Бацькам

Паважаныя бацькі нашых студэнтаў!

На гэтай старонцы вы знойдзеце звесткі пра наведванне заняткаў (без уліку фізічнай культуры) і паспяховасць вашых дзяцей. Для гэтага вам трэба ведаць нумар заліковай кніжкі, курс і спецыяльнасць студэнта. За ўдакладненнямі можна звяртацца па тэлефонах дэканата, электроннай пошце ці асабіста (адрасы і тэлефоны на старонцы факультэта).

Майце на ўвазе, што ў лістападзе і красавіку праводзіцца прамежкавы кантроль паспяховасці, вынікі якога вы ўбачыце ў табліцы (калі ячэйка пустая – студэнт быў атэставаны па ўсіх прадметах). Усе акадэмічныя запазычанасці пазначаны чырвоным колерам: перазданыя залікі, адзнакі 1, 2, 3 па экзаменах.

Уважаемые родители наших студентов!

На этой странице вы найдете сведения о посещаемости (без учета физической культуры) и успеваемости ваших детей. Для этого вам  нужно знать номер зачетной книжки, курс и специальность студента. За уточнениями можно обращаться по телефонам деканата, электронной почте или лично (адреса и телефоны на странице факультета).

Имейте в виду, что в ноябре и апреле проводится промежуточный контроль успеваемости, результаты которого вы увидите в таблице (если ячейка пустая – студент был аттестован по всем предметам). Все академические задолженности отмечены красным цветом:  пересданные зачеты, оценки 1, 2, 3 по экзаменам.

1 курс

"Русская филология (литературно-редакционная деятельность)"  посещаемость   успеваемость 

"Беларуская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць)" посещаемость   успеваемость  

"Русский язык и литература. Иностранный язык (английский)" посещаемость   успеваемость  

 

2 курс

"Русская филология (литературно-редакционная деятельность)" посещаемость   успеваемость 

"Беларуская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць)" посещаемость   успеваемость 

"Русский язык и литература. Иностранный язык (английский)" посещаемость   успеваемость 

"Журналистика (печатные СМИ)" посещаемость   успеваемость 

3 курс

"Русская филология (литературно-редакционная деятельность)" посещаемость   успеваемость 

"Беларуская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць)" посещаемость   успеваемость 

"Русский язык и литература. Иностранный язык (английский)" посещаемость   успеваемость 

"Журналистика (печатные СМИ)" посещаемость   успеваемость