя выданні, на старонках якіх студэнты публікуюць сабраныя, сістэматызаваныя і навукова прааналізаваныя імі матэрыялы па гісторыка-культурнай спадчыне Берасцейшчыны.

  

  
Студэнты-філолагі мелі магчымасць прыняць удзел у абмеркаванні такой тэматыкі, разгляданай на семінары, як "Культурная спадчына як аснова грамадзянска-патрыятычнага выхавання навучэнцаў", пазнаёміцца з палажэннямі фестываля-конкурса тэатраў "Батлейка", конкурса-выставы тэкстыля "Дрэва жыцця" (дакладчык – Абрамчык Ніна Мікалаеўна, загадчыца аддзела выяўленчага мастацтва і ДПІ "Цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі г. Брэста"). Метадыст УА "Брэсцкага дзяржаўнага абласнога цэнтра маладзёжнай творчасці" Брыдж Віялета Крыштофаўна распавяла аб "Духоўна-маральным выхаванні дзяцей і моладзі на аснове рэгіянальных асаблівасцей народнай беларускай культуры", прааналізавала вынікі ўдзелу ўстаноў адукацыі г. Брэста ў славутым, стаўшым традыцыйным, фестывалі фальклорнага мастацтва "Радавод". Асаблівую цікавасць выклікаў круглы стол для кіраўнікоў гурткоў, факультатываў, тэатраў "Батлейка" па накіраванні "Батлеечны тэатр", дзе ўдзельнікі смінара маглі пераяць вопыт прызнаных майстроў. Карыстнай была і прэзентацыя вопыту работы педагогаў у сферы "Традыцыйныя і сучасныя напрамкі дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва". Заключнай часткай семінара стала падвядзенне вынікаў яго працы.

           

   

 

Межфакультетский диспут «Экологическое сознание в традиционной и современной культуре белорусов»

 31 октября 2017 г. в студенческой научно-исследовательской лаборатории «Фольклористика и краеведение» состоялся межфакультетский диспут «Экологическое сознание в традиционной и современной культуре белорусов» для магистрантов социально-педагогического, филологического факультетов и факультета иностранных языков Учреждения образования «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина». В диспуте, организованном руководителем лаборатории, профессоромИ.А. Швед и доцентом кафедры педагогики М.С. Ковалевич, также приняли участие студенты.

Проведение межфакультетского диспута преследовало следующие цели и задачи: развитие экологического сознания специалистов-гуманитариев как важнейшей составляющей их профессионального самосознания и профессиональной компетентности, воспитание уважения к природе и избранной профессии; воспитание экологически ответственной личности, формирование определенных «экологически дружественных» типов поведения будущих специалистов, соответствующих принципам и целям развития общества в системе «природа-общество-человек».

В ходе мероприятия были представлены доклады: «Экологическое сознание в традиционной культуре белорусов» (докладчик – И.А. Швед); «Ценности биомедицинской и экологической этики в моральном сознании белорусов: конфликт или взаимодополняемость» (М.С. Ковалевич); «Роль современной экологии в решении глобальных проблем человечества» (М. Колесник, магистрант кафедры русской литературы и журналистики филологического факультета); «Птицы в традиционной картине мира белорусов» (О. Гронская, магистрант кафедры белорусской филологии филологического факультета); «Змеи в календарных обычаях и поверьях белорусов» (О. Бойчик, студентка 2 курса филологического факультета); «Экофилософия о восстановлении равновесия в системе "человек-природа"» (Н. Гончарова, студентка 2 курса филологического факультета).

 Особый интерес у присутствующих вызвали дискуссионные вопросы:

 • Экоцентрическое мировоззрение: одобряем эвтаназию, аборты и избавление от неполноценного плода?
 • Эксперимент на людях вопреки их воле: за и против.
 • В США уже поступили в продажу тесты на индивидуальные генетические заболевания. Кто-то желает узнать такой прогноз, кто-то предпочитает остаться в неведении относительно своих шансов заболеть примерно тогда-то. Прокомментируйте эту практику.
 • Как совместить незаменимую пользу и всевозможные опасности, которые дикая природа таит для человека?
 • На первый взгляд, чем дальше вглубь истории человечества, вплоть до каменного века, тем в большей гармонии с природой жили люди, нежели в наши дни. Так ли это?

В ходе дискуссии студенты высказали свои суждения о различных аспектах проблемы экологического сознания и экологического поведения, необходимости жить по законам гармонии с природой. На диспуте были затронуты вопросы организации комфортной жизни в современном мегаполисе и на лоне дикой природы, были сделаны выводы о способах формирования экологического сознания детей и молодежи в современной культуре белорусов.

Студенческая научно-исследовательская лаборатория «Фольклористика и краеведение».

 

 

Штогадовае фальклорна-краязнаўчае свята «Ад прадзедаў спакон вякоў…»

14 кастрычніка 2017 года на філалагічным факультэце адбылося чарговае Фальклорна-краязнаўчае свята «Ад прадзедаў спакон вякоў…» Арганізатарамі cвята выступілі студэнцкая навукова-даследчая лабараторыя «Фалькларыстыка і краязнаўства» і кафедра рускай літаратуры і журналістыкі. У праграме фальклорна-краязнаўчага свята – праведзеная студэнтамі 2 курса філалагічнага факультэта рэканструкцыя абрадаў, спевы, танцы, карагоды, прэзентацыя фальклорна-краязнаўчых матэрыялаў, зафіксаваных падчас студэнцкай вучэбнай фальклорнай практыкі 2017 г.

 Адкрыла свята кіраўнік студэнцкай навукова-даследчай лабараторыі «Фалькларыстыка і краязнаўства» і ініцыятар правядзення штогадовых фальклорна-краязнаўчых святаў прафесар Іна Анатольеўна Швед. Яна падкрэсліла важнасць фіксацыі і захавання культурнай спадчыны Берасцейшчыны (якая адметная добрай захаванасцю старажытных элементаў), а таксама значнасць неперарыўнай трансляцыі традыцыйнай культуры для патрыятычнага выхавання моладзі. І.А. Швед прадставіла студэнцкія публікацыі па выніках палявых даследаванняў, зробленыя ў краязнаўчым альманаху «Астрамечаўскі рукапіс», навуковым кансультантам якога яна з’яўляецца. З прывітальным словам удзельнікам свята выступіла дэкан філалагічнага факультэта Таццяна Васільеўна Сянькевіч, якая

адзначыла, што такія мерапрыемствы спрыяюць нацыянальна-культурнай самаідэнтыфікацыі беларусаў, ствараюць умовы для фарміравання ў студэнтаў агульнакультурнай кампетэнцыі. Паколькі на свяце прысутнічалі замежныя студэнты, Т.В. Сянькевіч выказала спадзеў, што іх знаёмства са скарбамі беларускай культуры працягнецца, і яны змогуць асабіста пазнаёміцца з носьбітамі традыцыйнай культуры, убачыць цікавыя мясціны гасціннай Берасцейшчыны.

Асаблівую цікавасць у гасцей, сярод якіх былі навучэнцы Рэсурснага цэнтра Брэсцкага абласнога ліцэя імя П.М. Машэрава, студэнты БДУ, настаўнікі – выпускнікі філалагічнага факультэта, выклікалі: выкананая студэнткай 2 курса спецыяльнасці «Беларуская філалогія» Анастасіяй Кандрацюк песня «А над рэчанькай…», перанятая ад  жыхаркі в. Кустын, рэканструкцыя купальскага абраду, а таксама аповеды студэнтаў аб сваіх уражаннях ад падарожжа на Століншчыну пад кіраўніцтвам І.А. Швед і В.М. Кавальчук.

Студэнцкая навукова-даследчая лабараторыя «Фалькларыстыка і краязнаўства».

 

Кароткая інфармацыя

Сёння Палессе адносяць да нешматлікіх славянскіх архаічных зон, бо яго характарызуе захаваная ўстойлівая сістэма духоўнай культуры і шэрагу рыс, элементаў і атрыбутаў, уласцівых іншым, адносна ізаляваным зонам таго ж тыпу ў межах сучаснай Славіі. На працягу XIX – XX стст. Брэсцкае Палессе і суседнія тэрыторыі прыцягвалі да сябе ўвагу збіральнікаў і даследчыкаў фальклорных і этнаграфічных матэрыялаў, бо, дзякуючы пэўным сацыяльна-гістарычным фактарам, тут адбылася адмысловая “кансервацыя” шэрагу ранне-традыцыйных форм народнай культуры.

Пачынаючы з 1970-х гг. назіраецца актывізацыя калектыўнай і індывідуальнай даследчыцкай працы, якая прадпрымалася для вывучэння Палесся і прылягаючых да яго тэрыторый у арэальным, этна- і лінгвагеаграфічным аспекце. Экспедыцыі выдатнага рускага славіста, лінгвіста, этнографа і фалькларыста акадэміка М.І. Талстога і яго вучняў менавіта ў Палессе паклалі пачатак этналінгвістыцы. У 1980-я гг. працягнулася сістэматычнае этналінгвістычнае абследаванне Палесся па адзінай зводнай праграме для палескага этналінгвістычнага атласа. Да сумна вядомага 1986 г. у палескіх экспедыцыях, акрамя супрацоўнікаў Інстытута славяназнаўства і балканістыкі, прымалі актыўны ўдзел выкладчыкі і студэнты Маскоўскага, Беларускага, Гомельскага, Львоўскага, Тартускага універсітэтаў, Жытомірскага, Сумскага, Курскага педагагічных інстытутаў і многія іншыя. У 1982, 1986 гг. арганізоўваліся экспедыцыі маскоўскіх навукоўцаў у Брэсцкую вобласць, дзе даследаваліся вёскі Мухавец, Забалацце, Макраны і інш. З 1984 г. пачаліся рэгулярныя экспедыцыі ў заходне-палескія вёскі супрацоўнікаў навукова-даследчай лабараторыі беларускага фальклору і дыялекталогіі БДУ, а таксама выкладчыкаў, аспірантаў і студэнтаў філалагічнага факультэта БДУ і БрДУ імя А.С. Пушкіна. У выніку штогадовых навуковых студэнцкіх экспедыцый па раёнах Брэстчыны (Рэспубліка Беларусь), Смаленшчыны, Пскоўшчыны, Тульшчыны (Расія) сабраны ўнікальныя матэрыялы. На сённяшні дзень накапілася 539 архіўных папак, у кожнай з якой у сярэднім па 50 запісаў. Гэтымі запісамі цікавяцца як айчынныя, так і замежныя супрацоўнікі навукова-даследчых устаноў, устаноў адукацыі і культуры.

22 лютага 2010 года пры кафедры беларускага літаратуразнаўства была створана вучэбная фальклорна-краязнаўчая лабараторыя, якая займаецца вывучэннем і збіраннем рэгіянальнага фальклору і этнаграфіі.

ФОТАГАЛЕРЭЯ

Рэестр музейных экспанатаў

Рэестр фальклорных матэрыялаў

Жанравы архіў

Электронны каталог па краязнаўству

Кантактная інфармацыя

Адрас:

Міцкевіча, 28, ауд. 303, г. Брест, 224665

E-mail:

Тэлефон

metbellit@brsu.brest.by

21–64–22

 

Склад лабараторыі

Швед Іна Анатольеўна – кіраўнік

 

Асноўныя задачы і віды дзейнасці:

 • збор, фіксацыя, сістэматызацыя на навуковай аснове і прадстаўленне ў сучаснай інфармацыйнай прасторы вызначальных з’яў традыцыйнай духоўнай культуры Берасцейшчыны;
 • укараненне ў вучэбны і выхаваўчы працэс багатай фальклорна-краязнаўчай спадчыны Берасцейшчыны, распрацоўка вучэбна-метадычнага забеспячэння выкладання фалькларыстыкі, беларускай вуснай народнай творчасці, пэўных раздзелаў гісторыі беларускай літаратуры і іншых дысцыплін;
 • падрыхтоўка студэнтаў 1 курса дзённай і завочнай формаў навучання да вучэбнай фальклорнай практыкі;
 • ажыццяўленне студэнцкіх навукова-даследчых праектаў па праблематыцы лабараторыі;
 • стварэнне экспазіцыі “Культура і побыт нашых продкаў” для выкарыстання ў якасці ілюстрацыйнага матэрыялу пры выкладанні курсаў “Фалькларыстыка”, “Вусная народная творчасць”, “Беларуская міфалогія”, “Славянская міфалогія”, “Агульнае краязнаўства”, “Культура Беларусі";
 • супрацоўніцтва з фальклорнымі лабараторыямі, музеямі, установамі культуры і адукацыі горада Брэста, СМІ, падтрымка ў раённых цэнтрах фальклорна-этнаграфічных і літаратурна-краязнаўчых асяродкаў па вывучэнні і даследаванні культурнай спадчыны;
 • фарміраванне ў студэнтаў нацыянальнай самасвядомасці, пачуцця глыбокай павагі да беларускай культурнай спадчыны (традыцый, звычаяў, мастацтва, рэлігіі).

Супрацоўніцтва

Вучэбная фальклорна-краязнаўчая лабараторыя падтрымлівае партнёрска-даследчыя сувязі:

 • з вучэбна-навуковай лабараторыяй беларускага фальклору, створанай пры кафедры тэорыі літаратуры філалагічнага факультэта БДУ (г. Мінск);
 • са студэнцкай навукова-даследчай лабараторыяй "Фалькларыстыка" філалагічнага факультэта БДУ (г. Мінск);
 • з кабінет-музеем беларускай народнай культуры філалагічнага факультэта БДУ (г. Мінск);
 • з кафедрай беларускай культуры і фалькларыстыкі УА "Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны" (г. Гомель);
 • з аддзелам ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Брэсцкага райвыканкама і з Брэсцкім раённым домам рамёстваў.

У рамках супрацоўніцтва з вучэбна-навуковай лабараторыяй беларускага фальклору ў № 6 за 2012 год фальклорна-этнаграфічнага і літаратурна-мастацкага альманаха "Дзьмухавец" філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта размяшчаюцца матэрыялы, сабраныя нашымі студэнтамі ў палявых экспедыцыях па Брэсцкай вобласці. Глядзіце адрас: www.almanah-dzmuhavec.narod.ru/

У рамках супрацоўніцтва з аддзелам ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Брэсцкага райвыканкама ў Брэсцкім раённым краязнаўчым альманаху "Астрамечаўскі рукапіс" (№ 1 – 4 за 2013 г., № 1 за 2014 г.) таксама размяшчаюцца матэрыялы, сабраныя нашымі студэнтамі падчас фальклорнай  практыкі 2012, 2013 гадоў.

Краязнаўчы альманах "Астрамечаўскі рукапіс" 2013 – 2014 гады выпуска.

На базе фальклорна-краязнаўчай лабараторыі створана музейная экспазіцыя "Культура і побыт нашых продкаў", якую наведваюць вучні школ г. Брэста. Праводзяцца экскурсіі па тэмах:

1. Сімволіка беларускай культуры (31 кастрычніка 2011 г.) для вучняў 9 "А" класа СШ № 18 г. Брэста;

2. Народная культура нашых землякоў (10 лістапада 2011 г. для навучэнцаў 1 "Б" беларускамоўнага класа НАШ № 34 г. Брэста); (30 кастрычніка 2013 г. для вучняў 5"А" класа СШ № 5 г. Брэста).

      Супрацоўнічае лабараторыя і са школьнымі этнаграфічнымі музеямі г. Брэста. У этнаграфічным музеі "Спадчына" філіяла кафедры СШ № 18 г. Брэста 14 сакавіка 2013 года д.ф.н., прафесарам Швед І.А. быў праведзены майстар-клас экскурсавода для вучняў 5-х класаў і студэнтаў філалагічнага факультэта з мэтай павысіць зацікаўленасць да вывучэння старадаўніх прадметаў побыту і іх выкарыстання.

         Вучэбная фальклорна-краязнаўчая лабараторыя паспяхова займаецца і прафарыентацыйнай працай сярод вучняў школ г. Брэста. Так, 26 сакавіка 2012 года для вучняў 9-х класаў СШ № 27 г. Брэста быў праведзены лекторый "Выбираем профессию Взгляд в будущее". 14 сакавіка 2013 года д.ф.н., прафесарам Швед І.А. сумесна з калегамі Цэнтра "Профориентир" УА "Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна" для вучняў 8-х класаў СШ № 18 г. Брэста была праведзена інфармацыйная гадзіна "Планируй своё будущее сейчас".

        Кіраўнік лабараторыі праф. І.А. Швед з'яўлялася адным з арганізатараў агульнаўніверсітэцкага свята «Студэнцкі дрэс-код ва ўніверсітэце» (18 красавіка 2012 года).

    Па выніках фальклорнай практыкі 26 верасня 2012 г. на філалагічным факультэце быў праведзены фальклорны фестываль "У вянок У.А. Калесніку" (адказныя – выкладчыкі кафедры беларускага літаратуразнаўства Г.М. Ішчанка, А.С. Кавалюк, І.А. Швед).

     У рамках праекта па папулярызацыі гісторыка-культурнай і духоўнай спадчыны беларускага народа 22 лістапада 2013 года сумесна з цэнтрам "Прафарыенцір" была праведзена прэзентацыя "Восеньскія святы" з удзелам студэнтаў філалагічнага і сацыяльна-педагагічнага факультэтаў. На мерапрыемстве былі прадстаўлены такія беларускія народныя святы, як "Дажынкі", "Узвіжанне", "Багач", "Пакровы".   

      26 лютага 2014 года ў рамках Фестывалю замежных студэнтаў было праведзена фальклорнае свята "Зіма з вясною сустракаюцца" для беларускіх і іншаземных студэнтаў.

    27 сакавіка 2014 года сумесна з цэнтрам "Прафарыенцір" была арганізавана і праведзена педагагічная майстэрня "Народныя рамёствы Беларусі" для іншаземных студэнтаў.

Навукова-даследчая праца

У 2011–2013 гг. распрацоўвалася навукова-даследчая тэма “Семантика и функциональность природно-ландшафтных и цветовых символов в жанрах белорусского фольклора: традиция и новации начала ХХІ века” (№ дзяржрэг. 2011405 ад 13.06.2011 г.) (нав. кіраўнік – д.ф.н., прафесар І.А. Швед).

У 2014 годзе распрацоўваецца навукова-даследчая тэма "Структурна-тыпалагічныя параметры кодаў міфапаэтычнай мадэлі свету беларусаў (па фальклорных запісах ХІХ – пач. ХХІ стст." (2014–2015 гг., № дзяржрэг. 20140200 ад 14.03.2014 г.  (нав. кіраўнік – д.ф.н., прафесар І.А. Швед).

Згодна з распараджэннем “О студенческих научно-исследовательских объединениях БрГУ имени А.С. Пушкина” (№ 115-р ад 17.10.2011 г.) была арганізавана праца студэнцкай навукова-даследчай групы “Вусная паэтычная творчасць Берасцейшчыны: сістэма лакальных варыянтаў (у агульнаславянскім кантэксце)” (навуковы кіраўнік – д.ф.н., прафесар І.А. Швед).

Навуковая праца студэнткі V курса філалагічнага факультэта Чарнавокай Ю.М. атрымала 1 катэгорыю на ХХ Рэспубліканскім конкурсе навуковых прац студэнтаў (2013 год).

На базе вучэбнай фальклорна-краязнаўчай лабараторыі ў 2016 г. была створана факультэцкая студэнцкая навукова-даследчая лабараторыя “Фалькларыстыка і краязнаўства”– навуковы кіраўнік доктар філалагічных навук, прафесар Іна Анатольеўна Швед (загад ад 04.01.2016).

 

У Лабараторыі маецца фальклорна-этнагафічны архіў. Этнасемітычны аналіз архіўных матэрыялаў, у якіх найбольш прэзентатыўна прадстаўлена сімволіка жывёл, дазваляе распрацаваць тэму «Заалагічны код беларускай традыцыйнай духоўнай культуры (па запісах ХІХ-пач. ХХІ стст.)» на 2016–2020 гг. (№ д / р 20160897)

З выкарыстаннем рэгіянальнага палявога матэрыялу, які захоўваецца ў фальклорна-этнаграфічным архіве Лабараторыі, выкананы дыпломныя і магістарскія працы, у прыватнасці: “Прагматыка і міфасемантыка гастранамічнага кода беларускага фальклору (у славянскім кантэксце) Жыдко К. Г., “Касмаграфічны код міфапаэтычнай мадэлі свту беларусаў” Васільчука А. А., Міфалагізм і фалькларызм прозы В. Казько апошніх дзесяцігоддзяў” Каржук М. М. , “Прагматыка і сімволіка колеру ў фальклоры (на матэрыяле архіва вучэбнай фальклорна-краязнаўчай лабараторыі БрДУ імя А.С. Пушкіна)” Калтунчык К. Р., “Прагматыка і жанравыя прыкметы сучаснага фальклору вайскоўцаў (На матэрыяле салдацкіх альбомаў жыхароў Берасцейшчыны)” і “Генезіс, семантыка, функцыянальнасць вобраза лірычнага героя-салдата ў беларускай літаратуры і фальклоры” Чарнавокай Ю. М., “Прагматыка і семантыка вобразаў хатняга начыння як складнікаў рэчыўнага кода міфапаэтычнай карціны свету беларусаў” Карагоды Н. І., “Семантыка і функцыянальнасць вобраза русалкі ў міфапаэтычнай мадэлі свету беларусаў” Ветравай Л. У., “Прагматыка і сімволіка чыннікаў арніталагічнага кода фальклору Берасцейшчыны” Гронскай В. Ю. і інш. Шэраг з іх адзначаны дыпломамі Лаўрэата і 1-катэгорыі на Рэспубліканскіх конкурсах навуковых прац студэнтаў, на конкурсах на лепшую дыпломную работу і магістарскую дысертацыю ў БрДУ.

 

 

Акты ўкаранення ў вучэбны працэс, распрацоўшчыкамі якіх былі члены Лабараторыі:

 

– “Канцэпцыя прагматыкі і жанравых прыкмет сучаснага фальклору вайскоўцаў” (ГУО “Амелянецкая СШ”, дата внедрения 24.03.2014 г.).

– “Канцэпцыя вербальнага і візуальнага кодаў у салдацкіх альбомах” (ГУО “СШ № 3 г. Брэста”, дата внедрения 14.04.2014 г.);

– “Структурно-типологическое описание кодов мифопоэтического мышления как проблема исследования фольклористики и смежных дисциплин” (ГУО “Средняя школа № 2 г. Иваново”, акт от 29.05. 2014 г.);

– “Компонентные и структурно-типологические характеристики кода времени-пространства мифопоэтической картины мира белорусов” (ГУО “Брестский областной центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов учреждений культуры», акт от 22.05.2014 г.);

– “Компонентные и структурно-типологические характеристики кода атрибутивов мифопоэтической картины мира белорусов” (ГУО “Брестский областной центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов учреждений культуры”, акт от 22.05.2014 г.);

– “Компонентные и структурно-типологические характеристики кода действий мифопоэтической картины мира белорусов” (ГУО “Брестский областной центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов учреждений культуры”, акт от 20.05.2014 г.);

– “Компонентные и структурно-типологические характеристики субстанционального кода мифопоэтической картины мира белорусов” (ГУО “Брестский областной центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов учреждений культуры”, акт от 11.11.2014);

 – “Компонентные и структурно-типологические характеристики космографического кода мифопоэтической картины мира белорусов” (ГУО “Брестский областной центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов учреждений культуры”, акт от 11.11. 2014; один из разработчиков – Черноокая Ю.М.);

“Компонентные и структурно-типологические характеристики ландшафтного кода мифопоэтической картины мира белорусов” (ГУО “Брестский областной центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов учреждений культуры”, акт от 11.11. 2014 г.);

 “Принципы и категориальный аппарат системного изучения зоологического кода белорусского фольклора” (ГУО “Средняя школа № 18”, акт от 28.10.2016);

“Теоретико-методологические основы междисциплинарного изучения зоологического кода” (ГУО “Омеленецкая средняя школа”, акт от 21.10.2016);

“Семиотический статус образов птиц семейства вороновых в белорусской традиционной духовной культуре” (кафедра белорусского литературоведения БрГУ имени А.С. Пушкина; акт от 06.10.2016 г.);

«Семиотический статус образов “нечистых” птиц в белорусской традиционной духовной культуре» (Брестский облисполком; акт от 16 марта 2017 г.).

 

 

 

 

 

Некаторыя навуковыя публікацыі па тэме Лабараторыі:

 

 1. Бриштен, О. Народно-песенная культура д. Повитье Кобринского р-на (по записям 2012 г.) О. Бриштен // Музыкальные и танцевальные традиции славян в современном мире : матер. Международной научной этномузыкологической конф. ; гл. ред. и сост. Е.М. Шишкина. Астрахань, 19–21 сентября 2014 г. – Астрахань : ИП Земцова М.В., 2014. – С. 34–35.
 2. Чарнавокая Ю.М., Швед І.А. Да пытання станаўлення альбомнай традыцыі вайскоўцаў // Сборник научных работ студентов Республики Беларусь “НИРС–2013” / редкол. : А.И.Жук (пред.) [и др.]. – Минск : Изд. Центр БГУ, 2014. – С. 493–494. 
 3. Чарнавокая, Ю.М. Генезіс і эвалюцыя сучасный салдацкіх альбомаў / Ю.М. Чарнавокая // Фальклор, гісторыя і літаратура беларусаў у кантэксце культурнай спадчыны славян : зб. матэр. П Рэспубліканскай студэнцкай навукова-практычнай канферэнцыі да 70-годдзя з дня нараджэння Ніны Мацяш; Брэст, 22 кастрычніка 2013 г. – Брэст : БрДУ імя А.С. Пушкіна, 2014. – С. 195–199.
 4. Чарнавокая, Ю.М. Жаночыя вобразы ў салдацкіх альбомах / Ю.М. Чарнавокая // Фалькларыстычныя даследаванні : Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зб. навук. арт. Вып. 10 / пад нав. рэд. В.В. Прыемка, Т. В. Лук’янавай. – Мінск : РІВШ, 2014. – С. 105–107.
 5. Черноокая Ю.М. Жанровые особенности рекрутских и солдатских песен (на фольклорном материале Беларуси XIX–XXI вв.) Музыкальные и танцевальные традиции славян в современном мире : матер. Международной научной этномузыкологической конф. ; гл. ред. и сост. Е.М. Шишкина. Астрахань, 19–21 сентября 2014 г. – Астрахань : ИП Земцова М.В., 2014. – С. 48–49.  
 6. Черноокая, Ю. Реалии армейской жизни на страницах альбомов советского периода / Ю. Черноокая // Мировая классика и мододежная культура: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Йошкар-Ола : ФГБОУ ВПО “Марийский государственный университет”, 2014. – С. 211–216.
 7. Черноокая, Ю.М. Образ ирея как элемент мифологической природно-космической модели восточных славян / Ю.М. Черноокая // Фальклор, гісторыя і літаратура беларусаў у кантэксце культурнай спадчыны славян : зб. матэр. П Рэспубліканскай студэнцкай навукова-практычнай канферэнцыі да 70-годдзя з дня нараджэння Ніны Мацяш; Брэст, 22 кастрычніка 2013 г. – Брэст : БрДУ імя А.С. Пушкіна, 2014. – С. 199–202.
 8. Швед, И., Черноокая Ю. Слово и речь в мифологической коммуникации между людьми и не-людьми // И. Швед, Ю. Черноокая // Słowa i rzeczy w języku i literaturze. Tom monograficzny pod red. J. Siepietowskiej i W. Sienkiewicza. – Siedlce : IKRiBL, 2014. – S. 53–63.
 9. Гронская В.Ю. Да пытання міфапаэтычных уяўленняў беларусаў пра ластаўку // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтва : матэрыялы Міжнароднай навук.-практычнай канф. (20–21 лістапада 2014 г., г. Мінск) / уклад.Ю. В. Пацюпа ; гал. рэд. А. І. Лакотка / ЦДБКМіЛ НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2014. – С. 342–343.
 10. Гронская В.Ю. Птушкі ў народных уяўленнях (на матэрыяле Берасцейшчыны) // Зборнiк дакладаў i тэзiсаў VI Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў» / гал. рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2016. – С. 470–472.
 11. Гронская О.Ю. Орнитологический код белорусских песен // Восток и запад: этническая идентичность и традиционное музыкальное наследие как диалог цивилизаций и культур : сб. тезисов Третьего Международного научного этномузыкологического конгресса / гл. ред. и сост. Е.М. Шишкина. – Астрахань : Креатор, ИП Земцова М. В., 2015. – С. 87–88.
 12. Гронская, В. Ю. “Народная Біблія” ўсходніх славян як інтэрпрэтант арніталагічнай сімволікі / В. Ю. Гронская // Христианские ценности в культуре современной молодежи : сборник докл. IV междунар. конф. студентов, магистрантов и аспирантов, Минск, 18 дек. 2015 г. / Институт теологии БГУ ; ред.-сост.: С.И. Шатравский, С.А. Юшкевич. – Минск : Ковчег, 2016. – С. 52–57.
 13. Гронская, В. Ю. Вобразы птушак у бытавых песнях (на матэрыяле Берасцейшчыны) / В. Ю. Гронская // Першы міжнародны навуковы кангрэс беларускай культуры : зборнiк матэрыялаў, Мiнск, 5 – 6 мая 2016 г. / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; гал. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2016. – С. 714–715.
 14. Гронская, В. Ю. Міфасемантыка крумкача (вароны) у беларускай народнай прозе / В. Ю. Гронская // Дзевятыя Калеснікаўскія чытанні : зб. матэрыялаў Рэсп. навук.-практ. канф., Брэст, 15 кастр. 2015 г. / Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна ; рэдкал.: З. П. Мельнікава [і інш.]. – Брэст : БрДУ, 2016. – С. 27–29.
 15. Гронская, В.Ю. Гісторыяграфія і сучасныя тэарэтыка-метадалагічныя падыходы да даследавання арніталагічнага вобраза: зязюля / В.Ю, Гронская // Материалы Международной молодежной научно-практической конференции «Проблемы теории и практики современной науки» / под ред. В.И. Вострецова. – Минск: Навуковы свет, 2016. – С. 227–230.
 16. Гронская, В.Ю. Міфасемантыка сокала ў славянскай міфалогіі / В.Ю. Гронская //  Актуальныя праблемы сучаснага літаратурнага працэсу: зб. матэрыялаў рэсп. навуковай канф., 11 лістапада 2014 года. / пад  рэд. У.А. Сенькаўца; Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна. – Брэст : БрДУ, 2015. – С. 64-67.
 17. Гронская, В.Ю. Салавей у традыцыйнай карцiне свету беларусаў / В.Ю. Гронская // Канцэптуальныя падыходы да рэалізацыі філалагічнай адукацыі ў школе і ВНУ : матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 80-годдзю з дня нараджэння прафесара Зарэцкай (Ляшук) Веры Якаўлеўны, Брэст: Брэст: БрДУ імя А.С. Пушкіна, 2015. – С. 35-38.
 18. Гронская, О.Ю. Ворон (ворона) как представитель «чужого» мира в мифологической коммуникации между человеком – нечеловеком / О.Ю, Гронская // «Свое» и «Чужое» в культуре: материалы Х международной научной конференции / под ред. Н.Г. Урванцевой. – Петрозаводск: ПетрГУ, 2015. – С. 16 -18.
 19. Гронская, О.Ю. Образ Кука в восточнославянских народных легендах / О.Ю. Гронская // // Церковь, государство и общество в истории России и православных стран: религия, наука и образование : Материалы VIII Междунар. науч. конф., посвященной памяти православных просветителей святых равноапостольных Кирилла и Мефодия,  Владимир, 18–22 мая 2016 г. / Влад. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых ; редкол:. Е.И. Аринин [и др.]. – Владимир : ВлГУ, 2016. – С. 62–65.
 20. Чарнавокая, Ю. Віртуальны альбом як форма бытавання сучаснага фальклору вайскоўцаў / Ю. Чарнавокая // Слова ў мове, маўленні, тэксце : зборнік навуковых артыкулаў маладых вучоных-філолагаў / Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна; пад агульнай рэд. Н.Р. Якубук; рэдкал.: Я.І. Абрамава [і інш.]. – Брэст : БрДУ, 2014. – С. 268–270.
 21. Чарнавокая, Ю.М. Эвалюцыя салдацкага альбома: другая палова ХХ – пач. ХХІ стст. / Ю.М. Чарнавокая // Зборнiк дакладаў i тэзiсаў VI Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі “Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтва”» / гал. рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2016. – С. 537–540.
 22. Чарнавокая, Ю.М. Вобраз лірычнага героя ў сатырыка-гумарыстычных творах сучаснага салдацкага фальклору / Ю.М. Чарнавокая // Актуальныя праблемы сучаснага літаратурнага працэсу: зб. матэрыялаў рэсп. навуковай канф., 11 лістапада 2014 г. / рэдкал. : З.П. Мельнікава, І.А. Швед, А.С. Кавалюк, І.А. Воран, Г.М. Ішчанка, С.М. Шчэрба, У.А. Сенькавец ; пад агул. рэд. У.А. Сенькаўца ; Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна. – Брэст : БрДУ, 2015. – С. 254–258.
 23. Черноокая, Ю. К вопросу компонентных и структурно-типологических характеристик ландшафтного кода белорусского фольклора / Ю. Черноокая // Слова ў мове, маўленні, тэксце : зборнік навуковых артыкулаў маладых вучоных-філолагаў / Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна; пад агульнай рэд. Н.Р. Якубук; рэдкал.: Я.І. Абрамава [і інш.]. – Брэст : БрДУ, 2014. – С. 138–140;
 24. Жогал, Л. Аповед Ганны Калішок з вёскі Вялікія Радванічы Брэсцкага раёна пра сямейныя і каляндарныя абрады, забароны прыкметы / Л. Жогал // Астрамечаўскі рукапіс. – 2016. № 2 (14). – С. 29–30.
 25. Карагода, Н. Серп / Н. Карагода // Слова ў мове, маўленні, тэксце : зборнік навуковых артыкулаў маладых вучоных-філолагаў / Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна; пад агульнай рэд. Н.Р. Якубук. – Брэст : БрДУ імя А. С. Пушкіна, 2016. – С. 65–68.
 26. Гайдук, В. Жанравая адметнасць мемаратаў пра Вав у Пінскім раёне / В. Гайдук // Слова ў мове, маўленні, тэксце : зборнік навуковых артыкулаў маладых вучоных-філолагаў / Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна; пад агульнай рэд. Н.Р. Якубук. – Брэст: БрДУ імя А. С. Пушкіна, 2016. – С. 34–38.
 27. Чарнавокая, Ю. Фальклорныя вытокі вобраза лірычнага героя-салдата твора В. Гапеева “Армейскі блакнот” / Ю. Чарнавокая // Слова ў мове, маўленні, тэксце : зборнік навуковых артыкулаў маладых вучоных-філолагаў / Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна; пад агульнай рэд. Н.Р. Якубук. – Брэст: БрДУ імя А. С. Пушкіна, 2016. – С. 154–157.
 28. Чарнавокая, Ю. Лірычная проза як прадмет даследавання літаратуразнаўцаў / Ю. Чарнавокая // Слова ў мове, маўленні, тэксце : зборнік навуковых артыкулаў маладых вучоных-філолагаў / Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна; пад агульнай рэд. Н.Р. Якубук. – Брэст: БрДУ імя А. С. Пушкіна, 2016. – С. 157–161.
 29. Швед І. Песенны код каравайнага абраду Брэстчыны: сб. науч. статей «Gdze bije źródło… Pieśni ludowe pogranicza Polski i Białorusi». – Lublin–Wisznice, 2015. – С. 145–155.
 30. Швед І.А. Галавасек на Брэстчыне // Астрамечаўскі рукапіс. – 2016. – № 3 (15). – С. 22–24.
 31. О мотивах происхождения птиц от людей в современных фольклорных материалах Брестчины // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : зб. дакладаў і тэзісаў Міжнар. навукова-практ. канф. (Мінск, Беларусь, 24–25 лістап. 2016 г.): у 2 т., т. 2. / рэдкал. : А. І. Лакотка (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2017. – С. 652–654.
 32. Вяселле на Берасцейшчыне: перадшлюбны перыяд // Астрамечаўскі рукапіс. – 2015. – № 1 (9). – С. 8–12.
 33. Швед І. Сватанне: вяселле на Берасцейшчыне // Астрамечаўскі рукапіс. – 2015. – № 2. – С. 10–13.
 34. Швед І.А. Абрад сватання на Берасцейшчыне. Паводле сучасных запісаў // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтва : матэрыялы Міжнароднай навук.-практычнай канф. (20–21 лістапада 2014 г., г. Мінск) / уклад.Ю. В. Пацюпа ; гал. рэд. А. І. Лакотка / ЦДБКМіЛ НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2014. – С. 313–315.
 35. Швед І. Зборы і выезд да вянца: вяселле на Берасцейшчыне // Астрамечаўскі рукапіс. – 2015. – № 3. – С. 30–35.
 36. Швед І. Да пытання аксіялогіі часу ў лакальнай традыцыі Берасцейшчыны // Асоба збіральніка ў захаванні нематэрыяльнай культурнай спадчыны: да 200-годдзя з дня нараджэння О. Кольберга: матэр. Міжнар. круглага стала (25–26 чэрв. 2014 г.; Мінск–Пінск) ; уклад. Д. Алексенка, Ю. Пацюпа; Цэнтр даслед. бел. культ., мовы і літар. НАН Беларусі. – Мінск : Выд. В. Хурсік, 2015. – С. 21–28.
 37. Швед, І. “Цешся, ліска, вяселле блізка – каўбасу з’ясі”: вясельнае застолле на Берасцейшчыне // Астрамечаўскі рукапіс. – 2015. – № 4. – С. 32–37.
 38. Швед, І. Зязюля кавала – праўду казала”: вобраз зязюлі ў фальклоры Берасцейшчыны / І.  Швед // Астрамечаўскі рукапіс. – 2017. – №. 2. – С. 50–56.
 39. Швед, И. Устные воспоминания жителей Брестской области о Великой Отечественной войне / И. Швед // 70-летие победы в Великой Отечественной войне: современное осмысление: Материалы междунар. конф. – Нижний Новгород: МИИТ, 2015. – С. 92–95.
 40. Швед, И. О мотивах происхождения птиц от людей в современных фольклорных материалах Брестчины / И. Швед // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : зб. дакладаў і тэзісаў Міжнар. навукова-практ. канф. (Мінск, Беларусь, 24–25 лістап. 2016 г.): у 2 т., т. 2. / рэдкал. : А. І. Лакотка (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2017. – С. 652–654.
 41. Швед І.А. “Шуплем есць, лапаткаю ходзіць”: вобраз качкі ў фальклоры Берасцейшчыны // Астрамечаўскі рукапіс. – 2017. – № 3. – С. 16–19.

 

Некаторыя мерапрыемствы, праведзеныя на базе Лабараторыі:

 

ІІІ Республиканская научно-практическая конференция студентов и магистрантов «Фальклор, гісторыя і літаратура беларусаў у кантэксце культурнай спадчыны славян» (Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина; 19 ноября 2015 г. – ответственный организатор И.А. Швед)

дыспут “Шануйся змалада – не напаткае бяда” ў рамках універсітэцкага мэтавай праграмы “Адаптацыя студэнтаў Ι–ΙΙ курсаў да адукацыйнай прасторы ўніверсітэта (на 2013-2016 гг)” са студэнтамі Ι–ІІІ курсаў, якія пражываюць у інтэрнаце № 4 (БрДУ, 15 сакавіка 2016 г.);

конкурс-эссе “Имидж профессионала” в рамках университетской целевой программы “Предадаптация студентов ΙΙΙ–ΙV (V) курсов к профессиональной деятельности (на 2013–2016 гг.)” для студентов 4 курса специальности “Социальная работа (по направлениям)” и студентов 4 курса; специальности “Белорусская филология” филологического факультета;

міжфакультэцкая выстава навукова-даследчых праектаў “Валеалогія і жыццё” (БрДУ; 2017 г.);

семінар-візуалізацыя “Традыцыйны і сучасны дрэс-код у прафесійнай кар’еры спецыяліста” (у адпаведнасці з планам выхаваўчай і ідэалагічнай работы са студэнцкай моладдзю на 2015–2016 навучальны г.; Брэст, БрДУ 9 красавіка 2016 г.)

семінар-візуалізацыя “Народная педагогіка пра сацыяльную ахову інвалідаў” у межах універсітэцкай мэтавай праграмы «Социальная защита обучающихся» (на 2013–2017 гг.) (БрДУ; 31 сакавіка 2017 г.).

студэнцкая гасцёўня “Выхаванне гендэрнай культуры асобы сродкамі беларускай народнай педагогікі” ў рамках рэалізацыі комплексу мер па папулярызацыі гісторыка-культурнай, духоўнай спадчыны беларускага народу і дасягненняў Рэспублікі Беларусь (для студэнтаў 1 курса спецыяльнасці “Сацыяльная работа” (БрДУ 15 красавіка 2016 г. );

фальклорна-краязнаўчы фестываль «Ад прадзедаў спакон вякоў…» (Брест, БрГУ; 13 октября 2016 г.; организатор И.А. Швед).

фальклорна-краязнаўчае свята «Ад прадзедаў спакон вякоў…» (Брэст, БрДУ; 14 кастрычніка 2017 г.).

 

 

Члены Лабараторыі ўдзельнічалі ў рэалізацыі міжнародных праектаў:

“Gdze bije zródło… Kultura muzyczna pogranicza Polski i Białorusi” ў рамках Праграмы трансгранічнага супрацоўніцтва “Польшча – Беларусь –Україна” (Польшча, Вішніцы, Універсітэт Марыі Кюры-Складоўскай, 2014–2015 гг.).

“Katalog ręcznika ludowego gminy Bielsk Podlaski” (Падляскі музей у Беластоку, Універсітэт імя А. Міцкевіча ў Познані; ліпень 2015 г.).

“Сустрэнемся на лавачцы. Палявыя даследаванні народнага ручніка Бельскай зямлі” (Падляскі музей у Беластоку; Універсітэт імя А. Міцкевіча ў Познані; ліпень 2017 г.).

 

 

 

 

Кіраўнік Лабараторыі Швед Іна Анатольеўна скончыла Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна ў 1993 г. па спецыяльнасці “Беларуская мова і літаратура”. З 1999 г. займаецца навукова-педагагічнай дзейнасцю ў Брэсцкім дзяржаўным універсітэце імя А.С. Пушкіна. Доктар філалагічных навук (2008), прафесар (2012). З’яўляецца высокакваліфікаваным спецыялістам у галіне беларускай культуры і літаратуры, прызнаным айчынай і сусветнай навуковай грамадскасцю. На высокім вучэбна-метадычным узроўні выкладае літаратуразнаўчыя і культуралагічныя дысцыплiны. Шырока выкарыстоўвае перадавыя педагагічныя тэхналогіі. Заняла 1-е месца ў конкурсе “Майстар лекцыйных заняткаў” (2016 г.).

Як вучоны шырокага профілю распрацавала канцэпцыю студэнцкай навукова-даследчай лабараторыі “Фалькларыстыка і краязнаўства” і арганізавала працу ў ёй, звязаную з фіксацыяй, навуковым даследаваннем і папулярызацыяй нацыянальнай духоўнай традыцыі, стварыла архіў беларускага фальклору і музейную калекцыю. Актыўна кіруе даследчыцкай работай студэнтаў, магістрантаў. Члены Лабараторыі пад кіраўніцтвам І.А. Швед падрыхтавалі больш за 100 навуковых прац па беларускім фальклоры, якія былі апрабіраваны на навуковых форумах у БрДУ імя А.С. Пушкіна і за яго межамі. Шэраг з іх адзначаны дыпломам Лаўрэата, 1-мі месцамі на Рэспубліканскіх конкурсах навуковых прац студэнтаў, конкурсах на лепшую дыпломную работу і магістарскую дысертацыю ў БрДУ.

Сферай навуковых інтарэсаў І.А. Швед з’яўляецца этнасеміятычная праблематыка. Распрацавала навуковую канцэпцыю генезісу і функцыянавання кодаў беларускай традыцыйнай культуры, сфармулявала наватарскае агульнамадэльнае ўяўленне пра феномены дэндралагічнага, гідралагічнага, колеравага і іншых кодаў беларускага фальклору. Сумесна з польскімі даследчыкамі актыўна ўдзельнічала ў падрыхтоўцы манаграфій “Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze” (2014), “Słowa i rzeczy w języku i literaturze” (2014), з супрацоўнікамі НАН Беларусі – “Нарысаў гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 3. Культура сяла ХІV – пачатку ХХ ст. кн. 2. Духоўная культура” (2016), у якіх на новых навукова-метадалагічных аснаваннях глыбока раскрыты пытанні развіцця беларускай культуры. І.А. Швед з’яўляецца аўтарам больш за 400 прац, сярод якіх 5 манаграфій (што маюць важнае значэнне ў рэканструкцыі міфапаэтычнага мыслення беларусаў), вучэбна-метадычныя выданні, у тым ліку з грыфам Міністэрства адукацыі РБ (у сааўтарстве). Працы І.А. Швед выкарыстоўваюцца вучонымі, выкладчыкамі, настаўнікамі і атрымалі станоўчыя рэцэнзіі ў аўтарытэтных айчынных і замежных навуковых выданнях.

Падтрымлівае навукова-творчыя кантакты з вядучымі навуковымі цэнтрамі, універсітэтамі Беларусі і іншых краін, удзельнічае ў рэалізацыі міжнародных навукова-адукацыйных праектах (“Музыка польска-беларускага памежжа” ў рамках Праграмы трансгранічнага супрацоўніцтва “Польша – Беларусь – Украіна” (2014–2015); “Kaталог народнага ручніка гміны Бельск Падляскі” (2015), “Сустрэнемся на лавачцы. Палявыя даследаванні народнага ручніка Бельскай зямлі” (2017 г.; Падляскі музей у Беластоку, Універсітэт імя А. Міцкевіча ў Познані), у якіх таксама бралі ўдзел студэнты лабараторыі “Фалькларыстыкі і краязнаўства” БрДУ імя А.С. Пушкіна. І.А. Швед праводзіла семінары па культуры і рэлігіі беларусаў для прафесарска-выкладчыцкага складу, магістрантаў і студэнтаў замежных вузаў (Універітэт ва Ольдэнбургу, іранскія ўніверсітэты (University of Isfahan, University Of Quran And Progeny), Універсітэт імя А. Міцкевіча ў Познані). І.А. Швед – удзельнік, кіраўнік секцый міжнародных навуковых форумаў па этнакультуры, фальклору як у Беларусі, так і за мяжой (Іран, Францыя, Расія, Балгарыя, Германія, Польшча, Славакія і інш.), прадстаўнік беларускай дэлегацыі і кіраўнік секцыі “Славянскі фальклор, міфалогія і традыцыйная духоўная культура” на XV Міжнародным з’ездзе славістаў. Рэцэнзент навуковых прац, вучэбна-метадычных выданняў, апанент дысертацый па культуры. Член экспертных журы Фестываляў у РБ і за мяжой.

З пазіцыяніраваннем традыцыйнай культуры беларусаў як складніка сусветнай культурнай прасторы звязана шматаспектная дзейнасць І.А. Швед як члена Міжнароднай Навуковай Камісіі па даследаванні Цэнтральнай і Усходняй Еўропы IOV (International Organization of Folk Art), Міжнароднай даследчай лабараторыі “Animal Studies – Tрэцяя культура” пры Слёнзскім універсітэце, Польскага Народазнаўчага таварыства, Камісіі па фалькларыстыцы пры Міжнародным камітэце славістаў, а таксама як члена рэдкалегій навуковых часопісаў Беларусі, Украіны, Расіі, Польшчы.

Мае вялікі вопыт арганізатарскай працы. З мэтай захавання, папулярызацыі гісторыка-культурнай спадчыны, патрыятычнага выхавання моладзі рэалізавала комплекс мерапрыемстваў: фальклорна-краязнаўчыя фестывалі, вечарыны, канферэнцыі, семінары, студэнцкія гасцёўні, выставы, зроблены выступленні па тэлебачанні. І.А. Швед стала адным з ініцыятараў, навуковым кансультантам і аўтарам навукова-метадычнага літаратурнага альманаха “Астрамечаўскі рукапіс”, які атрымаў Дыплом гран-пры XIII Нацыянальнага конкурса друкаваных СМІ “Золотая Литера” 2017 г. Пра яе дзейнасць як фалькларыста зняты фільм у этнаграфічна-краязнаўчым праекце “Край (з Веранікай Тарасюк) на телеканале “Беларусь 3”. Кіраўнік навуковых калектываў, якія працавалі над трыма заданнямі Дзяржаўных праграм па даследаванні этнакультуры беларусаў (2011–2017 гг.). За істотны ўнёсак у развіццё айчыннай навукі двойчы ўзнагароджана стыпендыямі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь (2001 і 2010 гг.), Граматай Міністэрства адукацыі РБ (2009), Ганаровай граматай НАН Беларусі (2017), Граматамі і Дыпломамі ўніверсітэта, Падзякамі рэктара і інш.

 

 

Навуковыя канферэнцыі і творчыя сустрэчы на базе лабараторыі:

 • Міжфакультэцкі студэнцкі навукова-даследчы семінар “Радзімай зямлі галасы: фальклор, краязнаўства і літаратура Берасцейшчыны” (23 сакавіка 2011 г.);
 • Рэспубліканская студэнцкая навукова-практычная канферэнцыя “Фальклор, гісторыя і літаратура беларусаў у кантэксце культурнай спадчыны славян” (19 кастрычніка 2011 г.);
 • Міжфакультэцкі круглы стол "Взаимодействие человека и природы: естественнонаучный и культурологический аспекты" (21 сакавіка 2012 г. на базе сацыяльна-педагагічнага факультэта) з удзелам студэнтаў сацыяльна-педагагічнага і філалагічнага факультэтаў;
 • Творчая сустрэча з пісьменнікам, журналістам, лаўрэатам міжнародных літаратурных конкурсаў Валковічам Аляксандрам Міхайлавічам па кнізе “Лето красных лошадей. Полесская элегия” (21 верасня 2012 г.),
 • Міжфакультэцкі студэнцкі навукова-даследчы семінар "Радзімай зямлі галасы: фальклор, краязнаўства і літаратура Берасцейшчыны" (17 кастрычніка 2012 г.) з удзелам студэнтаў філалагічнага, гістарычнага і сацыяльна-педагагічнага факультэтаў;
 • Межфакультетский семинар-диспут "Этика взаимодействия человека и природы" с участием студентов филологического и социально-педагогического факультетов (28 марта 2013 года).
 • ІІ Рэспубліканская студэнцкая навукова-практычная канферэнцыя "Фальклор, гісторыя і літаратура беларусаў у кантэксце культурнай спадчыны славян" (22 кастрычніка 2013 года) сумесна з кафедрай гісторыі славянскіх народаў;
 • Міжфакультэцкая студэнцкая навукова-даследчая канферэнцыя "Радзімай зямлі галасы: фальклор, краязнаўства і літаратура Берасцейшчыны" (25 сакавіка 2014 г.) з удзелам студэнтаў філалагічнага, гістарычнага, псіхолага-педагагічнага і сацыяльна-педагагічнага факультэтаў.

Матэрыялы навуковых канферэнцый

Фальклор, гісторыя і літаратура беларусаў у кантэксце культурнай спадчыны славян

ІІ Рэспубліканская студэнцкая навукова-практычная канферэнцыя "Фальклор, гісторыя і літаратура беларусаў у кантэксце культурнай спадчыны славян" (22 кастрычніка 2013 года)

Публікацыі выкладчыкаў і студэнтаў па профілі лабараторыі:

Манаграфіі:

 1. Швед, І.А.. Міфалогія колеру ў беларускай традыцыйнай духоўнай культуры / Швед І.А. – Брэст : БрДУ, 2011. – 291 с.

Вучэбныя дапаможнікі:

 1. Швед, І.А. Уводзіны ў фалькларыстыку / Швед І.А. – Брэст : БрДУ імя А.С. Пушкіна, 2010. – 114 с.

Артыкулы:

 1. Швед І.А. Міфа-фальклорная прастора творчасці Яна Чыквіна (на матэрыяле кнігі паэзіі “Жменя пяску”) // Literatury wschodniosłowiańskie z najnowszych badań. Red. H. Twaranowicz. – Białystok: W-wo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. – S. 85–98.
 2. Сенькавец У.А. Інтэрв’ю з Раісай Баравіковай // “Народная трыбуна”. – 6 сакавіка. – 2010. – № 10. – С. 3.
 3. Сенькавец У.А. Інтэрв’ю з Янам Чыквіным // “Народная трыбуна”. – 15 мая. – 2010. – № 10. – С. 10.
 4. Васільчук А.А. (нав. кіраўнік – д.ф.н., праф. І.А. Швед). Да пытання спецыфікі калядаў на Берасцейшчыне // Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси. ІV Международная молодежная научно-практическая конференция, 9 апреля 2010 г., г. Пинск, Полесский госуниверситет. – С. 80–81.
 5. Марчанкава А.В. (нав. кіраўнік – д.ф.н., праф. І.А. Швед). Вобраз русалкі ў палескіх народных уяўленнях // Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси. ІV Международная молодежная научно-практическая конференция, 9 апреля 2010 г., г. Пинск, Полесский госуниверситет. – С. 153–154.
 6. Пішчык Л.Л. (нав. кіраўнік – д.ф.н., праф. І.А. Швед). Да праблемы функцыянавання дзіцячага магічнага фальклору (на матэрыяле Берасцейшчыны) // Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси. ІV Международная молодежная научно-практическая конференция, 9 апреля 2010 г., г. Пинск, Полесский госуниверситет. – С. 168–169.
 7. Мельнікава З.П. “Радзіма малой не бывае…” Духоўна-этнічная прастора ў паэтычным кантэксце Берасцейшчыны (паэзія В. Жуковіча, М. Аляхновіча) / З.П. Мельнікава // Моўнакультурная прастора Берасцейшчыны: зб. навук. арт. / рэдкал.: М.М. Аляхновіч [і інш.]. – Брэст: Альтэрнатыва, 2010. – С. 127–131.
 8. Сенькавец У.А. Вобраз пушчы як стылёвая дамінанта ў творчасці паэтаў Берасцейшчыны / У.А. Сенькавец // Моўнакультурная прастора Берасцейшчыны: зб. навук. арт. / рэдкал.: М.М. Аляхновіч [і інш.]. – Брэст: Альтэрнатыва, 2010. – С. 206–211.
 9. Сенькавец У.А. Мікратапонімы зарэчча вёскі Белавуша Столінскага раёна / У.А. Сенькавец // Мова Брэсцка-Пінскага Палесся: зб. нав. арт. / рэдкал.: Аляхновіч М.М. [і інш.]. – Брэст: Альтэрнатыва, 2010. – С. 90–95.
 10. Шчэрба С.М. Міфалагічныя і фальклорныя матывы і вобразы ў літаратуры Міхася Рудкоўскага / С.М. Шчэрба // Моўнакультурная прастора Берасцейшчыны: зб. навук. арт. / рэдкал.: М.М. Аляхновіч [і інш.]. – Брэст: Альтэрнатыва, 2010. – С. 222–227.
 11. Яніцкі М.І. Тэматычныя і жанрава-стылёвыя адметнасці лірыкі Ніны Загорскай / М.І. Яніцкі // Моўнакультурная прастора Берасцейшчыны: зб. навук. арт. / рэдкал.: М.М. Аляхновіч [і інш.]. – Брэст: Альтэрнатыва, 2010. – С. 263–266.
 12. Яніцкі М.І. Сюжэты для пацехі… і не толькі / М.І. Яніцкі // В.Т. Рэчыц. Штатны сведка: зборнік сатырычных вершаў. – Брэст: Абласная друкарня, 2010. – С. 3–6.
 13. Васільчук А.А., ІV курс, б/ф. Да пытання адметнасці функцыянавання вяснянак на Берасцейшчыне / А.А. Васільчук // Моўнакультурная прастора Берасцейшчыны: зб. навук. арт. / рэдкал.: М.М. Аляхновіч [і інш.]. – Брэст: Альтэрнатыва, 2010. – С. 24–27.
 14. Пішчык Л.Л., ІV курс, б/ф. Аспекты функцыянавання сучаснага дзіцячага фальклору (на матэрыялах Берасцейшчыны) // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. нав. арт. – Вып. 7 / пад нав. рэд. Р.М. Кавалёвай, В.В. Прыемка. – Мінск: РІВШ, 2010. – 263–269.
 15. Канапліцкая Ю., V курс, б/ф. Да праблемы фальклорнай інтэрпрэтацыі тэмы кахання (на песенных матэрыялах Берасцейшчыны) // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. нав. арт. – Вып. 7 / пад нав. рэд. Р.М. Кавалёвай, В.В. Прыемка. – Мінск: РІВШ, 2010. – 135–139.
 16. Черноокая Ю.М., Ш курс, б/ф. Символика и функциональность свадебного деревца в деревне Красная Воля Лунинецкого района / Ю.М. Черноокая // ІV Машеровские чтения: мат. Междун. научно-практ. конф. студ., аспирантов и молод. ученых (28–29 октября 2010 г., г. Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова) / редкол.: А.П. Солодков (гл. ред.) [и др.]. – Витебск: УО «ВГУ имени П.М. Машерова», 2010. – Т. П. – 432 с. – С. 120–121.
 17. Валасар М., ІV курс, б/г. Мемараты як фальклорная і гістарычная крыніца (на матэрыяле Берасцейшчыны) / М. Валасар // VП Рэспубліканскія Калеснікаўскія чытанні: мат. Рэспубл. нав. канф. (г. Брэст, 15 снежня 2009 г.). – у 2 ч. – Брест: Альтернатива, 2010. – Т. 1. – С. 81–85.
 18. Чарнавокая Ю. Сімволіка і функцыянальнасць каравая ў вясельным абрадзе вёскі Чырвоная Воля Лунінецкага раёна / Ю. Чарнавокая // VП Рэспубліканскія Калеснікаўскія чытанні: мат. Рэспубл. нав. канф. (г. Брэст, 15 снежня 2009 г.). – у 2 ч. – Брест: Альтернатива, 2010. – Т. 1. – С. 192–196.
 19. Швед І.А. Міфасемантыка чырвонага колеру ў традыцыйнай духоўнай культуры Палесся // Białorutenistyka Białostocka. – T. 2. – Białystok, 2010. – S. 151–178.
 20. Швед І.А. Цілісне дослідження символіки та функціональності верби у традиційній культурі Східної Литви і Західної Білорусі // Міфологія і фольклор. – 2011. – № 2. – С. 109–110.
 21. Швед І.А. Семантыка і функцыянаванне чырвонага колеру ў сямейнай абраднасці палешукоў // Моўнакультурная прастора Брэсцка-Пінскага Палесся : зб. навук. арт. :  у 2 ч., ч. 2 / Брэсц. дзярж. ун-т ; рэдкал.: М.М. Аляхновіч [і інш.]. – Брэст : Альтернатива, 2011. – С. 177–182.
 22. Васільчук А.А. Міфасемантыка і функцыянаванне вобраза ракі ў берасцейскім фальклоры // Моўнакультурная прастора Брэсцка-Пінскага Палесся : зб. навук. арт. :  у 2 ч., ч. 1 / Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна ; рэдкал.: М.М. Аляхновіч [і інш.]. – Брэст : Альтернатива, 2011. – С. 56–61.
 23. Чарнавокая Юлія. Жанравая разнастайнасць дзявочых альбомаў (на прыкладзе берасцейскага матэрыялу) / Ю. Чарнавокая // Моўнакультурная прастора Брэсцка-Пінскага Палесся: зб. нав. арт. – Ч. 2. – Брэст: Альтернатива, 2011. – С. 171–174.
 24. Васільчук А.А. Міфасемантыка і функцыянаванне вобраза балота ў берасцейскім фальклоры // Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси : материалы 5 Междунар. молодежной науч.-практич. конф., Пинск, 31 марта 2011 г. / ПолесГУ ; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2011. – С. 185–187.
 25. Васільчук А.А. Абрад “Ваджэння Куста” на заходнім Палессі // Краеведение в обучении и воспитании учащейся и студенческой молодежи : сб. материалов VIII региональной научно-практич. конф. учащейся и студенческой молодежи, Брест, 22 февраля 2011 г. / Брест. гос. ун-т им. А.С. Пушкина ; редкол.: М.П. Михальчук, О.А. Иванова. – Брест : БрГУ, 2011. – С. 25–27.
 26. Чарнавокая Ю. “Дэфларатыўныя наратывы” ў дзявочых альбомах (на матэрыялах з в. Амелянец Камянецкага раёна) / Ю. Чарнавокая // Слова ў мове, маўленні, тэксце – 3: зб. нав. прац маладых вучоных-філолагаў. – Брэст, 2011. – С. 95–96.
 27. Марчанкава Аляксандра. Фрагмент палескай народнай дэманалогіі: памерлы ў ролі чорта / А. Марчанкава // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. нав. арт. – Вып. 8. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 76–78.
 28. Зданоўская Святлана. Міфасемантыка дзён тыдня ў в. Гошава Драгічынскага раёна Брэсцкай вобласці / С. Зданоўская // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. нав. арт. – Вып. 8. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 78–80.
 29. Салавей Ганна. Любоўная варажба на Берасцейшчыне / Г. Салавей // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. нав. арт. – Вып. 8. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 103–105.
 30. Каляда Васіль. Функцыянаванне калядных песень у Баранавіцкім раёне / В. Каляда // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. нав. арт. – Вып. 8. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 143–146.
 31. Барычэўская Іна. Некаторыя аспекты сучаснай песеннай традыцыі в. Рухча Столінскага раёна / І. Барычэўская // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. нав. арт. – Вып. 8. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 323–327.
 32. Васільчук Аляксандр. Паняцце міфапаэтычнай касмалогіі / А. Васільчук // Слова ў мове, маўленні і тэксце :зб. нав. арт. маладых вучоных-філолагаў. – Брэст: БрДУ імя А.С. Пушкіна, 2012. – С. 241–244.
 33. Васільчук Аляксандр. Сутнасць сістэмнага падыходу да вывучэння прыродна-ландшафтнага кода / А. Васільчук / Слова ў мове, маўленні і тэксце: зб. нав. арт. маладых вучоных-філолагаў. – Брэст: БрДУ імя А.С. Пушкіна, 2012. – С. 244–246.
 34. Чарнавокая Юлія. Вербальны і візуальны коды ў салдацкіх альбомах / Ю. Чарнавокая / Слова ў мове, маўленні і тэксце: зб. нав. арт. маладых вучоных-філолагаў. – Брэст: БрДУ імя А.С. Пушкіна, 2012. – С. 312–315.
 35. Василюк Екатерина. Роль художественной самодеятельности в сохранении традиционного фольклора (на примере народного фольклорного коллектива "Любчанка") / Е. Василюк // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. нав. арт. – Вып. 9. – Мінск: Права і эканоміка, 2012. – С. 22 – 27.
 36. Васільчук Аляксандр. Міфічныя мясціны паводле вераванняў усходніх славян: пекла / А. Васільчук // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. нав. арт. – Вып. 9. – Мінск: Права і эканоміка, 2012. – С.66–71.
 37. Сидорук Виктор. Лунинецкие частушки: современное бытование, тематика, состав / В. Сидорук // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. нав. арт. – Вып. 9. – Мінск: Права і эканоміка, 2012. – С. 78 –82.
 38. Швед Іна. Семантыка шэрага колеру ў беларускай традыцыйнай культуры / І. Швед // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. нав. арт. – Вып. 9. – Мінск: Права і эканоміка, 2012. – С. 93 – 103.
 39. Салавей Ганна. Семантыка зоаморфных вобразаў у беларускіх народных тлумачэннях сноў / Г. Салавей // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкск. Тыпалогія. Сувязі: зб. нав. арт. – Вып. 9. – Мінск: Права і эканоміка, 2012. – С. 146 –151.
 40. Марчанкава Аляксандра. Сватанне ў вясельным комплексе Бярозаўшчыны / А. Марчанкава // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. нав. арт. – Вып. 9. – Мінск: Права і эканоміка, 2012. – С. 290 – 293.
 41. Васільчук А.А. Беларускія народныя ўяўленні пра возера / А.А. Васільчук // Фальклор, гісторыя і літаратура беларусаў у кантэксце культурнай спадчыны славян: мат. рэсп. студ. нав.-практ. канферэнцыі (г. Брэст, 19 кастрычніка 2011 года). – Брэст: "Альтернатива", 2012. – С. 16–20.
 42. Жыдко К.Г. Гарэлка як рытуальны напой (на матэрыяле беларускай традыцыі) / К.Г. Жыдко // Фальклор, гісторыя і літаратура беларусаў у кантэксце культурнай спадчыны славян: мат. рэсп. студ. нав.-практ. канферэнцыі (г. Брэст, 19 кастрычніка 2012 года). – Брэст: "Альтернатива", 2012. – С. 35–37.
 43. Ківачук В.Л. Да праблемы функцыянавання народных павер'яў на Бярозаўшчыне / В.Л. Ківачук // Фальклор, гісторыя і літаратура беларусаў у кантэксце культурнай спадчыны славян: мат. рэсп. студ. нав.-практ. канф. (г. Брэст, 19 кастрычніка 2001 года). – Брэст: "Альтернатива", 2011. – С. 37–39.
 44. Кот В.М. Да праблемы функцыянавання дзіцячага фальклору (на матэрыяле в. Рэчкі Івацэвіцкага раёна Брэсцкай вобласці) / В.М. Кот // Фальклор, гісторыя і літаратура беларусаў у кантэксце культурнай спадчыны славян: мат. рэсп. студ. нав.-практ. канф. (г. Брэст, 19 кастрычніка 2011 года). – Брэст: "Альтернатива", 2012. – С. 45–49.
 45. Марчанкава А.В. Памінальны абрад "Дзяды" на Бярозаўшчыне / А.В. Марчанкава // Фальклор, гісторыя і літаратура беларусаў у кантэксце культурнай спадчыны славян: мат. рэсп. студ. нав.-практ. канф. (г. Брэст, 19 кастрычніка 2011 года). – Брэст: "Альтернатива", 2012. – С. 64–66.
 46. Цераз Н.В. Семантыка і функцыянальнасць прыродна-ландшафтных сімвалаў у фальклоры Жабінкаўшчыны / Н.В. Цераз // Фальклор, гісторыя і літаратура беларусаў у кантэксце культурнай спадчыны славян: мат. рэсп. студ. нав.-практ. канф. (г. Брэст, 19 кастрычніка 2011 года). – Брэст: "Альтернатива", 2012. – С.90–94.
 47. Швед І.А. Крыніцы народнай духоўнасці і мастацтва: Аб перспектывах традыцыйнай культуры / І.А. Швед // Астрамечаўскі рукапіс: Брэсцкі раённы краязнаўчы альманах. – 2013. – № 1. – С 20–24.
 48. Нічыпарук, Вольга. Кацярына Якімаўна Качаноўская – таленавітая спявачка з в. Гута Брэсцкага раёна / В Нічыпарук // Астрамечаўскі рукапіс: Брэсцкі раённы краязнаўчы альманах. – 2013. – № 1. – С. 38–40.
 49. Хвораст, Вольга. Наратывы пра кантакт з душамі памерлых / В. Хвораст // Астрамечаўскі рукапіс: Брэсцкі раённы краязнаўчы альманах. – 2013. – № 1. – С. 41–43..
 50. Швед, Іна. "Радуйся, ой, радуйся, зэмле, Сын Божый народывся". Каляды на Прыбужжы / І. Швед // Астрамечаўскі рукапіс: Брэсцкі раённы краязнаўчы альманах. – 2013. – № 3. – С.27–32; № 4. – С. 20–33.
 51. Гронская, Вольга. Вясельны абрад у вёсцы Нехалсты. / В. Гронская // Астрамечаўскі рукапіс. Брэсцкі раённы краязнаўчы альманах. – 2013. – № 4. – С. 16–19.
 52. Чарнавокая, Ю.М. Традыцыйнае і сучаснае ў дзявочых варожбах (на матэрыяле традыцыйнага фальклору Берасцейшчыны) / Ю.М. Чарнавокая // Моўна-культурная прастора Берасцейска-Пінскага Палесся : зб. нав. арт. / М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь ; Брэсцк. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна ; каф. гісторыі бел. мовы і дыялекталогіі. – Брэст: Альтернатива, 2013. – С. 197–203.
 53. Швед, Іна. "Грамніцы – палова зіміцы" / І. Швед // Астрамечаўскі рукапіс. Брэсцкі раённы краязнаўчы альманах. – 2014. – № 1(5). – С. 32–36.
 54. Швед, Іна "Нэдалэчко червонэ яечко!" / І. Швед // Астрамечаўскі рукапіс. Брэсцкі раённы краязнаўчы альманах. – 2014. – № 2(6). – С. 22–25.
 55. Брышцен, В.С. Народна-песенная культура в. Павіцце Кобрынскага раёна паводле запісаў 2012 г. / В.С. Брышцен // Фальклор, гісторыя і літаратура беларусаў у кантэксце культурнай спадчыны славян: зб. мат. ІІ Рэсп. студ. нав. канф., прысвечанай 70-годдзю Ніны Мацяш; Брэст, 22 кастр. 2013 г. / Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна. – Брэст : БрДУ, 2014. – С. 13–19.
 56. Гронская, В.Ю. Да пытання функцыянавання каляндарных варожбаў на Берасцейшчыне / В.Ю. Гронская // Фальклор, гісторыя і літаратура беларусаў у кантэксце культурнай спадчыны славян : зб. мат. ІІ Рэсп. студ. нав. канф., прысвечанай 70-годдзю Ніны Мацяш; Брэст, 22 кастр. 2013 г. / Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна. – Брэст : БрДУ, 2014. – С. 36–40.
 57. Казлоўская, У.В. Светлы храм душы: аблічча лірычнай гераіні Н. Мацяш (па кнізе паэзіі Н. Мацяш "Прыручэнне вясны") / У.В. Казлоўская // Фальклор, гісторыя і літаратура беларусаў у кантэксце культурнай спадчыны славян : зб. мат. ІІ Рэсп. студ. нав. канф., прысвечанай 70-годдзю Ніны Мацяш; Брэст, 22 кастр. 2013 г. / Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна. – Брэст : БрДУ, 2014. – С. 78–84.
 58. Крокун, С.В. Асноўныя этапы вясельнага абраду в. Моталь Іванаўскага раёна / С.В. Крокун // Фальклор, гісторыя і літаратура беларусаў у кантэксце культурнай спадчыны славян : зб. мат. ІІ Рэсп. студ. нав. канф., прысвечанай 70-годдзю Ніны Мацяш; Брэст, 22 кастр. 2013 г. / Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна. – Брэст : БрДУ, 2014. – С. 104–108.
 59. Чарняк, С.В. Філасофска-этычная змястоўнасць канцэптаў "доля" і "боль" у паэзіі Ніны Мацяш / С.В. Чарняк // Фальклор, гісторыя і літаратура беларусаў у кантэксце культурнай спадчыны славян : зб мат. ІІ Рэсп. студ. нав. канф., прысвечанай 70-годдзю Ніны Мацяш; Брэст, 22 кастр. 2013 г. / Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна. – Брэст : БрДУ, 2014. – С. 203–206.