Мiжнародная навукова-практычная канферэнцыя "Каралеўскiя i вялiкакняжацкiя замкi на тэрыторыi Рэчы Паспалiтай"

Дата проведения: 
2011-09-22-23
Место проведения: 
г. Гродно